+ Marire Font | - Micsorare Font

Home - PRIMARIA TARGOVISTE - Informatii publice

 

ACCESUL LA INFORMATII DE INTERES PUBLIC

Accesul la informatie nu este o favoare, este un DREPT !

In cadrul Primariei Municipiului Târgoviste puteti obtine informatii de interes public de la urmatoarele persoane:

Functionar responsabil cu difuzarea informatiilor publice:

jr. SILVIA STANCA - Director executiv - Directia Administratie Publica Locala

LISTA CUPRINZÂND DOCUMENTELE DE INTERES PUBLIC

§          Executie bugetara lunara

§          Situatii financiare

§          Datoria publica  

§          Finantari din fonduri publice

§          Achizitii publice  

§          Declaratii avere/interese 

§          Concursuri 

RAPORTUL PRIMARULUI PRIVIND ACTIVITATEA DIN 2019

Raport privind monitorizarea respectarii normelor de conduita si implementarea procedurilor disciplinare 2020

 

Publicatii Stare civila - Casatorii

 

Raport privind accesul la informatiile de interes public in anul 2021

 

Raport privind accesul la informatiile de interes public in anul 2020

 

Raport privind accesul la informatiile de interes public in anul 2019

 

Raport privind accesul la informatiile de interes public in anul 2018

 

Raport privind accesul la informatiile de interes public in anul 2017

Raport privind accesul la informatiile de interes public in anul 2016

Raport privind accesul la informatiile de interes public in anul 2015

Raport privind accesul la informatiile de interes public in anul 2014

Raport privind accesul la informatiile de interes public in anul 2013

Raport privind accesul la informatiile de interes public in anul 2012

Raport privind accesul la informatiile de interes public in anul 2011

Raport privind accesul la informatiile de interes public in anul 2010

Raport privind accesul la informatiile de interes public in anul 2009
Raport privind transparenta decizionala in anul 2009

Raport privind accesul la informatiile de interes public in anul 2008
Raport privind transparenta decizionala in anul 2008

Raport privind accesul la informatiile de interes public in anul 2007

Raport privind accesul la informatiile de interes public in anul 2006
Raport privind transparenta decizionala in anul 2006

Raport privind accesul la informatiile de interes public in anul 2005
Raport privind transparenta decizionala in anul 2005

Ce este INFORMATIA DE INTERES PUBLIC?

·  Orice informatie produsa sau gestionata de institutiile sau autoritatile publice.

CINE poate solicita informatii de interes public?

·  Orice persoana fizica su juridica, de cetatenie româna sau straina.

Poti solicita orice informatie, fara nici o RESTRICTIE?

·  Da, dar trebuie sa stii ca exista informatii de interes public la care accesul este exceptat.

CE sunt informatiile furnizate din OFICIU?

·  Informatiile din oficiu sunt acelea pe care institutiile si autoritatile publice sunt obligate sa le faca publica fara a exista o solicitare in acest sens.

UNDE sunt disponibile informatiile din OFICIU?

·  Informatiile din oficiu sunt disponibile in Punctele de informare-documentare ale institutiilor si autoritatilor publice, in Monitorul Oficial sau in mijloacele de informare in masa, precum si in publicatiile proprii sau in Pagina de Internet.

CARE sunt categoriile de informatii ce se furnizeaza din OFICIU?

·  Actele normative in baza carora autoritatile sau institutiile respective functioneaza si sunt organizate;

·  Modul in care sunt organizate institutiile sau autoritatile, atributiile departamentelor, programul de functionare si programul de audiente;

·  Numele si prenumele persoanelor din conducerea autoritatii sau a institutiei publice si ale functionarului responsabil cu difuzarea informatiilor publice;

·  Coordonatele prin care poate fi contactata institutia sau autoritatea: denumirea institutiei, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail si adresa paginii de Internet;

·  Sursele financiare, bugetul si bilantul contabil al institutiilor publice;

·  Programele si strategiile adoptate de fiecare institutie si autoritate in parte;

·  Lista cu documentele considerate de interes public;

·  Lista cu categoriile de documente produse si/sau gestionate de institutiile si autoritatile respective;

·  Modurile in care pot fi contestate si atacate deciziile autoritatilor si institutiilor publice in cazul in care o persoana se considera vartamata in ceea ce priveste exercitarea dreptului de a avea acces la informatiile de interes public.

