Achizitii publice - Primaria Municipiului Targoviste
data publicare ⇢ termen de depunere oferte
 20.02.2024, ora 09:30 ⇢ 27.02.2024 
Solicitare oferte "Consolidarea si cresterea performantei energetice a Liceului "Voievodul Mircea" - Corp C6 din Municipiul Targoviste" - servicii de asistenta tehnica si supraveghere lucrari ☍  Formulare ☍  Caiet de sarcini ☍  Anexe CS
 20.02.2024, ora 09:30 ⇢ 27.02.2024 
Solicitare oferte "Consolidarea si cresterea performantei energetice a Liceului "Voievodul Mircea" - Corp C6 din Municipiul Targoviste" - servicii privind asigurarea cerintelor minime de securitate si sanatate pentru santier in conformitate cu H.G. 300/2006 ☍  Formulare ☍  Caiet de sarcini ☍  Planul general de SSM Liceu Targoviste
 19.02.2024, ora 15:00 ⇢ 27.02.2024 
Solicitare oferte "Renovarea energetica a Liceului "Voievodul Mircea" din Targoviste, judetul Dambovita" corpurile C1, C12, C16, C18" - servicii de publicitate si informare ☍  Formulare ☍  Formular DNSH ☍  Caiet de sarcini ☍  PNRR - Manualul de Identitate Vizuala ☍  Raspuns clarificari-publicitate
 16.02.2024, ora 14:50 ⇢ 23.02.2024 
Solicitare oferte "Renovarea energetica a Liceului "Voievodul Mircea" din Targoviste, judetul Dambovita" corpurile C1, C12, C16, C18" -servicii privind asigurarea cerintelor minime de securitate si sanatate pentru santier in conformitate cu H.G. 300/2006 ☍  Formulare ☍  Formular DNSH ☍  Caiet de sarcini ☍  Anexe CS
 15.02.2024, ora 08:50 ⇢ 22.02.2024 
Solicitare oferte "Renovarea energetica a Liceului "Voievodul Mircea" din Targoviste, judetul Dambovita, corpurile C1, C12, C16, C18" - servicii de asistenta tehnica si supraveghere lucrari ☍  Formulare ☍  Formular DNSH ☍  Caiet de sarcini ☍  Anexe CS
31/01/2024 15:05....07/02/2024 | solicitare oferta servicii proiectare Amenajare Lac Priseaca
30/01/2024 11:50....06/02/2024 | solicitare oferta de pret servicii ssm Gradinita 3
30/01/2024 11:50....06/02/2024 | solicitare oferte pt servicii publicitate Gradinita 3
19/01/2024 11:50....26/01/2024 | Servicii de informare si publicitate pentru obiectivul de investitii: Cresterea eficientei energetice Gradinita nr.14 din Municipiul Targoviste
15/01/2024 15:10....22/01/2024 | Servicii pentru asigurarea consultantei in vederea depunerii Cererii de Finantare in cadrul PRSM 2021-2027 pentru obiectivul ”AMENAJAREA SI VALORIFICAREA PEISAGISTICA A SANTULUI SI VALULUI CETATII”
15/01/2024 09:38....19/01/2024 | Servicii de consultanta in vederea depunerii cererii de finantare pentru obiectivul de investitii: Regenerarea si revitalizarea Parcului Chindia, inclusiv modernizarea Gradinii Zoologice
15/01/2024 08:38....19/01/2024 | Servicii de consultanta in vederea depunerii cererii de finantare pentru obiectivul de investitii: Reabilitarea, modernizarea si dotarea Scolii Gimnaziale Vasile Carlova, Targoviste
11/01/2024 09:10....17/01/2024 | solicitare oferta proiectare Amenajare lac Priseaca
14/12/2023 09:40....05/01/2024 | Servicii de proiectare:Proiect tehnic si asistenta tehnica din partea proiectantului pentru obiectivul de investitii “Renovarea energetica a Blocurilor de locuinte – X1A, X1B, X1C,str. Mircea cel Batran din Municipiul Targoviste”
13/12/2023 15:54....20/12/2023 | solicitare oferta servicii de elaborare documentatie tehnico-economica faza Studiu de Fezabilitate si consultanta pt "Cresterea nivelului de independenta energetica a Municipiului Targoviste prin crearea unui parc fotovoltaic
23/11/2023 14:28....05/12/2023 | “Furnizarea dotarilor pentru echiparea SCOLII GIMNAZIALE "TUDOR VLADIMIRESCU- LOT 3- Achizitie dotari de uz MEDICAL”
23/11/2023 14:25....05/12/2023 | “Furnizarea dotarilor pentru echiparea SCOLII GIMNAZIALE "TUDOR VLADIMIRESCU- LOT 6 Achizitie Echipamente de tip ELECTROCASNICE SI ALTE ACCESORII”
07/11/2023 11:16....20/11/2023 | Documentatie tehnica Renovarea energetica a Liceului Teoretic “Ion Heliade Radulescu” din Târgoviste, judetul Dâmbovita – Corp C4
30/10/2023 15:40....06/11/2023 | Servicii de proiectare si executie lucrari de extindere retea de gaze naturale, de racordare la sistemul de distributie a gazelor naturale si a instalatiei de utilizare gaze naturale a locului de consum din strada Locotenent Major Liviu Dragomirescu, nr. 2B, Municipiul Targoviste
30/10/2023 15:39....06/11/2023 | Servicii de publicitate si informare in vederea implementarii cu succes a proiectului: ”Renovarea energetica a Liceului Teoretic “Ion Heliade Radulescu”
27/10/2023 14:39....03/11/2023 | solicitare oferta de pret publicitate pt Construirea de insule ecologice digitalizate pentru colectarea selectiva a deseurilor
26/10/2023 09:29....02/11/2023 | Servicii de asistenta tehnica si supraveghere lucrari pentru obiectivului de investitii: Renovarea energetica a Gradinitei cu program normal nr 11 din Municipiul Targoviste, judetul Dambovita
25/10/2023 15:27....02/11/2023 | Servicii de asistenta tehnica si supraveghere lucrari pentru obiectivul de investitii: ”Renovarea energetica a Liceului Teoretic “Ion Heliade Radulescu” din Târgoviste, judetul Dâmbovita
25/10/2023 15:20....03/11/2023 | Servicii privind asigurarea cerintelor minime de securitate si sanatate pentru santier la obiectivul de investitii: ”Renovarea energetica a Liceului Teoretic “Ion Heliade Radulescu” din Târgoviste
23/10/2023 08:20....27/10/2023 | Masuri integrate pentru o dezvoltare sustenabila-Cod SMIS: 154652-Achizitie servicii de publicitate
19/10/2023 08:12....25/10/2023 | Servicii de publicitate si informare in vederea implementarii cu succes a proiectului: ”Renovarea energetica a Scolii Gimnaziale „Grigore Alexandrescu” din Târgoviste, judetul Dâmbovita”
13/10/2023 12:50....20/10/2023 | Servicii SSM pentru obiectivul de investitii ”Renovarea energetica a Scolii Gimnaziale „Grigore Alexandrescu” din Târgoviste”
12/10/2023 15:25....20/10/2023 | solicitare oferta servicii ssm Gradinita 2
11/10/2023 14:49....20/10/2023 | solicitare oferta servicii dirigentie de santier Gradinita 2
11/10/2023 12:44....18/10/2023 | Servicii de asistenta tehnica si supraveghere lucrari pentru obiectivul de investitii ”Renovarea energetica a Scolii Gimnaziale „Grigore Alexandrescu” din Târgoviste, judetul Dâmbovita”
11/10/2023 10:40....18/10/2023 | Servicii de Securitate si sanatate pentru santier pentru obiectivul de investitii:Renovarea energetica a Gradinitei cu program normal nr. 11 din Municipiul Târgoviste, judetul Dâmbovita
04/10/2023 14:58....11/10/2023 | Servicii de publicitate si informare in vederea implementarii cu succes a proiectului: Renovarea energetica a Gradinitei cu program normal nr 11 din Municipiul Targoviste, judetul Dambovita
03/10/2023 08:15....09/10/2023 | Servicii de proiectare lucrari de relocare pentru reteaua de distributie energie electrica situata pe amplasamentul obiectivului Poarta Dealu - Vanatorilor, municipiul Targoviste, jud. Dambovita – str. Aleea Coconilor
26/09/2023 13:03....03/10/2023 | Servicii de asistenta tehnica si supraveghere lucrari pentru obiectivului de investitii: Renovarea energetica a Gradinitei cu program normal nr 11 din Municipiul Targoviste, judetul Dambovita
15/09/2023 08:00....20/09/2023 | Infiintare centru colectare deseuri prin aport voluntar in Mun. Targoviste, Jud. D-ta- servicii publicitate si informare
23/08/2023 14:09....01/09/2023 | Servicii de proiectare–Proiect Tehnic si asistenta tehnica din partea proiectantului pentru obiectivul de investitii "Reabilitarea,modernizarea si dotarea Scolii Gimnaziale Vasile Carlova din str. Lt. Parvan Popescu, Târgoviste”
21/08/2023 15:50....28/08/2023 | Servicii de proiectare – Proiect tehnic si asistenta tehnica din partea proiectantului pentru obiectivul de investitii ”Renovare energetica a Blocului de locuite – 26 sc.A si B, str. Tineretului din Municipiul Targoviste”
21/08/2023 08:08....28/08/2023 | Servicii de proiectare – Proiect Tehnic si asistenta tehnica din partea proiectantului pentru obiectivul de investitii:“Renovarea energetica a Blocului de locuinte – 82A, str. Dr. Benone Georgescu, din Municipiul Targoviste”
18/08/2023 13:50....24/08/2023 | Achizitie publica de Echipamente de joaca si dale protectie din cauciuc pentru locul de joaca amplasat pe strada 9 Mai intre blocurile 9 si 10
18/08/2023 11:00....25/08/2023 | Servicii de proiectare–Proiect tehnic si asistenta tehnica din partea proiectantului pentru obiectivul de investitii ”Renovare energetica a blocurilor de locuite 6A si 6B, str. Ion Ghica din Municipiul Targoviste”
02/08/2023 14:20....09/08/2023 | solicitare oferta elaborare studiu de coexistenta Gradinita 2 Targoviste
28/07/2023 13:00....03/08/2023 | Iluminat Public - Programul privind cresterea eficientei energetice a infrastructurii de iluminat public finantat prin Administratia Fondului pentru Mediu - servicii SSM in conformitate cu HG 300/2006
28/07/2023 13:00....03/08/2023 | Iluminat Public - Programul privind cresterea eficientei energetice a infrastructurii de iluminat public finantat prin Administratia Fondului pentru Mediu - servicii dirigentie de santier
20/07/2023 13:40....27/07/2023 | Infiintare centru colectare deseuri prin aport voluntar in Mun. Targoviste- servicii dirigentie santier
20/07/2023 13:30....27/07/2023 | Infiintare centru colectare deseuri prin aport voluntar in Mun. Targoviste- servicii SSM in conformitate cu HG 300/2006
12/07/2023 13:50....19/07/2023 | Contract de achizitie publica de servicii de proiectare elaborare Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul de investitii “Realizarea de piste pentru biciclete in Municipiul Targoviste, Judetul Dambovita”
21/06/2023 15:15....29/06/2023 | solicitare oferta de pret Servicii de proiectare SF pt obiectivul Solutii ITS pentru transport urban la nivelul Municipiului Targoviste
19/06/2023 13:27....27/06/2023 | Servicii de proiectare faza Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul de investitii: „Solutii ITS pentru transportul urban la nivelul Municipiului Târgoviste – Etapa II”
16/06/2023 08:00....22/06/2023 | Renovarea energetica a Cladirii Primariei Corp B din Municipiul Târgoviste, judetul Dâmbovita” C5-B2.1.a-653 - servicii de asistenta tehnica si supraveghere lucrari
26/05/2023 12:25....06/06/2023 | Renovarea energetica a Cladirii Primariei Corp B din Municipiul Târgoviste, judetul Dâmbovita” C5-B2.1.a-653 - servicii de asistenta tehnica si supraveghere lucrari
25/05/2023 14:25....06/06/2023 | Servicii de proiectare–Proiect tehnic si asistenta tehnica din partea proiectantului pentru obiectivul de investitii:Renovarea energetica blocuri– A4 sc F,G,H, A5 sc I, J str. Mircea cel Batran din Municipiul Targoviste
24/05/2023 13:25....31/05/2023 | Servicii de proiectare-Proiect tehnic si asistenta tehnica din partea proiectantului pentru obiectivul de investitii:Renovarea energetica a Liceului ”Voievodul Mircea” din Targoviste-Corpurile C1, C12, C16, C18
23/05/2023 09:25....31/05/2023 | Servicii de proiectare–Proiect tehnic si asistenta tehnica din partea proiectantului pentru obiectivul de investitii:Renovarea energetica a Blocurilor de locuinte–G1,G2,G3,G4 str. Mircea cel Batran din Targoviste
23/05/2023 08:28....30/05/2023 | AMENAJARE PARCARE ADIACENTA GRADINII ZOOLOGICE SI PARCULUI CHINDIA – executie lucrari
19/05/2023 15:28....26/05/2023 | Renovarea energetica a Cladirii Primariei Corp B din Municipiul Târgoviste” C5-B2.1.a-653 – Servicii de publicitate si informare
10/05/2023 08:05....16/05/2023 | Renovarea energetica a Cladirii Primariei Corp B din Municipiul Târgoviste C5-B2.1.a-653 - servicii de asistenta tehnica si supraveghere lucrari
10/05/2023 08:05....16/05/2023 | Renovarea energetica a Cladirii Primariei Corp B din Municipiul Târgoviste- ssm in conformitate cu H.G. 300/2006
26/04/2023 14:42....27/04/2023 | ,,Masuri integrate pentru o dezvoltare sustenabila” -Cod SMIS: 154652 - Achizitie servicii catering’’.
