Servicii de proiectare si executie lucrari la reteaua de alimentare cu gaze naturale, precum si obtinerea aprobarilor necesare pt. punerea in functiune a instalatiei de utiliz. a gazelor naturale pt.ob.de inv. „Extindere, reabilitare consolidare,recompartim.),moderniz si echip Cresa 2 Targoviste"


  • 2. Formulare.doc
  • Solicitare oferta_formulare_caiet sarcini.pdf
  • Raspuns clarificare.pdf