Servicii de Securitate si sanatate pentru santier pentru obiectivul de investitii:Renovarea energetica a Gradinitei cu program normal nr. 11 din Municipiul Tārgoviste


  • solicitare oferta
  • Formulare.doc
  • caiet de sarcini
  • Memoriu tehnic general
  • Program de faze determinante
  • Anexa 9 - Declaratia privind beneficiarul real