10/04/2023 15:38....19/04/2023 | Servicii de proiectare – Proiect Tehnic si asistenta tehnica din partea proiectantului pentru obiectivul de investitii:Renovarea energetica a Liceului Teoretic “Ion Heliade Radulescu” din Târgoviste, judetul Dâmbovita–Corp C4
06/04/2023 14:55....12/04/2023 | Modernizarea si reabilitarea strazilor: Hipodromului, Profesor Valerica Dumitrescu si Cocorilor - servicii de proiectare si asistenta tehnica din partea proiectantului
05/04/2023 14:02....12/04/2023 | Servicii de proiectare – Proiect Tehnic si asistenta tehnica din partea proiectantului pentru obiectivul de investitii ”Renovarea energetica a Scolii Gimnaziale „Grigore Alexandrescu” din Târgoviste, judetul Dâmbovita”
04/04/2023 14:02....11/04/2023 | AMENAJARE PARCARE ADIACENTA GRADINII ZOOLOGICE SI PARCULUI CHINDIA
20/03/2023 14:20....24/03/2023 | Amenajare parcare adiacenta Gradinii Zoologice si Parcului Chindia - dirigentie
20/03/2023 14:16....24/03/2023 | Amenajare parcare adiacenta Gradinii Zoologice si Parcului Chindia - ssm
17/03/2023 13:50....24/03/2023 | AMENAJARE PARCARE ADIACENTA GRADINII ZOOLOGICE SI PARCULUI CHINDIA
09/03/2023 14:08....17/03/2023 | Restaurarea, consolidarea, protectia si punerea in valoare a monumentului Poarta Dealu - Vanatorilor (DB-II-m-A-17214) din Targoviste, jud. Dambovita- dirigentie de santier
20/02/2023 12:57.... | CALEA BUCURESTI partea desenata si partea scrisa
15/02/2023 15:48....22/02/2023 | solicitare oferta servicii proiectare Construire teren de sport in Sagricom
13/02/2023 11:00....16/02/2023 | solicitare oferta servicii publicitate reabilitare strazi 9 Mai
09/02/2023 08:00....15/02/2023 | Restaurarea, consolidarea, protectia si punerea in valoare a monumentului Poarta Dealu - Vanatorilor - dirigentie de santier
07/02/2023 14:53....10/02/2023 | Actualizarea informa?iilor tehnice, pentru întegrarea geometriei imobilului în sistemul integrat de cadastru si carte funciara pentru imobilul cu numarul cadastral 11377, aferent Bulevardului I. C. Bratianu
06/02/2023 14:33....13/02/2023 | Modernizarea si reabilitarea strazii Calea Bucuresti din municipiul Targoviste - dirigentie santier
06/02/2023 14:33....13/02/2023 | Modernizarea si reabilitarea strazii Calea Bucuresti din municipiul Targoviste - ssm
25/01/2023 15:55....01/02/2023 | Servicii de proiectare - Proiect tehnic si asistenta tehnica din partea proiectantului pentru obiectivul de investitii: ”Cresterea eficientei energetice Gradinita cu program prelungit nr.3 din Municipiul Targoviste”
25/01/2023 15:55....01/02/2023 | Servicii de proiectare si asistenta tehnica din partea proiectantului pentru obiectivul de investitii: Cresterea eficientei energetice Gradinita nr. 14 din Municipiul Targoviste
16/01/2023 08:15....20/01/2023 | Cresa 2 din Targoviste - servicii de proiectare si executie lucrari de racordare la reteaua de distributie energie electrica si a instalatiei de utilizare a locului de consum
11/01/2023 08:15....19/01/2023 | Restaurarea, consolidarea, protectia si punerea in valoare a monumentului Poarta Dealu - Vanatorilor - dirigentie de santier
11/01/2023 08:11....19/01/2023 | Restaurarea, consolidarea, protectia si punerea in valoare a monumentului Poarta Dealu - Vanatorilor - ssm
03/01/2023 15:11....10/01/2023 | Amenajare parcare pe spatiul ocupat de punctul termic PT2 - Micro VIII, str. Gabriel Popescu - servicii de proiectare si asistenta tehnica
03/01/2023 15:07....11/01/2023 | Servicii de proiectare si executie lucrari de racordare la reteaua de distributie energie electrica si a instalatiei de utilizare a locului de consum: ,,Autobaza si Statie de capat amplasat pe str. Calea Ialomitei nr. 5,,
03/01/2023 15:01....10/01/2023 | AMENAJARE DRUM ACCES, PARCARE SI PODET IN PARCUL ADIACENT COMPLEXULUI TURISTIC DE NATATIE
28/12/2022 12:43....20/01/2023 | Servicii de proiectare la obiectivul de investitii: ”Extinderea retelei de monitorizare video la nivelul Municipiului Targoviste”
21/12/2022 15:27....05/01/2022 | Modernizarea si reabilitarea retelei stradale: str. 9 Mai, Al. Virgil Draghiceanu, Al. Grivita, str. Gabriel Popescu, str. Boerescu Zaharia, Calea Domneasca, B-dul Independentei si B-dul Libertatii - ssm
21/12/2022 15:24....05/01/2022 | Modernizarea si reabilitarea retelei stradale: str. 9 Mai, Al. Virgil Draghiceanu, Al. Grivita, str. Gabriel Popescu, str. Boerescu Zaharia, Calea Domneasca, B-dul Independentei si B-dul Libertatii - dirigentie de santier
21/12/2022 08:13....27/12/2022 | Lucrari tehnico-edilitare si sistematizare verticala -"Construire locuinte pentru tineri dedicate inchirierii, specialisti din invatamant - Etapa II, Al. Trandafirilor, nr. 26 - dirigentie de santier
21/12/2022 08:08....27/12/2022 | Lucrari tehnico-edilitare si sistematizare verticala -"Construire locuinte pentru tineri dedicate inchirierii, specialisti din invatamant - Etapa II, Al. Trandafirilor, nr. 26 - ssm
20/12/2022 15:22....27/12/2022 | Lucrari tehnico-edilitare si sistematizare verticala - "Construire locuinte pentru tineri dedicate inchirierii, specialisti din sanatate - Etapa I, Aleea Trandafirilor, nr. 26 - ssm
20/12/2022 15:17....27/12/2022 | Lucrari tehnico-edilitare si sistematizare verticala - "Construire locuinte pentru tineri dedicate inchirierii, specialisti din sanatate - Etapa I, Al. Trandafirilor, nr. 26" - dirigentie de santier
15/12/2022 15:35....20/12/2022 | Lucrari de remediere la blocul de locuinte C7, str Revolutiei din Targoviste-servicii de dirigentie santier
15/12/2022 15:35....23/12/2022 | Lucrari de remediere la blocul de locuinte C7, str Revolutiei din Targoviste
13/12/2022 12:35....20/12/2022 | Amenajare parcare pe spatiul ocupat de punctul termic PT2 - Micro VIII, str. Gabriel Popescu - servicii de proiectare si asistenta tehnica
09/12/2022 15:48....16/12/2022 | Servicii de proiectare faza D.A.L.I. si consultanta pentru ,,Reabilitarea, modernizarea si dotarea Scolii Gimnaziale „Vasile Carlova” din str. Lt. Parvan Popescu, nr. 12, Targoviste
06/12/2022 15:48....09/12/2022 | Servicii de proiectare si executie lucrari de racordare/alimentare cu gaze naturale a locului de consum din Soseaua Gaesti nr. T9 P47/1, localitatea Targoviste, judetul Dambovita
06/12/2022 15:48....09/12/2022 | Servicii de proiectare si executie lucrari de extindere retea de gaze naturale si racordare/alimentare cu gaze naturale a locului de consum din strada Calea Ialomitei nr. 5, localitatea Targoviste, judetul Dambovita
06/12/2022 15:48....09/12/2022 | Servicii de proiectare si executie lucrari de racordare/alimentare cu gaze naturale a locului de consum din Bulevardul Unirii nr. 6A, localitatea Targoviste, judetul Dambovita
24/11/2022 13:30....06/12/2022 | Extindere, reabilitare (consolidare, recompartimentare), modernizare si echipare Cresa 2 Targoviste - servicii de proiectare si executie lucrari de racordare la reteaua de distributie energie electrica
