Servicii de proiectare – Proiect tehnic si asistenta tehnica din partea proiectantului pentru obiectivul de investitii: “Renovarea energetica a Blocurilor de locuinte – X1A, X1B, X1C, str. Mircea cel Batran din Municipiul Targoviste, jude?ul Dâmbovita”


 • Anunt prelungire termen limita depunere oferte
 • Caiet de sarcini -S. PTh - Bl. X1A,X1B,X1C.pdf
 • Formulare.doc
 • Solicitare de oferta.pdf
 • DALI X1A
 • DALI X1A
 • DALI X1A
 • Parti desenate
 • Audit X1A-X1C
 • AVIZE X1A-X1C
 • LIFTURI
 • CERTIFICATE URBANISM
 • Bl. X1-Raport de exp Tehnica - Renovare moderata, B-dul Mircea cel Batran 14, Mun. Targoviste, Jud. Dambovita