Servicii de proiectare – Proiect Tehnic si asistenta tehnica din partea proiectantului pentru obiectivul de investitii: ”Renovarea energetica a Cladirii Primariei Corp B din Municipiul Târgoviste, judetul Dâmbovita”


  • Formulare.doc
  • Solicitare oferta.pdf
  • Caiet de sarcini.pdf
  • Documentatie.pdf