REZULTATUL FINAL

al evaluării anuale a managementului instituţiilor publice de cultură din subordinea Consiliului Local al Municipiului Târgovişte

 

Nr. crt.

Denumirea instituţiei

Numele şi prenumele managerului

Rezultat final

1.

Teatrul de Copii şi Tineret

“Mihai Popescu”

Ţopa Ion

8,53

2.

Teatrul Municipal “Tony Bulandra”

Mihai Constantin

6,26

3.

Casa de Cultură a Municipiului

“I. Gh. Vasiliu

Codreanu Lucian

5,06

 

Prezentul rezultat se aduce la cunoştinţă publică, în conformitate cu prevederile art. 42 alin. 3) din O.U.G. nr. 189/2008 aprobată prin Legea nr. 269/2009, prin afişare la sediul Primăriei Municipiului Târgovişte, Teatrului de Copii şi Tineret “Mihai Popescu”, Teatrului Municipal “Tony Bulandra”, Casei de Cultură a Municipiului “I.Gh. Vasiliu” şi publicare pe pagina de internet:  www.pmtgv.ro.