17/11/2022 15:55....24/11/2022 | Servicii de proiectare la obiectivul de investitii: "Extinderea retelei de monitorizare video la nivelul Municipiului Targoviste"
14/11/2022 13:10....18/11/2022 | Amenajare parcare pe spatiul ocupat de punctul termic PT2 - Micro VIII, str. Gabriel Popescu - servicii de proiectare si asistenta tehnica
11/11/2022 15:50....18/11/2022 | Modernizarea si reabilitarea str. Mr. Eugen Breziseanu, Calea Campulung, str. Ana Ipatescu, str. Lt. Parvan Popescu, str. Mihai Eminescu, str. Baratiei, str. Ilfovului, str. Costache Olareanu, str. Porumbeilor -ssm
11/11/2022 15:50....18/11/2022 | Modernizarea si reabilitarea str. Mr. Eugen Breziseanu, Calea Campulung, str. Ana Ipatescu, str. Lt. Parvan Popescu, str. Mihai Eminescu, str. Baratiei, str. Ilfovului, str. Costache Olareanu, str. Porumbeilor -dirigentie
10/11/2022 13:00....17/11/2022 | Servicii de proiectare si executie lucrari de racordare/alimentare cu gaze naturale a locului de consum din Bulevardul Unirii nr. 6A, localitatea Targoviste, judetul Dambovita
10/11/2022 13:00....17/11/2022 | Servicii de proiectare si executie lucrari de extindere retea de gaze naturale si racordare/alimentare cu gaze naturale a locului de consum din strada Calea Ialomitei nr. 5, localitatea Targoviste, judetul Dambovita
10/11/2022 13:00....17/11/2022 | Servicii de proiectare si executie lucrari de racordare/alimentare cu gaze naturale a locului de consum din Soseaua Gaesti nr. T9 P47/1, localitatea Targoviste, judetul Dambovita
08/11/2022 13:55....15/11/2022 | solicitare oferta extindere conducta gaze naturale str Oltului
08/11/2022 12:59....14/11/2022 | Servicii de proiectare faza D.A.L.I. pentru: Renovarea energetic moderata a Scolii Gimnaziale Prof. Paul Banica
04/11/2022 12:44.... | Documentatie tehnica reabilitare strazi 9 Mai, Aleea Virgil Draghiceanu
04/11/2022 12:44.... | Documentatie tehnica strazi Str. Maior Breziseanu, Calea Campulung
26/10/2022 14:51....02/11/2022 | Achizitia serviciilor de proiectare faza D.A.L.I pentru obiectivul de investitii:Renovarea energetica a Scolii Gimnaziale Grigore Alexandrescu din Targoviste, judetul Dambovita
26/10/2022 12:42....02/11/2022 | Reabilitare energ. “Ion Heliade Radulescu”– Corp C4
26/10/2022 12:36....02/11/2022 | Realizare lucrari de „Montare rigole, granit deteriorat si 3 corpuri iluminat incastrate in granit, Piata Mihai Viteazul”
26/10/2022 12:30....02/11/2022 | Servicii de proiectare faza D.A.L.I pentru obiectivul de investitii:Renovarea energetica a Liceului Voievodul Mircea din Targoviste- Corpurile C3, C4, C6, C13, C14
26/10/2022 12:47....02/11/2022 | Servicii de proiectare faza D.A.L.I pentru obiectivul de investitii:Renovarea energetica a Liceului Voievodul Mircea din Targoviste- Corpurile C1, C12, C16, C18
26/10/2022 10:26....01/11/2022 | Servicii de proiectare faza D.A.L.I. pentru obiectivul de investitii:Renovarea energetica a Liceului Teoretic Ion Heliade Radulescu din Targoviste– Corp C3”
25/10/2022 14:26....01/11/2022 | Amenajare parcare pe spatiul ocupat de punctul termic PT2 - Micro VIII, str. Gabriel Popescu - servicii de proiectare si asistenta tehnica
21/10/2022 14:05....26/10/2022 | Reabilitare si modernizare stadionul municipal "Eugen Popescu" din Targoviste - ssm
21/10/2022 14:00....28/10/2022 | Servicii de proiectare si furnizare sistem de detectie si alarmare la incendiu cu acoperire totala pentru cladire Corp A-Colegiul National ,,Ienachita Vacarescu’’
13/10/2022 11:05....20/10/2022 | Cresa 2 din Targoviste - servicii de proiectare si executie lucrari de racordare la reteaua de distributie energie electrica
07/10/2022 12:32....14/10/2022 | Amenajare parcare pe spatiul ocupat de punctul termic PT2 - Micro VIII, str. Gabriel Popescu - servicii de proiectare si asistenta tehnica
07/10/2022 12:36....12/10/2022 | Servicii de proiectare faza D.A.L.I pentru obiectivul de investitii: ” Renovarea energetica a Blocurilor de locuinte – G1, G2, G3, G4, str. Mircea cel Batran, din Municipiul Targoviste, judetul Dâmbovita”
28/09/2022 14:32....06/10/2022 | Amenajarea lacului aferent terenului din vecinatatea Complexului Turistic de Natatie - ssm
28/09/2022 14:32....06/10/2022 | Amenajarea lacului aferent terenului din vecinatatea Complexului Turistic de Natatie - dirigentie
15/09/2022 14:18....22/09/2022 | Amenajare parcare pe spatiul ocupat de punctul termic PT2 - Micro VIII, str. Gabriel Popescu - servicii de proiectare si asistenta tehnica
12/09/2022 11:03....19/09/2022 | Servicii de proiectare faza D.A.L.I pentru obiectivul de investitii: ” Renovarea energetica a Blocurilor de locuinte – X1 A, X1 B, X1 C, str. Mircea cel Batran din Municipiul Târgoviste, judetul Dâmbovita”
12/09/2022 11:03....19/09/2022 | Servicii de proiectare faza D.A.L.I pentru obiectivul de investitii: ” Renovarea energetica a Blocurilor de locuinte – G1, G2, G3, G4, str. Mircea cel Batran, din Municipiul Targoviste, judetul Dâmbovita”
07/09/2022 10:08....12/09/2022 | Servicii de consultanta pentru obiectivul de investitii: ”Construirea de insule ecologice digitalizate pentru colectarea selectiva a deseurilor pe raza municipiului Targoviste, judetul Dambovita”
02/09/2022 14:23....09/09/2022 | Servicii de proiectare – Proiect Tehnic si asistenta tehnica din partea proiectantului pentru obiectivul de investitii: ”Renovarea energetica a Cladirii Primariei Corp B din Municipiul Târgoviste, judetul Dâmbovita”
31/08/2022 12:23....07/09/2022 | Achizitie materiale de promovare turistica: pix metalic Cosmo si USB
25/08/2022 12:13....31/08/2022 | Servicii de proiectare faza D.A.L.I pentru obiectivul de investitii: ” Renovarea energetica a Blocurilor de locuinte – X1 A, X1 B, X1 C, str. Mircea cel Batran din Municipiul Târgoviste, judetul Dâmbovita”
25/08/2022 12:13....31/08/2022 | Servicii de proiectare faza D.A.L.I pentru obiectivul de investitii: ” Renovarea energetica a Blocurilor de locuinte – G1, G2, G3, G4, str. Mircea cel Batran, din Municipiul Targoviste, judetul Dâmbovita”
25/08/2022 08:13....31/08/2022 | Cresa 2 din Targoviste - servicii de proiectare si executie lucrari de racordare la reteaua de distributie energie electrica
24/08/2022 15:15....31/08/2022 | Renovarea energetica a Blocului de locuinte – 81, sc. A si B, B-dul Unirii, din Municipiul Targoviste, judetul Dâmbovita
24/08/2022 13:35....31/08/2022 | Renovarea energetica a Blocurilor de locuinte – 6A si 6B, str. Ion Ghica din Municipiul Targoviste, judetul Dâmbovita
23/08/2022 15:15....30/08/2022 | Renovarea energetica a blocului 82 A, sc. A si B, str. Dr. Benone Georgescu - servicii de proiectare faza D.A.L.I.
23/08/2022 15:13....30/08/2022 | Renovarea energetica a blocului de locuinte 26, sc. A si B, str. Tineretului - servicii de proiectare faza D.A.L.I.
