Servicii de proiectare faza D.A.L.I pentru obiectivul de investitii: ” Renovarea energetica a Blocurilor de locuinte – G1, G2, G3, G4, str. Mircea cel Batran, din Municipiul Targoviste, judetul Dâmbovita”


  • Solicitare oferta.pdf
  • Formulare.doc
  • Caiet de sarcini si documentatie.pdf