solicitare oferta servicii de elaborare documentatie tehnico-economica faza Studiu de Fezabilitate si consultanta pt "Cresterea nivelului de independenta energetica a Municipiului Targoviste prin crearea unui parc fotovoltaic


  • Formulare.doc
  • Solicitare oferte SF parc fotovoltaic.pdf
  • DMP_ Caiet de sarcini Parc fotovoltaic.pdf
  • DMP_ CU.pdf
  • DMP_ HCL.pdf
  • Extras de informare 88109.pdf
  • raspuns solicitare clarificari SF parc fotovoltaic.pdf