22/08/2022 15:36....29/08/2022 | Lucrari de marcare benzi producatoare de zgomot denumite si benzi rezonatoare pe Centura Municipiului Targoviste
17/08/2022 12:44....21/08/2022 | Renovarea energetica a Gradinitei cu program normal nr. 11 din Municipiul Târgoviste, judetul Dâmbovita
16/08/2022 11:34....19/08/2022 | Renovarea energetica a Liceului „Voievodul Mircea” din Târgoviste, judetul Dâmbovita- servicii pentru elaborarea expertizei tehnice si a auditului energetic
16/08/2022 11:27....19/08/2022 | Servicii de proiectare faza D.A.L.I pentru obiectivul de investitii ”Renovarea energetica a Gradinitei cu program prelungit nr.2 din Municipiul Targoviste”
16/08/2022 08:14....19/08/2022 | Amenajare si reglementare a unor sensuri giratorii pe strada Laminorului
12/08/2022 14:46....19/08/2022 | Expertiza tehnica si audit energetic la Scoala Gimnaziala Paul Banica
12/08/2022 14:41....19/08/2022 | Renovarea energetica a Gradinitei cu program prelungit nr.1 din Municipiul Târgoviste, judetul Dâmbovita
12/08/2022 14:35....19/08/2022 | Renovarea energetica a Liceului Teoretic “Ion Heliade Radulescu” din Târgoviste, judetul Dâmbovita
12/08/2022 14:32....19/08/2022 | ”Renovarea energetica a Scolii Gimnaziale „Grigore Alexandrescu” din Târgoviste, judetul Dâmbovita
12/08/2022 14:27....19/08/2022 | Servicii Silvice de Administrare Paduri
08/08/2022 15:09....16/08/2022 | Cresa 2 din Targoviste - servicii de proiectare si executie lucrari de racordare la reteaua de distributie energie electrica
22/07/2022 12:23....29/07/2022 | Servicii de elaborare Expertiza tehnica si Audit energetic pentru obiectivul de investitii: ”Renovarea energetica a Scolii Gimnaziale „Grigore Alexandrescu” din Târgoviste, judetul Dâmbovita”
22/07/2022 12:20....29/07/2022 | ,,Renovarea energetica a Liceului „Voievodul Mircea” din Târgoviste, judetul Dâmbovita- servicii pentru elaborarea expertizei tehnice si a auditului energetic’’
22/07/2022 11:30....29/07/2022 | Servicii pentru elaborare a expertizei tehnice si a auditului energetic pentru obiectivul de ”Renovarea energetica a Liceului Teoretic “Ion Heliade Radulescu”
22/07/2022 11:26....29/07/2022 | Expertiza tehnica si audit energetic pentru Scoala Paul Banica
20/07/2022 15:44....27/07/2022 | Cresa 2 din Targoviste - servicii de proiectare si executie lucrari de racordare la reteaua de distributie energie electrica
12/07/2022 12:01....15/07/2022 | Servicii Silvice de Administrare Paduri
07/07/2022 12:01....12/07/2022 | Reabilitare si modernizare stadionul municipal "Eugen Popescu" din Targoviste -ssm
10/06/2022 13:40....17/06/2022 | Cresa 2 din Targoviste - servicii de proiectare si executie lucrari de racordare la reteaua de distributie energie electrica
09/05/2022 11:40....16/05/2022 | Servicii de proiectare si asistenta tehnica din partea proiectantului pt. reabilitare retea stradala
03/05/2022 15:08....09/05/2022 | Amenajare, modernizare si reabilitare parcari din municipiul Targoviste, aferente strazilor Diaconu Coresi, Virgil Draghiceanu si I.C. Visarion" - servicii dirigentie
03/05/2022 15:08....09/05/2022 | Amenajare, modernizare si reabilitare parcari din municipiul Targoviste, aferente strazilor Diaconu Coresi, Virgil Draghiceanu si I.C. Visarion" - servicii ssm
02/05/2022 15:57....09/05/2022 | Servicii de proiectare si executie lucrari gaze naturale, precum si obtinerea aprobarilor necesare pt. punerea in functiune a instalatiei de utiliz. a gazelor naturale pt.ob.de inv. „Extindere, reabilitare consolidare,recompartim.),moderniz si echip Cresa 2 Targoviste"
28/04/2022 13:50....04/05/2022 | Extindere, reabilitare (consolidare, recompartimentare), modernizare si echipare Cresa 2 Targoviste" - proiectare, executie lucrari si asistenta - lucrari bransare - alimentare cu apa si racord la canalizare
11/04/2022 11:53....14/04/2022 | Servicii pentru elaborare a expertizelor tehnice si a auditturilor energetice pentru obiectivul de “Renovarea energetica a Blocurilor de locuinte – 6A si 6B, str. Ion Ghica din Municipiul Targoviste”
11/04/2022 11:48....14/04/2022 | Renovare energetica bloc 26, sc. A si B, str. Tineretului, Targoviste, Dâmbovita - servicii de elaborare expertize tehnice si audituri energetice
11/04/2022 11:45....14/04/2022 | Blocuri de locuinte – J2, J3 sc.A, J3 sc.B, J4 sc.A, J4 sc.B, J5 sc.A, B-dul Independentei din Municipiul Targoviste -expertize tehnice, audituri energetice , consultanta cerere finantare
11/04/2022 11:40....14/04/2022 | Servicii de elaborare a expertizelor tehnice si a auditurilor energetice pentru “Renovarea energetica a Blocului de locuinte – 82A, sc. A si B, str. Dr. Benone Georgescu, din Municipiul Targoviste” si a serviciilor pentru asigurarea consultantei
11/04/2022 11:36....14/04/2022 | Blocuri de locuinte – X1 A, X1 B, X1 C, str. Mircea cel Batran din Municipiul Targoviste -expertize tehnice, audituri energetice , consultanta cerere finantare
11/04/2022 11:31....14/04/2022 | Servicii pentru elaborare a expertizelor tehnice si a auditurilor energetice pentru obiectivul de investitii “Renovarea energetica moderata a Blocului de locuinte – 81, sc. A si B, B-dul Unirii, din Municipiul Targoviste, judetul Dâmbovita
11/04/2022 11:27....14/04/2022 | Blocuri de locuinte – G1, G2, G3, G4, str. Mircea cel Batran, Municipiul Targoviste - expertize tehnice, audituri energetice si consultanta cereri finantare
11/04/2022 11:20....14/04/2022 | solicitare oferta servicii expertize tehnice, audituri energetice, consultanta pt Renovare energetica a blocurilor de locuinte E1, E2,E3, E4 ,E5, E6, E7,E8 str Poet Grigore Alexandrescu
11/04/2022 10:06....14/04/2022 | Expertiza tehnica, audit, consultanta - Blocuri – A4, sc. F; A4, sc. G; A4, sc. H; A5 Sc. I, A5 Sc J , str. Mircea cel Batran
28/03/2022 12:08....31/03/2022 | Ssm pentru obiectivul "Amenajarea unui spatiu fitness si a unui miniteren de baschet aferent strazii General Matei Vladescu"
28/03/2022 12:08....31/03/2022 | Servicii de dirigentie santier pentru obiectivul "Amenajarea unui spatiu fitness si a unui miniteren de baschet aferent strazii General Matei Vladescu"
28/03/2022 08:25....01/04/2022 | Solicitare de oferte: Desfiintare centrala termica CT2 - Micro IX, str. Virgil Draghiceanu - servicii de dirigentie de santier
28/03/2022 08:25....01/04/2022 | Solicitare de oferte: Desfiintare centrala termica CT2 - Micro IX, str. Virgil Draghiceanu - ssm
25/03/2022 11:00....30/03/2022 | Servicii de elaborare Analiza de risc la securitate fizica pentru unitatile de invatamant
22/03/2022 15:22....29/03/2022 | Servicii de proiectare faza D.A.L.I si servicii de consultanta pentru obiectivul de investitii: ”Renovarea energetica a Cladirii Directiei de Administrarea Patrimoniului Public si Privat din Municipiul Târgoviste, judetul Dâmbovita”
22/03/2022 11:28....29/03/2022 | Denumire anunt: Servicii de proiectare faza D.A.L.I si servicii de consultanta pentru obiectivul de investitii ”Renovarea energetica a Cladirii Primariei Corp B din Municipiul Târgoviste, judetul Dâmbovita”
22/03/2022 11:22....29/03/2022 | Servicii de proiectare faza D.A.L.I si servicii de consultanta pentru obiectivul de investitii: ”Renovarea energetica a Scolii Gimnaziale “Vasile Carlova” din Targoviste, judetul Dambovita”
22/03/2022 11:18....29/03/2022 | Servicii de proiectare si consultanta pentru Scoala Gimnaziala Radu cel Mare
18/03/2022 08:10....24/03/2022 | Modernizare str. Prof M. Georgescu; a strazii adiacente strazilor L. Stoica si Prof. V. Oprescu si amenajare parcare gradinita nr. 9 Sagricom - servicii de dirigentie de santier
18/03/2022 08:10....24/03/2022 | Modernizare str. Prof M. Georgescu; a strazii adiacente strazilor L. Stoica si Prof. V. Oprescu si amenajare parcare gradinita nr. 9 Sagricom - ssm
14/03/2022 12:00....21/03/2022 | Modernizare Calea Bucuresti din Municipiul Targoviste- servicii de proiectare si asistenta tehnica
28/02/2022 14:43....07/03/2022 | Servicii de elaborare analiza de risc la Securitate fizica pentru sediile administrative ale institutiei
25/02/2022 12:57....07/03/2022 | Servicii de proiectare parcare
28/12/2021 15:15....04/01/2022 | Modernizare si reabilitare drumuri de interes local in Municipiul Targoviste - Lot 2 -ssm
21/12/2021 13:38....28/12/2021 | Extindere retea de canalizare pe strada Valul Cetatii - servicii de dirigentie de santier
02/12/2021 15:38....09/12/2021 | Extindere retea de canalizare pe strada Valul Cetatii - ssm
02/12/2021 15:38....09/12/2021 | Extindere retea de canalizare pe strada Valul Cetatii - servicii de dirigentie de santier
11/11/2021 08:20....18/11/2021 | Extindere retea de canalizare pe Strada Valul Cetatii din Municipiul Targoviste-executie lucrari
11/11/2021 08:10....17/11/2021 | Servicii de evaluare pe baza de raport a unui teren în suprafa?a de 1812 mp, situat în Bulevardul Unirii nr.22, Municipiul Targoviste
10/11/2021 08:10....15/11/2021 | solicitare de oferte "Consolidare si reabilitare cladire C1 "Teatrul Tony Bulandra" - servicii de dirigentie de santier
04/11/2021 15:35....11/11/2021 | Servicii de proiectare si asistenta tehnica din partea proiectantului privind obiectivul ”Extinderea retelei de iluminat public pe strada Prof. Cornel Popa din Municipiul Targoviste”
04/11/2021 15:35....11/11/2021 | “Servicii de proiectare si asistenta tehnica la obiectivul de investitii ”Extinderea retelei de iluminat public pe Bulevardul Eroilor din Municipiul Targoviste”
27/10/2021 12:00....02/11/2021 | Elaborare Plan Urbanistic Zonal si Studiu de circulatie intocmit de un specialist drumar autorizat M.L.P.A.T. pentru obiectivul de investitie ’’Proiect tip – Construire Cresa mica’’
22/10/2021 13:00....30/10/2021 | Solicitare de oferte "Consolidare si reabilitare cladire C1 "Teatrul Tony Bulandra" - dirigentie santier
08/10/2021 15:44....15/10/2021 | Servicii de proiectare Plan Urbanistic Zonal (PUZ) pentru obiectivul de investitie ”Proiect tip – Construire Cresa mica”
06/10/2021 15:44....13/10/2021 | Servicii de proiectare si asistenta tehnica din partea proiectantului privind obiectivul de investitii ”Amenajarea lacului aferent terenului din vecinatatea Complexului Turistic de Natatie”
04/10/2021 15:14....11/10/2021 | Solicitare de oferte "Consolidare si reabilitare cladire C1 "Teatrul Tony Bulandra" - dirigentie santier
04/10/2021 15:14....11/10/2021 | Solicitare de oferte "Consolidare si reabilitare cladire C1 "Teatrul Tony Bulandra" - ssm
04/10/2021 15:14....08/10/2021 | Servicii elaborare studiu de circulatie intocmit de un specialist drumar autorizat MLPAT pentru obiectivul de investitie ‘’ Proiect tip - Construire Cresa mica ‘’
29/09/2021 10:00....05/10/2021 | Analiza de risc la securitatea fizica-Stadionul Eugen Popescu
28/09/2021 15:00....01/10/2021 | Proiect tip - construire cresa mica - elaborare studiu topografic
28/09/2021 15:00....01/10/2021 | solicitare oferta studiu geotehnic Construire cresa mica
28/09/2021 15:00....01/10/2021 | Servicii de proiectare Plan Urbanistic Zonal (PUZ) pentru obiectivul de investitie ”Proiect tip – Construire Cresa mica”
31/08/2021 10:45....07/09/2021 | Servicii de proiectare si asistenta tehnica din partea proiectantului privind obiectivul de investitii ,,Amenajarea lacului aferent terenului din vecinatatea Complexului Turistic de Natatie”
16/08/2021 13:22....20/08/2021 | Servicii de proiectare si asistenta tehnica din partea proiectantului privind obiectivul de investitii Amenajarea lacului aferent terenului din vecinatatea Complexului Turistic de Natatie
12/08/2021 13:19....19/08/2021 | Servicii SSM strazi ZUM 1
12/08/2021 13:19....19/08/2021 | Servicii de dirigentie strazi ZUM 1
04/08/2021 14:06....10/08/2021 | Studiu de amenajare si reglementare a unor sensuri giratorii pe strada Laminorului
28/07/2021 15:06....05/08/2021 | Servicii de proiectare si asistenta tehnica din partea proiectantului privind obiectivul de investitii Amenajarea lacului aferent terenului din vecinatatea Complexului Turistic de Natatie
21/07/2021 15:22....26/07/2021 | Studiu de amenajare si reglementare a unor sensuri giratorii pe strada Laminorului
05/07/2021 14:12....09/07/2021 | Servicii de audit financiar extern in cadrul proiectului: „Imbunatatirea infrastructurii educationale prin extinderea, reabilitarea, modernizarea si echiparea Scolii Generale NR. 6, “Tudor Vladimirescu”, din Targoviste, jud. Dambovita” cod SMIS 123883.