CE sunt informatiile furnizate la cerere?

·  Orice informatie pentru care furnizarea este posibila numai in urma unei solicitari.

CUM poti obtine o informatie furnizata la cerere?

·  VERBAL, adresându-te birourilor de informare publica sau persoanelor responsabile de informarea publica. In cazul in care este disponibila, informatia solicitata va fi furnizata pe loc. Daca acest lucru nu este posibil, vei fi indrumat sa depui o solicitare in scris;

·  IN SCRIS, cererile pot fi pe suport de hârtie sau electronic (e-mail). Ele vor fi inregistrate si vei primi o recipisa continând data si numarul de inregistrare a cererii.

·  Cei de la biroul informare iti vor pune la dispozitie un formular tip de solicitare a informatiilor de interes public.

Poti primi raspunsul si prin e-mail?

·  Poti solicita raspunsul si pe suport electronic (e-mail) daca birourile de informare publica detin mijloacele tehnice necesare.

Care sunt COSTURILE accesului la informatie?

·  Accesul la informatiile de interes public este gratuit.Nu trebuie sa platesti pentru serviciile de cautare si identificare a informatiei solicitate, dar, in cazul in care soliciti copii dupa documente oficiale, trebuie sa suporti contravaloarea serviciilor de copiere.

Dupa CÂT TIMP vei primi raspunsul la solicitarea ta?

·  Autoritatile si institutiile publice au obligatia de a-ti rapsunde in scris la solicitare in termen de 10 zile lucratoare de la depunerea cererii.

·  In cazul in care durata necesara pentru identificarea informatiei solicitate depaseste acest termen, solicitantul va primi raspunsul in cel mult 30 de zile lucratoare de la depunerea cererii si va fi instiintat despre acest fapt in cel mult 10 zile.

·  Daca informatia pe care o soliciti este considerata a fi o informatie exceptata de la liberul acces, in cel mult 5 zile lucratoare vei fi insttintat in scris despre acest fapt.

Poti depune o RECLAMATIE daca consideri ca ti-a fost incalcat dreptul de liber acces la informatie?

·  Da, dar trebuie sa o faci in cel mult 30 de zile de la comununicarea refuzului explicit sau tacit al institutiei.

·  Reclamatia trebuie adresata conducatorului autoritatii sau institutiei careia i-ai adresat solicitarea, iar acesta este obligat ca, in urma unei anchete administrative, sa iti dea un raspuns in cel mult 15 zile de la inregistrarea plângerii.

·  Daca reclamatia ta este intemeiata, raspunsul va contine informatiile de interes public solicitate initial si va mentiona sanctiunile disciplinare aplicate functionarului vinovat.

·  Formulare reclamatie - descarca aici.

Poti sa te adresezi JUSTITIEI daca ti-a fost lezat dreptul de liber acces la informatie?

·  Da, poti sa o faci direct dupa asteptarea raspunsului la solicitarea initiala sau dupa raspunsul la reclamatia administrativa.

·  Plângerea trebuie depusa la sectia de contencios administrativ a tribunalului in a carei raza teritoriala domiciliezi sau in a carei raza teritoriala se afla sediul institutiei sau autoritatii publice impricinate, in teremen de 30 de zile de la expirarea termenului legal de primire a raspunsului la solicitarea initiala.

·  Instanta poate obliga autoritatea sau institutia publica sa iti furnizeze informatiile de interes public solicitate si sa iti plateasca daune morale si/sau patrimoniale.

·  Daca esti nemultumit de hotarârea instantei, aceasta poate fi atacata prin recurs la Curtea de Apel. Decizia Curtii de Apel ramâne definitiva si irevocabila.

·  Atât actiunea depusa la prima instanta, cât si recursul de la Curtea de Apel sunt scutite de la plata taxei de timbru.