In conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003, Primaria Municipiului Targoviste supune dezbaterii publice proiectul de hotarare privind “Impozite si Taxe 2010”.

          Incepand cu data de 13.10.2009, pana la data de 23.10.2009, se stabileste termenul de 10 zile in care se vor primi in scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la acest proiect de hotarare.

          Acestea se vor depune la Registratura Primariei, corpul B, parter, sau la Registratura Directiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat.

          Pentru informatii suplimentare cetăţenii municipiului Târgovişte şi orice asociaţie legal constituită (organizaţie civilă, sindicală, patronală sau grup asociativ de reprezentanţă civilă), se pot adresa Direcţiei economice, Director economic - ec. Ion Maria.

          Materialul poate fi vizualizat atât pe site cât şi la sediul Primăriei, Direcţia Economică sau la Serviciul Taxe şi Impozite.


            In cadrul proiectului de hotarâre propunem urmatoarele:

1. Stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2010, dupa cum urmeaza:
            a) nivelurile stabilite in sume fixe sunt prevazute in anexa nr. 1 care cuprinde impozitele si taxele locale pentru anul 2010;
            b) cota de impozitare care se aplica valorii de inventar a cladirii la calcularea impozitului pe cladiri in cazul persoanelor juridice, se stabileste la 1,5 %;
            c) cota impozitului pe cladiri in cazul unei cladiri care nu a fost reevaluata in ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referinta, se stabileste la 10 %;
            d) cota taxei pentru servicii de reclama si publicitate se stabileste la 2 %;
            e) cota taxei hoteliere se stabileste la 2 % fiind aplicata la tariful de cazare practicat de unitatile de profil, pentru intreaga perioada de cazare.
2. Pentru plata cu anticipatie, pana la data de 31 martie 2010, a impozitului pe cladiri, terenuri sau a impozitului asupra mijloacelor de transport, datorate pe intregul an 2010 de catre contribuabili se acorda o bonificatie de 10%.
3. În cazul impozitelor şi taxelor locale stabilite în sume fixe, majorarea anuală este inclusă în nivelurile acestora prevăzute în anexa 1.
4. Persoanele care datorează taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate, în condiţiile prezentei hotărâri, au obligaţia să depună o declaraţie anuală la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale, pănă la data de 31 ianuarie 2010, sub sancţiunile prevăzute de lege. Pentru panourile, afişajele sau structurile de afişaj amplasate în cursul anului, declaraţia de impunere se depune la compartimentul de specialitate în termen de 30 de zile de la data instalării acestora.
5. În anexa nr. 2 la prezentul raport se stabilesc categoriile de persoane fizice care pot beneficia de facilităţi fiscal în anul 2010, precum şi procedura de acordare a acestora.