06/06/2021 09:27....10/06/2021 | solicitare oferta servicii de evaluare bunuri
31/05/2021 11:36....07/06/2021 | solicitare oferta alimentare cu energie electrica (spor de putere) Stadion Eugen Popescu
11/05/2021 11:46....18/05/2021 | Servicii de audit reconversie
18/02/2021 10:33....22/02/2021 | Servicii de consultanta -Actualizare PAEDC
15/02/2021 12:45....19/02/2021 | Servicii de proiectare Gradinita 3
11/02/2021 11:30....16/02/2021 | Servicii de proiectare Gradinita 14
11/02/2021 10:50....18/02/2021 | Servicii de proiectare obtinere autorizatie de securitate la incendiu Teatru Tony Bulandra
05/02/2021 14:44....12/02/2021 | Dezafectare si evacuare fundatii, platforma beton si pamant zona fostei U.M. Gara-executie lucrari
03/02/2021 10:04....22/02/2021 | Contractarea unei finantari pentru contributia proprie privind contractul de finantare nr.5043/24.12.2019
03/02/2021 09:58....22/02/2021 | Solicitare oferta credit – Eficientizare energetica Pachet 1.1
01/02/2021 13:44....22/02/2021 | Solicitare oferte credit transport public Municipiul Targoviste
01/02/2021 13:35....22/02/2021 | Solicitare oferte credit Raza de Soare
01/02/2021 12:05....22/02/2021 | Solicitare oferte credit Sistem iluminat Municipiul Targoviste
22/12/2020 14:15....28/12/2020 | Servicii de mentenanta sisteme de monitorizare video
10/11/2020 12:12....17/11/2020 | Servicii de audit
09/11/2020 15:45....16/11/2020 | Servicii de audit
06/10/2020 13:55....13/10/2020 | Servicii de internet pentru Parcul public de agrement si loisir UM Gara
21/09/2020 15:55....06/10/2020 | Servicii dirigentie santier
21/09/2020 15:55....06/10/2020 | Servicii SSM
21/09/2020 14:15....07/10/2020 | Servicii de audit financiar
21/09/2020 14:09....07/10/2020 | Servicii de audit financiar
21/09/2020 08:15....25/09/2020 | Servicii de proiectare si executie instalatie de utilizare a gazelor naturale
04/09/2020 15:32....11/09/2020 | Servicii de dirigentie de santier
01/09/2020 11:52....02/09/2020 | Servicii catering
27/08/2020 15:40....04/09/2020 | Servicii de informare-publicitate si promovare
27/08/2020 15:40....04/09/2020 | Servicii de informare-publicitate si promovare
20/08/2020 10:55....07/09/2020 | Solicitare oferta credit – Eficientizare energetica Pachet 1.1
20/08/2020 10:54....07/09/2020 | Contractarea unei finantari pentru contributia proprie privind contractul de finantare nr.5043/24.12.2019
20/08/2020 10:22....07/09/2020 | Contractarea unei finantări rambursabile interne pentru finantarea contributiei proprii ce revine Municipiului Târgoviste conform contractului de finantare nr. 4103/27.03.2019
19/08/2020 12:33....07/09/2020 | Solicitare oferte credit transport public Municipiul Targoviste
18/08/2020 11:50....07/09/2020 | Solicitare oferte credit sistem iluminat Municipiul Targoviste
17/08/2020 12:20....24/08/2020 | Achizitie proiectare si executie lucrari de racordare la reteaua de distributie energie electrica
14/08/2020 09:57....21/08/2020 | solicitare oferta lucrari obtinere autorizatie ISU Club Sportiv Scolar Targoviste
14/08/2020 09:52....21/08/2020 | Lucrari de ignifugare sarpante la unitati de invatamant din Municipiul Targoviste
05/08/2020 12:36....06/08/2020 | Servicii catering
04/08/2020 20:20....11/08/2020 | Servicii dirigentie santier
04/08/2020 20:20....11/08/2020 | Servicii SSM
27/07/2020 12:45....03/08/2020 | Dirigentie de santier pentru "Lucrari de remediere bloc C 2, B-dul Libertatii"
27/07/2020 08:27....31/07/2020 | Servicii de proiectare si asistenta din partea proiectantului
27/07/2020 08:20....30/07/2020 | Servicii de proiectare si asistenta din partea proiectantului
16/07/2020 13:46....17/07/2020 | Servicii catering
16/07/2020 13:40....17/07/2020 | Servicii de voce fixa si date mobile
13/07/2020 15:07....30/07/2020 | Servicii de proiectare si asistenta din partea proiectantului
13/07/2020 14:44....21/07/2020 | Sistematizare zona centrala- servicii de proiectare PUZ si SF
09/07/2020 15:49....30/07/2020 | Cresa 13 -racordare la reteaua de distributie energie electrica
09/07/2020 15:49....30/07/2020 | Solicitare oferte credit sistem iluminat Municipiul Targoviste
09/07/2020 15:49....30/07/2020 | solicitare oferta credit transport public
09/07/2020 15:49....15/07/2020 | solicitare oferta modificare instalatie de racordare la energie electrica Cresa 14
08/07/2020 15:49....17/07/2020 | Dirigentie de santier pentru Lucrari de remediere bloc C 2, B-dul Libertatii
03/07/2020 14:43....10/07/2020 | solicitare oferta servicii audit skatepark
25/06/2020 15:35....03/07/2020 | Servicii SSM
25/06/2020 15:35....03/07/2020 | Servicii de publicitate si informare
25/06/2020 15:35....03/07/2020 | Servicii SSM
24/06/2020 15:59....30/06/2020 | servicii de audit financiar extern
24/06/2020 10:42....01/07/2020 | Achizitie proiectare si executie lucrari de racordare la reteaua de distributie energie electrica
19/06/2020 11:15....26/06/2020 | Lucrari de remediere Bl. C2 B-dul Libertatii
17/06/2020 15:55....19/06/2020 | Realizarea lucrarilor de interventie la treptele si soclul, precum si curatarea elementelor de bronz ale Monumentului Eroilor Targovistei, Piata Tricolorului
16/06/2020 15:55....23/06/2020 | Amenajare parc public de agrement si loisir UM Gara
15/06/2020 10:12....29/06/2020 | Contractarea unei finantări rambursabile interne pentru finantarea contributiei proprii ce revine Municipiului Târgoviste conform contractului de finantare nr. 4103/27.03.2019
12/06/2020 15:33....29/06/2020 | Contractare finantare rambursabila pentru obiectivul de investitii Eficientizarea energetica prin reabilitarea si consolidarea cladirilor rezidentiale din Municipiul Targoviste
12/06/2020 15:33....29/06/2020 | solicitare oferta credit transport public
12/06/2020 15:33....29/06/2020 | Contractarea unei finantari rambursabile interne pentru finantarea contributiei proprii ce revine Municipiului Targoviste conform contractului de finantare nr.5042/24.12.2019
12/06/2020 14:33....29/06/2020 | Solicitare oferte credit sistem iluminat Municipiul Targoviste
09/06/2020 14:52....17/06/2020 | solicitare oferta alimentare cu energie electrica Cresa 8
05/06/2020 15:25....15/06/2020 | Realizare lucrari de remediere inchidere Anexa 1 la PV de suspendare receptie finala a lucrarilor nr. 292/07.01.2020 la obiectivul Reabilitare termica bloc de locuinte C2
04/06/2020 14:14....11/06/2020 | Remediere bloc C 2, B-dul Libertatii - servicii de dirigentie de santier
04/06/2020 14:14....11/06/2020 | Modernizare si reabilitare str. Neagoe Basarab - dirigentie santier
04/06/2020 14:14....11/06/2020 | Modernizare si reabilitare str. Neagoe Basarab -ssm
21/05/2020 13:45....28/05/2020 | solicitare oferta bransament apa si canalizare Cresa 8
15/05/2020 17:08....22/05/2020 | Achizitie publica tiparire si furnizare materiale publicitare
14/05/2020 11:08....04/06/2020 | Contractare credit
13/05/2020 08:12....02/06/2020 | Contractare credit
13/05/2020 08:08....03/06/2020 | Contractare finantare rambursabila
12/05/2020 15:52....02/06/2020 | Solicitare oferte credit sistem iluminat Municipiul Targoviste
12/05/2020 13:07....03/06/2020 | solicitare oferta credit transport public
15/04/2020 09:30....24/04/2020 | Servicii de mentenanta sisteme supraveghere video
07/04/2020 11:57....14/04/2020 | solicitare oferta racordare energie electrica Cresa 13 Targoviste
07/04/2020 10:20....14/04/2020 | solicitare oferta racordare energie electrica Cresa 14 Targoviste
10/03/2020 14:25....11/03/2020 | Achizitie servicii catering curs 5 competente
05/03/2020 15:25....12/03/2020 | Achizitie servicii Proiectare si executie racordare gaze
05/03/2020 15:25....12/03/2020 | Achizitie servicii Proiectare si executie racordare apa
04/03/2020 15:33....11/03/2020 | Achizitie servicii privind asigurarea cerintelor minime de securitate si sanatate pentru santier
28/02/2020 15:07....06/03/2020 | Proiectare si executie racordare gaze
28/02/2020 15:07....06/03/2020 | Proiectare si executie racordare apa
27/02/2020 12:27....06/03/2020 | Achizitia de servicii de dirigentie de santier
25/02/2020 08:05....02/03/2020 | Achizitia de servicii de publicitate si informare
24/02/2020 13:12....02/03/2020 | Achizitie servicii de consultanta in domeniul managementului proiectului
20/02/2020 13:08 | Documentatie tehnica ILUMINAT PUBLIC
14/02/2020 11:20....21/02/2020 | Achizitie servicii de asistenta tehnica a proiectantului
11/02/2020 10:55....13/02/2020 | Achizitie servicii de de tipărire materiale de promovare turistică
30/01/2020 15:20....13/02/2020 | Servicii de dirigrntie santier
30/01/2020 15:20....13/02/2020 | Servicii de dirigrntie santier
30/01/2020 15:20....13/02/2020 | Servicii de dirigrntie santier
30/01/2020 15:20....13/02/2020 | Servicii de dirigrntie santier
29/01/2020 15:45....07/02/2020 | Servicii de dirigrntie santier
29/01/2020 15:45....07/02/2020 | Servicii de dirigrntie santier
29/01/2020 15:45....10/02/2020 | Servicii de dirigrntie santier
23/01/2020 14:22....31/01/2020 | Servicii de proiectare si executie lucrari de racordare la reteaua de distributie energie electrică aferente obiectivului de investitii: Eficientizare energetică prin reabilitarea şi consolidarea clădirilor publice din Municipiul Târgovişte - Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 15
21/01/2020 08:02....27/01/2020 | Servicii de dirigrntie santier Construire Gradinita cu program prelungit
20/01/2020 08:22....27/01/2020 | Servicii de asistenta tehnica a proiectantului privind obiectivul de investitii Construire Gradinita cu program prelungit
17/01/2020 15:22....27/01/2020 | Servicii ssm
17/01/2020 09:00....23/01/2020 | Servicii ssm
16/01/2020 15:46....23/01/2020 | Servicii de dirigentie de santier
15/01/2020 15:46....03/02/2020 | Contractare credit Gradinita Raza de Soare
15/01/2020 14:00....21/01/2020 | Proiectare si executie lucrari de racordare la reteaua de alimentare cu gaze naturale a Bazei Sportive la CN Carabella
