Servicii de proiectare Plan Urbanistic Zonal (PUZ) pentru obiectivul de investitie ”Proiect tip - Construire Cresa mica”


  • Caiet de sarcini.pdf
  • Certificat Urbanism.pdf
  • Extras de carte funciara.pdf
  • Formulare.doc
  • Plan de amplasament.pdf
  • Plan de incadrare in zona.pdf
  • Solicitare oferta.pdf