Identitate vizuala sigla "CENTENAR" download (.dotx)
Regulament telecomunicatii
Comunicat Avocatul Poporului
Dezbatere publica: -REGULAMENTUL ACTIVITATII DE TRANSPORT IN REGIM DE INCHIRIERE TARGOVISTE
Regulament tombola Protejeaza natura 2018.pdf
Anunt Locuite ANL-Acte necesare
Dezbatere publica Centru Comercial-Documentatie
Informare Regulament Protectia Datelor
Regulament vouchere vacanta DAPPP
Regulament vouchere vacanta 2018
Dezbatere publica Regulament organizare si functionare cimitire
Lista prioritati locuinte sociale 2018
Comunicat de presa lansare proiect EU-SPER
Modificare procedură scutire imobile monumente istorice
Evaluare anuala a managementul Teatrului Tony Bulandra
Regulament Publicitate-Plan
Lista prioritati ANL 2018
Comunicat de presa
PROIECT BUGET 2018 _CHELTUIELI
PROIECT BUGET 2018 _VENITURI
Proiect completare taxe locale 2018 DAPPP
Informare ajutor incalzire 2017-2018
Tombola PROTEJEAZA NATURA - Regulament-Lista castigatori
Proiect SIPOCA 35- GUVERNARE TRANSPARENTA
Distribuire de bilete gratuite de calatorie
ANUNT PUG TARGOVISTE
HCL privind stabilirea salariilor de baza
Regulament Parc public câini
Anunt pentru persoane cu handicap - Cerere tip
PMUD ANUNT 1 - ANUNT 2
SIDU ANUNT 1 - ANUNT 2
ANUNT REZULTAT SELECTIE OFERTANT
Hotarare comisie rezultate selectie parteneri DLRC
Anunt consultare publica PMUD - Varianta consolidata - PMUD
Anunt completare dosare ANL
Selectie parteneri in cadrul POCU-PV stabilire punctaj
Dezbatere publica Proiect taxa reabilitare termica
Selectie parteneri in cadrul POCU-COMUNICARE REZULTATE SELECTIE POCU 4.1 -Comunicare rezultate finale POCU 4.1
Selectie parteneri in cadrul POCU-COMUNICARE REZULTATE SELECTIE POCU 4.2 -Comunicare rezultate finale POCU 4.2
Selectie parteneri in cadrul POCU
In atentia prestatorilor de servicii funerare
PROIECT BUGET LOCAL AN 2017 VENITURI <->CHELTUIELI
REGULAMENT informare si consultare in vederea elaborarii planurilor de urbanism
Tranzit prin municipiul Targoviste cu autovehicule de peste 3.5 t
Dezbatere publica TAXA HABITAT
Castigatorii tombolei PROTEJEAZA NATURA
Declaratie aderare Strategia Nationala Anticoruptie
Hotarare comisie privind desemnarea partenerilor in cadrul POCU -Proces verbal stabilire punctaj
Anunt de informare- Rezultatul selectie parteneri in cadrul POCU
Tabel repartitii ANL
Reprezentantii autoritătii locale în comisii de concurs
Proces verbal Punctaj parteneri POCU
Anunt informare publica SIDU - - Documentatie SIDU
Programul Operational Capital Uman
Raport de activitate primar Targoviste 2015
Consultare publica "Planul de Actiune privind Energia Durabila"
Dezbatere publica Regulament pasunat
Dezbatere publica Caini cu stapan - Regulament
Dezbatere publica Caini fara stapan - Regulament
Dezbatere publica Steag Municipiu - (imagine)- \Raport specialitate
Hotararea Comisiei de Alocare a Imprumuturilor Locale
Proiect Regulament ANL
Raport privid modificarea HCL 254/2007
Plan de mobilitate urbana Durabila si Strategia de dezvoltare urbana
ANUNT (producatori agricoli)
Anunt de intentie PUG
REGULAMENT privind informarea si consultarea publicului in elaborarea planurilor de urbanism
Regulament de aplicare a O.G.21/2002 privind normele de gospodarire comunala
Dezbatere publica "Reorganizare circulatie pe str.Berzei si str.Cetatii"
Regulament de organizare si utilizare a locurilor de joaca din Mun.Targoviste
Regulament publicitate Mun.Targoviste
Manual de utilizare plata electronica prin ghiseul.ro
Conturi IBAN pentru plata taxelor si impozitelor
Declaratia-angajament a Primarului in domeniul calitatii
Programul National de Reabilitare termica a cladirilor de locuit multietajate
Ghidul Eco-Turistului
Ghidul Eco-Functionarului Public
Carta auditului public intern
Codul de conduita a personalului
Arhiva documentelor publicate pe site