30/12/2019 13:51....10/01/2020 | Intocmirea documentatiei tehnice si verificarea de specialitate in vederea obtinerii autorizatiei de securitate la incendiu
18/12/2019 08:10....24/12/2019 | Consolidare si reabilitarea cladire C1 teatrul "Tony Bulandra"- dirigentie de santier
05/12/2019 10:10....11/12/2019 | Reabilitare si modernizare drumuri de interes local - Lot 4- dirigentie
05/12/2019 10:10....11/12/2019 | Reabilitare si modernizare drumuri de interes local - Lot 4 -ssm
03/12/2019 13:00....10/12/2019 | Consolidare si reabilitarea cladire C1 teatrul "Tony Bulandra"- dirigentie de santier
02/12/2019 14:10....05/12/2019 | Lucrari de proiectare si racordare la reteaua de energie electrica
26/11/2019 13:00....03/12/2019 | Lucrari de racordare la reteaua de energie electrica - Strada Crizantemei
26/11/2019 12:10....02/12/2019 | Dirigentie de santier - bl. D5 si D7, str. Revolutiei
19/11/2019 08:10....25/11/2019 | Proiectare si executie lucrari de racordare la reteua de distributie energie electrica, PARCUL MITROPOLIEI
18/11/2019 11:30....25/11/2019 | Consolidare si reabilitarea cladire C1 teatrul "Tony Bulandra"- dirigentie de santier
18/11/2019 10:00....19/11/2019 | solicitare oferta servicii de catering
13/11/2019 12:35....20/11/2019 | solicitare oferta Reabilitare Teatru Tony Bulandra
13/11/2019 10:50....19/11/2019 | Reabilitare bl. C4 si B3 B-dul Libertatii, 50 sc. A str. Cpt. S. Ilie, 51 sc. A str. L. Petrescu - dirigentie de santier
06/11/2019 09:57....07/11/2019 | Servicii telefonie mobila
06/11/2019 08:05....12/11/2019 | Extindere si realizare retea de distributie apa si retea de canalizare - strazi Priseaca - dirigentie de santier
06/11/2019 08:05....12/11/2019 | Extindere si realizare retea de distributie apa si retea de canalizare - strazi Priseaca - ssm
05/11/2019 08:15....11/11/2019 | Dirigentie de santier - bl. D5 si D7, str. Revolutiei
04/11/2019 12:15....11/11/2019 | Servicii de evaluare (clădiri, terenuri) sechestrate în cadrul procedurii de executare silita, situate in municipiul Targoviste, b-dul Libertatii , bl. C5, et. 3, ap. 3, apartinand SC BROADCAST MEDIA ENTERPRISES SRL
04/11/2019 09:30....05/11/2019 | Achizitie de servicii de catering
01/11/2019 08:10....05/11/2019 | Achizitie de servicii de tiparire materiale de promovare turistica ( flyere si carti de vizita)
30/10/2019 15:35....07/11/2019 | solicitare oferta lucrari remediere Reabilitare termica bloc D 7 si bloc D5
29/10/2019 15:35....06/11/2019 | solicitare oferta Reabilitare Teatru Tony Bulandra - ssm
29/10/2019 14:35....06/11/2019 | solicitare oferta Reabilitare Teatru Tony Bulandra - dirigentie santier
29/10/2019 14:35....06/11/2019 | solicitare oferta Reabilitare Teatru Tony Bulandra
08/10/2019 08:35....14/10/2019 | Servicii de cadastru - Teren Strada Matei Vladescu
03/10/2019 13:35....10/10/2019 | Racordare la reteaua de energie electrica - Strada Crizantemei
27/09/2019 10:20....04/10/2019 | servicii SSM Drum Centura
24/09/2019 12:55....01/10/2019 | servicii de proiectare si asistenta tehnica din partea proiectantului
23/09/2019 12:43....27/09/2019 | Realizare clip video
23/09/2019 09:24....24/09/2019 | Servicii de catering
11/09/2019 15:45....18/09/2019 | proiectare si executie lucrari racordare la reteaua de distributie energie electrica, gradinita Nr. 9
02/09/2019 08:10....06/09/2019 | Proiectare si executie racordare la reteaua de distributie energie electrica statia de hidrofor montata pe strada Nicolae Balcescu
30/08/2019 08:10....06/09/2019 | servicii dirigentie
28/08/2019 13:10....04/09/2019 | servicii SSM
27/08/2019 14:17....03/09/2019 | servicii dirigentie - Reabilitare Parc Mitropolie
27/08/2019 14:17....03/09/2019 | Servicii de audit financiar extern
27/08/2019 14:17....03/09/2019 | servicii ssm - Reabilitare Parc Mitropolie
23/08/2019 08:17....29/08/2019 | Lucrari de ignifugare sarpante la unitati de invatamant din Municipiul Targoviste
05/08/2019 12:00....19/08/2019 | Proiectare si executie lucrari de racordare la reteaua electrica pentru Cresa nr.16 Mun Targoviste
01/08/2019 14:00....08/08/2019 | Proiectare si executie racordare electrica -pompa canalizare menajera SP1
01/08/2019 14:00....08/08/2019 | Proiectare si executie racordare electrica -pompa canalizare menajera SP2
01/08/2019 14:00....08/08/2019 | Proiectare si executie racordare electrica -pompa canalizare menajera SP3
25/07/2019 12:00....25/07/2019 | Servicii de catering
16/07/2019 17:32....23/07/2019 | Lucrari de racordare la reteaua electrica pentru Cinematograful Independenta
05/07/2019 13:55....12/07/2019 | Servicii de cadastru
05/07/2019 13:55....12/07/2019 | Scoala Matei Basarab-servicii de audit
05/07/2019 10:15....12/07/2019 | solicitare oferta servicii dirigentie de santier pt Amenajare skatepark
28/06/2019 14:15....05/07/2019 | Achizitie servicii de audit
28/06/2019 12:50....05/07/2019 | Achizitie servicii de cadastru
27/06/2019 11:20....04/07/2019 | Achizitie servicii de publicitate si informare
27/06/2019 11:20....04/07/2019 | servicii de consultanta in domeniul managementului proiectului
26/06/2019 16:00....02/07/2019 | Achizitie servicii privind asigurarea cerintelor minime de securitate si sanatate pentru santier
26/06/2019 16:00....02/07/2019 | Achizitie servicii de dirigentie de santier
21/06/2019 15:35....28/06/2019 | solicitare servicii de proiectare
21/06/2019 08:15....26/06/2019 | solicitare servicii de cadastru
12/06/2019 14:00....19/06/2019 | solicitare oferta servicii publicitate pt Amenajare skatepark
12/06/2019 09:30....18/06/2019 | Servicii de consultanta in domeniul managementului de proiect pentru obiectivul de investitii: ”AMENAJARE PARC PUBLIC DE AGREMENT SI LOISIR UM GARA”
12/06/2019 09:30....18/06/2019 | Servicii de asistenta tehnica si supraveghere lucrari pentru obiectivul de investitii: ”AMENAJARE PARC PUBLIC DE AGREMENT SI LOISIR UM GARA”
12/06/2019 09:30....18/06/2019 | Servicii SSM pentru obiectivul de investitii: ”AMENAJARE PARC PUBLIC DE AGREMENT SI LOISIR UM GARA”
12/06/2019 09:30....18/06/2019 | Servicii de publicitate si informare pentru obiectivul de investitii: ”AMENAJARE PARC PUBLIC DE AGREMENT SI LOISIR UM GARA”
07/06/2019 12:30....14/06/2019 | solicitare oferta servicii dirigentie de santier pt Amenajare skatepark
07/06/2019 12:30....14/06/2019 | solicitare oferta servicii SSM pt Amenajare skatepark
07/06/2019 12:30....14/06/2019 | solicitare oferta servicii de consultanta pt Amenajare skatepark
06/06/2019 12:00....07/06/2019 | Servicii de catering
04/06/2019 09:00....10/06/2019 | Lucrari de racordare la reteaua electrica- Cinematograf Independenta
03/06/2019 09:20....04/06/2019 | Servicii de catering
24/05/2019 09:20....30/05/2019 | Dotarea Cabinetului Scolar de Medicina Dentara nr.3
24/05/2019 09:20....30/05/2019 | servicii de proiectare si asistenta tehnica din partea proiectantului
21/05/2019 15:40....07/06/2019 | Contractare credit
21/05/2019 15:40....27/05/2019 | Dotare cabinet medical scolar
10/05/2019 15:40....17/05/2019 | Service sisteme de alarma la unitati de invatamant din Municipiul Targoviste
10/05/2019 15:40....17/05/2019 | Desfiintarea retelelor termice urbane supraterane din Municipiul Targoviste
09/05/2019 13:50....17/05/2019 | solicitare oferta servicii de tiparire brosura
08/05/2019 12:25....15/05/2019 | Lucrari de remediere pentru bloc 24 sc.B, str.Vasile Blendea
18/04/2019 10:05....02/05/2019 | Servicii de dirigentie bl.8, sc. C, str. Ana Ipatescu
16/04/2019 15:05....19/04/2019 | Produse de birotica
16/04/2019 15:05....17/04/2019 | Kit-uri sustinere copii
11/04/2019 11:50....18/04/2019 | servicii de tiparire si furnizare albume foto de promovare a Municipiului Targoviste
11/04/2019 11:50....06/05/2019 | Contractare credit Gradinita Raza de Soare
11/04/2019 11:50....06/05/2019 | Contractare credit Scoala Matei Basarab
11/04/2019 11:50....06/05/2019 | Contractare credit Scoala Mihai Viteazul
04/04/2019 11:30....10/04/2019 | Servicii de dirigentie bl. 51 sc. C, 51 sc. D str. Nicolin Ion, 48 sc. B str. Cpt. Stanica Ilie, 50 sc. B str. Lazarica Petrescu
04/04/2019 11:25....10/04/2019 | Servicii de dirigentie bl.8, sc. C, str. Ana Ipatescu
04/04/2019 11:20....11/04/2019 | Reabilitare termica bloc de locuinte 8 sc.C, str.Ana Ipatescu
02/04/2019 10:29....09/04/2019 | Lucrari de alimentare cu apa pe strazile: Soarelui si Nicolae Balcescu
02/04/2019 10:25....09/04/2019 | Lucrari alimentare cu apa si canalizare pe strada Crizantemei
01/04/2019 15:30....05/04/2019 | CREARE/ MODERNIZARE SPATII VERZI – Str. Laminorului din Municipiul Targoviste
01/04/2019 13:40....05/04/2019 | CREARE/ MODERNIZARE SPATII VERZI – Strada George Cair din Municipiul Targoviste
28/03/2019 14:55....02/04/2019 | Servicii WI-FI in spatii publice
25/03/2019 14:05....01/04/2019 | Dotarea Cabinetului Medical Scolar de Medicina Dentara nr. 7
25/03/2019 14:05....01/04/2019 | Dotarea Cabinetului Medical Scolar de Medicina Dentara nr. 3
21/03/2019 15:50....29/03/2019 | achizitie servicii de proiectare pt Teatru Tony Bulandra
20/03/2019 15:05....26/03/2019 | Reabilitare termica bloc de locuinte 8 sc.C, str.Ana Ipatescu
20/03/2019 15:05....26/03/2019 | Servicii cadastru strazile N. Basarab si Al. Trandafirilor
20/03/2019 15:05....26/03/2019 | Servicii de dirigentie bloc 8, sc. C, str. A. Ipatescu
18/03/2019 10:40....22/03/2019 | Servicii de mentenanta a sistemelor de supraveghere video
15/03/2019 08:15....22/03/2019 | Servicii dirigentie pt. inchidere Anexa 1
13/03/2019 12:40....14/03/2019 | Achizitia de servicii de catering
06/03/2019 10:00....12/03/2019 | Achizitia de servicii de publicitate si informare
06/03/2019 10:00....12/03/2019 | Eficientizarea energetica prin reabilitarea si consolidarea cladirilor rezidentiale din Municipiul Targoviste
