Servicii de proiectare faza D.A.L.I si servicii de consultanta pentru obiectivul de investitii: ”Renovarea energetica a Cladirii Directiei de Administrarea Patrimoniului Public si Privat din Municipiul Târgoviste, judetul Dâmbovita”


  • Solicitare oferte_Caiet Sarcini_Anexe.pdf
  • Formulare.doc