Servicii de proiectare–Proiect Tehnic si asistenta tehnica din partea proiectantului pentru obiectivul de investitii "Reabilitarea, modernizarea si dotarea Scolii Gimnaziale „Vasile Carlova” din str. Lt. Parvan Popescu, nr. 12, Târgoviste”


  • Formulare.doc
  • Solicitare oferta.pdf
  • Caiet de sarcini.pdf
  • Documentatie.zip