04/03/2019 12:15....11/03/2019 | Servicii de proiectare si asistenta tehnica
01/03/2019 10:18....07/03/2019 | Servicii de proiectare faza PAC/POE/PTE/CS/DE si asistenta tehnica
01/03/2019 10:18....07/03/2019 | Servicii cadastru strazile N. Basarab si Al. Trandafirilor
01/03/2019 10:18....07/03/2019 | Reabilitare termica bloc de locuinte 8 sc.C, str.Ana Ipatescu
01/03/2019 10:18....07/03/2019 | Servicii de proiectare in faza PAC/POE/PTE/CS/DE si Asistenta tehnica
28/02/2019 10:18....08/03/2019 | Lucrari de remediere bloc de locuinte 24 sc.B, str.Vasile Blendea
26/02/2019 15:50....05/03/2019 | Servicii de dirigentie bloc 8, sc. C, str. A. Ipatescu
25/02/2019 10:05....12/03/2019 | Contractare credit
22/02/2019 14:05....01/03/2019 | Servicii SSM- eficientizare energetica cladiri pachet I.2
22/02/2019 14:00....01/03/2019 | Servicii SSM- eficientizare energetica cladiri pachet I.1
22/02/2019 13:38....28/02/2019 | Servicii de tiparire si livrare acte administrative
21/02/2019 15:35....28/02/2019 | Servicii de dirigentie
20/02/2019 13:15....26/02/2019 | Analiza de risc - Sediile administrative ale Primariei
20/02/2019 13:15....27/02/2019 | Solicitare oferta de pret Servicii de dirigentie Pachet I.1
19/02/2019 10:25....26/02/2019 | Servicii de publicitate
19/02/2019 10:25....26/02/2019 | Servicii de publicitate
19/02/2019 10:25....26/02/2019 | Servicii de publicitate
13/02/2019 14:08....14/02/2019 | Servicii catering
08/02/2019 15:55....15/02/2019 | Servicii cadastru strazile N. Basarab si Al. Trandafirilor
08/02/2019 15:55....15/02/2019 | Servicii SSM la Gradinita "Raza de Soare"
08/02/2019 10:27....15/02/2019 | Solicitare oferta de pret ,,Lucrari de remediere pentru bloc 24 sc.B, str.Vasile Blendea''
06/02/2019 12:53....14/02/2019 | Analiza de risc - unitati de invatamant
06/02/2019 08:34....11/02/2019 | Servicii consultanta
06/02/2019 08:30....11/02/2019 | Servicii dirigentie
01/02/2019 15:08....08/02/2019 | Servicii dirigentie pentru inchidere Anexa 2
01/02/2019 15:05....08/02/2019 | Servicii dirigentie pentru inchidere Anexa 1
01/02/2019 15:03....11/02/2019 | Servicii de proiectare
01/02/2019 10:56....07/02/2019 | Servicii de dezmembrare NC83685
01/02/2019 10:54....08/02/2019 | solicitare oferta servicii de consultanta blocuri pachet I2
31/01/2019 13:08....06/02/2019 | Reabilitare termica bloc de locuinte 24 sc.D, str.Vasile Blendea
31/01/2019 13:06....06/02/2019 | Reabilitare termica bloc de locuinte 51 sc. C, str. Nicolin Ion
31/01/2019 13:04....08/02/2019 | Lucrari de remediere la blocul de locuinte 50 sc.B, str.Lazarica Petrescu
31/01/2019 13:00....08/02/2019 | Servicii de consultanta
30/01/2019 09:22....06/02/2019 | Servicii de cadastru : Strada Prof. Cornel Popa, Targoviste
30/01/2019 09:20....05/02/2019 | Servicii de asistenta tehnica si supraveghere lucrari
29/01/2019 11:20....04/02/2019 | Servicii SSM
23/01/2019 13:01....30/01/2019 | Lucrari de remediere Reabilitare termica bloc de locuinte 51 sc.D, str.Nicolin Ion
23/01/2019 12:58....31/01/2019 | Lucrari de remediere la Scoala Smaranda Gheorghiu
23/01/2019 12:48....31/01/2019 | Lucrari de remediere la blocul de locuinte 24, sc.B, str.Vasile Blendea
21/01/2019 11:48....23/01/2019 | Servicii de evaluare a unor bunuri mobile si imobile sechestrate
18/01/2019 15:43....28/01/2019 | servicii cadastru la Scoala "Prof. Paul Banica"
18/01/2019 11:13....23/01/2019 | Servicii de evaluare a unor bunuri mobile si imobile sechestrate
15/01/2019 12:33....21/01/2019 | Reabilitare termica bloc de locuinte 25 C sc.B, str.Vasile Blendea
14/01/2019 14:43....21/01/2019 | SSM- Statii de reincarcare vehicule electrice
14/01/2019 14:41....21/01/2019 | servicii Dirigentie
14/01/2019 14:37....21/01/2019 | servicii SSM
14/01/2019 14:37....21/01/2019 | servicii de dirigentie
14/01/2019 14:32....21/01/2019 | Lucrari de remediere -Blocul 48, Strada Capitan Stanica Ilie
14/01/2019 11:03....21/01/2019 | Lucrari de remediere la blocul de locuinte 50 sc.B, str.Lazarica Petrescu
11/01/2019 09:03....18/01/2019 | Servicii Cadastru
10/01/2019 10:14....16/01/2019 | Servicii SSM
10/01/2019 10:14....16/01/2019 | Servicii dirigentie
08/01/2019 10:40....14/01/2019 | Reabilitare termica bloc de locuinte 51 sc.D, str.Nicolin Ion (remedieri)
28/12/2018 12:00....11/01/2019 | Lucrari de remediere la blocul de locuinte 24, sc.B, str.Vasile Blendea
28/12/2018 12:00....11/01/2019 | lucrari de remediere la Scoala Smaranda Gheorghiu
21/12/2018 11:09....09/01/2019 | Reabilitare termica bloc de locuinte 24 sc.D, str.Vasile Blendea
21/12/2018 11:09....09/01/2019 | Reabilitare termica bloc de locuinte 51 sc. C, str. Nicolin Ion
19/12/2018 15:36....28/12/2018 | Servicii de inregistrare a imobilelor in sistemul de cadastru
17/12/2018 15:36....21/12/2018 | Reabilitare termica bloc de locuinte 51 sc.D, str.Nicolin Ion
17/12/2018 15:36....21/12/2018 | Reabilitare termica bloc de locuinte 25 C sc.B, str.Vasile Blendea
17/12/2018 15:36....21/12/2018 | Servicii SSM
17/12/2018 15:36....21/12/2018 | Servicii de dirigentie
14/12/2018 11:12....21/12/2018 | Lucrari de remediere -Blocul 48, Strada Capitan Stanica Ilie
14/12/2018 11:12....21/12/2018 | Lucrari de remediere la blocul de locuinte 50 sc.B, str.Lazarica Petrescu
11/12/2018 09:50....17/12/2018 | Realizare lucrari de remediere la Scoala Smaranda Gheorghiu
10/12/2018 13:30....17/12/2018 | Lucrari de remediere la blocul de locuinte 24, sc.B, Str.Vasile Blendea
10/12/2018 11:30....17/12/2018 | Realizare fundatii statii de reincarcare pentru vehicule electrice
07/12/2018 11:40....12/12/2018 | Repozitionare si actualizare NC 9524, CF 74567 -strada Stelea
07/12/2018 11:35....12/12/2018 | Dirigentie de santier Scoala "Smaranda Gheorghiu"
07/12/2018 11:35....13/12/2018 | Servicii de cadastru-Stadionul Eugen Popescu
04/12/2018 09:38....10/12/2018 | Furnizare de materiale si mobilier specifice pentru standuri expozitionale
04/12/2018 09:48....05/12/2018 | Servicii de proiectare pentru reabilitare bloc 8, sc. C, str. Ana Ipatescu
03/12/2018 15:54....10/12/2018 | Achizitie de servicii de cadastru
15/11/2018 12:38....21/11/2018 | Achizitie de servicii de cadastru
13/11/2018 11:38....19/11/2018 | Achizitie de servicii de cadastru pentru teren
13/11/2018 11:32....19/11/2018 | Achizitie de servicii de cadastru pentru teren
13/11/2018 11:27....14/11/2018 | Inchiriere containere modulare de tip birou
09/11/2018 12:10....14/11/2018 | Achizitie servicii asistenta tehnica si supraveghere lucrari
09/11/2018 12:10....14/11/2018 | Achizitie servicii SSM
08/11/2018 14:20....13/11/2018 | Achizitie servicii SSM
08/11/2018 14:20....13/11/2018 | Achizitie servicii asistenta tehnica si supraveghere lucrari
08/11/2018 14:20....13/11/2018 | Achizitie servicii SSM
02/11/2018 10:20....08/11/2018 | Achizitie servicii SSM
02/11/2018 10:20....08/11/2018 | Achizitie servicii de dirigentie
01/11/2018 10:00....02/11/2018 | Achizitie servicii de catering pentru activitati prescolare si scolare
24/10/2018 10:45....30/10/2018 | Servicii SSM pentru Modernizare Piata Tricolor
22/10/2018 15:25....29/10/2018 | SERVICII DE EVALUARE A UNOR BUNURI MOBILE SI IMOBILE SECHESTRATE
22/10/2018 15:25....29/10/2018 | SERVICII DE EVALUARE A UNOR BUNURI MOBILE SI IMOBILE SECHESTRATE
17/10/2018 09:59....25/10/2018 | Servicii de dirigentie - Piata Tricolor
17/10/2018 09:58....24/10/2018 | Servicii de consultanta-modernizarea scolii Mihai Viteazul
16/10/2018 15:05....23/10/2018 | Servicii de consultanta - modernizare scoala Matei Basarab
16/10/2018 14:05....24/10/2018 | !!! ANULATA Servicii de consultanta pentru elaborarea Cererii de Finantare
11/10/2018 09:35....17/10/2018 | Solicitare oferta lucrari cadastru
09/10/2018 09:05....11/10/2018 | Solicitare oferta Realizare si extindere canalizare
09/10/2018 09:00....11/10/2018 | Solicitare oferta servicii cadastru
04/10/2018 12:15....11/10/2018 | Solicitare oferta Servicii SSM pentru strazi
02/10/2018 09:15....08/10/2018 | Solicitare oferta Asistenta tehnica si urmarire lucrari
02/10/2018 09:15....08/10/2018 | Solicitare oferta Realizare si extindere canalizare
31/07/2018 10:15....08/08/2018 | Solicitare oferta furnizare materiale promotionale
30/07/2018 13:15....07/08/2018 | Solicitare oferta rebransare electrica
27/07/2018 11:10....07/08/2018 | Solicitare oferta servicii cadastru
27/07/2018 11:10....07/08/2018 | Solicitare oferta servicii cadastru
27/07/2018 11:10....07/08/2018 | Solicitare oferta servicii proiectare
26/07/2018 13:30....30/07/2018 | Solicitare oferta servicii pentru evenimente
17/07/2018 15:14....24/07/2018 | Solicitare oferta SSM
17/07/2018 12:04....24/07/2018 | Solicitare oferta SERVICII DE DIRIGENTIE DE SANTIER
13/07/2018 11:04....23/07/2018 | Solicitare oferta Intocmire documentatie cadastrala
13/07/2018 11:04....23/07/2018 | Solicitare oferta Se4rvicii cadastru Drumul Luceafarului
11/07/2018 15:50....19/07/2018 | Solicitare oferta Servicii de Management Energetic
06/07/2018 12:55....16/07/2018 | Servicii de proictare "Construire locuinte"
06/07/2018 12:35....16/07/2018 | Servicii de proictare "Construire locuinte"
06/07/2018 10:00....13/07/2018 | Achizitie articole curatenie
02/07/2018 11:35....06/07/2018 | Servicii cadastru
02/07/2018 11:35....06/07/2018 | Servicii cadastru
02/07/2018 09:15....05/07/2018 | Servicii inregistrare sistematica imobile Targoviste
25/06/2018 15:36....03/07/2018 | Servicii intocmire raport evaluare teren
25/06/2018 08:53....28/06/2018 | Achizitie echipamente
20/06/2018 08:32....26/06/2018 | Solicitare servicii SSM
15/06/2018 14:20....21/06/2018 | Solicitare oferta Lucrari ignifugare
12/06/2018 09:10....22/06/2018 | Solicitare oferta Servicii de Management Energetic
10/06/2018 12:52....14/06/2018 | Furnizarea de bunuri aferente obiectivului “Dotarea Cabinetului Medical Scolar – Liceul “Nicolae Cioranescu” nr.1” Lot 1 – Mobilier.
