Servicii de consultanta in vederea depunerii cererii de finantare pentru obiectivul de investitii: Reabilitarea, modernizarea si dotarea Scolii Gimnaziale Vasile Carlova din str. Lt. Parvan Popescu, nr. 12, Targoviste, judetul Dambovita


  • Caiet de sarcini.pdf
  • Formulare.doc
  • Solicitare oferta