Servicii de proiectare si asistenta tehnica din partea proiectantului privind obiectivul de investitii ”Amenajarea lacului aferent terenului din vecinatatea Complexului Turistic de Natatie”


  • Caiet de sarcini.pdf
  • Certificat urbanism.pdf
  • Extras carte funciara.pdf
  • Formulare.doc
  • HCL 287-30.09.2021.pdf
  • HCL 98-31.03.2021.pdf
  • Solicitare oferta.pdf