10/06/2018 12:52....14/06/2018 | Furnizarea de bunuri aferente obiectivului “Dotarea Cabinetului Medical Scolar – Liceul “Nicolae Cioranescu” nr.1” Lot 2 – Echipamente medicale.
03/06/2018 10:52....07/06/2018 | Solicitare oferta servicii cadastru
29/05/2018 12:15....06/06/2018 | Solicitare oferta servicii dirigentie de santier
24/05/2018 12:15....05/06/2018 | Solicitare oferta mobilier scolar
24/05/2018 12:15....05/06/2018 | Servicii proiectare si restaurare
24/05/2018 12:15....31/05/2018 | Dotare cabinet scolar de medicina dentara
24/05/2018 12:15....29/05/2018 | Service sisteme de alarma scoli
24/05/2018 12:15....04/06/2018 | Solicitare oferta aparate aer conditionat
24/05/2018 12:15....30/05/2018 | Achizitii produse de igiena
23/05/2018 08:58....29/05/2018 | Servicii SSM
22/05/2018 08:50....29/05/2018 | Servicii de tiparire si livrare vouchere de vacanta!! CONTESTATII
21/05/2018 09:58....24/05/2018 | Servicii date mobile
18/05/2018 08:32....25/05/2018 | Dotare Sc. Al.Bratescu-Voinesti-Echipamente de laborator
18/05/2018 08:32....25/05/2018 | Dotare Sc. Al.Bratescu-Voinesti-Imbracaminte sport
18/05/2018 08:32....24/05/2018 | Achizitie produse de hartie
09/05/2018 14:45....15/05/2018 | Dotare cabinet medical Liceul nr.1-aparate uz casnic
09/05/2018 14:45....15/05/2018 | Dotare cabinet medical Liceul nr.1-echipamente medicale
08/05/2018 15:31....17/05/2018 | Servicii de cadastru
08/05/2018 15:31....17/05/2018 | Servicii de management energetic
04/05/2018 15:55....11/05/2018 | Dotare cabinet medical scolar nr.10-aparate uz casnic
04/05/2018 15:53....11/05/2018 | Dotare cabinet medical scolar nr.10-echipamente medicale
04/05/2018 15:48....11/05/2018 | Dotare cabinet medical scolar nr.10-calculatoare
04/05/2018 11:54....11/05/2018 | Solicitare oferta lucrari cadastru
03/05/2018 14:45....11/05/2018 | Dotare cabinet medical Lic.C.Brancoveanu
03/05/2018 11:45....10/05/2018 | Solicitare oferta lucrari cadastru ANULATA!
03/05/2018 11:45....11/05/2018 | Dotare cabinet medical Scoala nr.13
27/04/2018 13:51....07/05/2018 | Dotare cabinet medical Gradinita 3
27/04/2018 13:51....07/05/2018 | Dotare cabinet medical Gradinita 2- lot 2
27/04/2018 13:51....07/05/2018 | Dotare cabinet medical Gradinita 2- lot 1
27/04/2018 15:51....08/05/2018 | Achizitie tiparire si furnizare materiale publicitare
27/04/2018 13:51....07/05/2018 | Dotare cabinet medical Liceul Spiru Haret
27/04/2018 13:51....07/05/2018 | Dotare cabinet medical Gradinita nr.9
27/04/2018 13:51....04/05/2018 | Intocmire raport evaluare terenuri
26/04/2018 10:25....04/05/2018 | Dotare cabinet medical Gradinita nr.15
26/04/2018 10:25....04/05/2018 | Dotare cabinet medical Gradinita nr.1
25/04/2018 09:47....04/05/2018 | Dotare cabinet medical Gradinita nr.14
25/04/2018 09:47....04/05/2018 | Dotare cabinet medical Seminar Teologic
25/04/2018 09:47....04/05/2018 | Dotare cabinet medical Scoala nr.2
25/04/2018 09:47....04/05/2018 | Dotare cabinet medical Gradinita nr.13
25/04/2018 09:47....04/05/2018 | Dotare cabinet medical Gradinita nr.12
25/04/2018 09:47....04/05/2018 | Dotare cabinet medical Colegiul Economic
24/04/2018 15:47....03/05/2018 | DOTARE CMS Colegiul CONSTANTIN CANTACUZINO
24/04/2018 15:47....03/05/2018 | DOTARE CMS GRADINITA NR.16 LOT.1
24/04/2018 15:47....03/05/2018 | DOTARE CMS LICEU PETRU CERCEL
24/04/2018 12:47....03/05/2018 | Dotare cabinet medical Gradinita nr.8
20/04/2018 13:47....27/04/2018 | Dotare cabinet medical Scoala nr.8
18/04/2018 13:31....24/04/2018 | Servicii mentenanta sisteme supraveghere video
17/04/2018 13:37....23/04/2018 | Achizitie produse de papetarie
17/04/2018 12:29....24/04/2018 | Achizitie produse de hartie
16/04/2018 13:50....23/04/2018 | Racordare la reteaua electrica
16/04/2018 13:56....23/04/2018 | Dotare Cabinet Medical Scoala nr.5 Coresi
16/04/2018 13:45....23/04/2018 | Dotare Cabinet Medical Liceul Auto
16/04/2018 15:15....23/04/2018 | Dotare Cabinet Medical Scoala nr.9
16/04/2018 10:23....23/04/2018 | Achizitie produs birotica
16/04/2018 09:39....24/04/2018 | Servicii de proictare
11/04/2018 10:41....18/04/2018 | Achizitie produse de curatenie
11/04/2018 10:40....18/04/2018 | Servicii Cadastru
04/04/2018 13:22....17/04/2018 | Dotari cabinet medical nr.6
04/04/2018 13:22....17/04/2018 | Dotari cabinet medical- Liceul N.Cioranescu
04/04/2018 13:22....17/04/2018 | Dotari cabinet medical nr.1- aparate uz casnic
04/04/2018 13:22....17/04/2018 | Dotari cabinet medical nr.1- echipamente
03/04/2018 15:40....13/04/2018 | Servicii Cadastru
03/04/2018 15:40....13/04/2018 | Servicii Cadastru
03/04/2018 15:40....13/04/2018 | Servicii Cadastru
03/04/2018 15:40....13/04/2018 | Servicii Cadastru
30/03/2018 14:25 ...12/04/2018 | Solicitare oferta Servicii castaru
30/03/2018 10:27 ...11/04/2018 | Solicitare oferta Servicii intretinere echipamente de calcul
................................11/04/2018 | Solicitare oferta Servicii management energetic
................................05/04/2018 | Solicitare oferta Servicii Dirigentie de santier
................................05/04/2018 | Solicitare oferta Dotari Liceul I.H.Radulescu
................................04/04/2018 | Dotari Sc. Bratescu Voinesti
................................03/04/2018 | Solicitare oferta Servicii SSM
................................03/04/2018 | Eficientizare energetica Gradinita 15
................................03/04/2018 | Modernizare Gradinita 13
................................02/04/2018 | Solicitare oferta Dotari Liceul Voievodul Mircea
................................30/03/2018 | Solicitare oferta WiFi in spatii publice
................................30/03/2018 | Solicitare oferta Dotare Cabinet Medical Canstantin Carabella
................................30/03/2018 | Solicitare oferta Dotare Cabinet Medical Ienachita Vacarescu
.................................................. | Servicii proiectare si asistenta tehnica
.................................................. | Servicii Cadastru
.................................................. | Servicii Cadastru
.................................................. | Servicii Cadastru
.................................................. | Servicii Cadastru
.................................................. | Servicii Conectare internet
.................................................. | Servicii SSM Gradinita 8
.................................................. | Servicii Supraveghere lucrari Cresa Gradinita 8
.................................................. | Servicii de proiectare infrastructura alimentare auto cu energie electrica
.................................................. | Reabilitare drumuri- servicii de santier
.................................................. | Servicii de cadastru
.................................................. | Servicii SSM strazi pachet 4
.................................................. | Eficientizare energetica Gradinita 15
.................................................. | Modernizare Gradinita 13
.................................................. | Dotari Cabinete de medicina scolara in Municipiul Targoviste
.................................................. | Dotari didactice Gradinita nr. 1
.................................................. | Dotari Sc. Bratescu Voinesti
.................................................. | Anulare procedura
.................................................. | Servicii traducere engleza
.................................................. | Servicii pagini web
.................................................. | Reparatii strazi-Servicii SSM
.................................................. | Reparatii capitale drumuri-Dirigentie de santier
.................................................. | Reabilitare drumuri Priseaca-Solicitare servicii SSM
.................................................. | Reabilitare drumuri Priseaca-Solicitare servicii Dirigentie santier
.................................................. | Solicitare oferta servicii de proiectare Cresa 14
.................................................. | Solicitare oferta de pret servicii de cadastru
Primaria Targoviste