REFERAT DE OPORTUNITATE

 

 pentru atribuirea contractului de servicii

Complex turistic de natatie Targoviste”servicii de publicitate

 

Autoritatea Contractantă MUNICIPIUL TARGOVISTE  Adresa postalaRevolutiei 1-3 , Localitatea:  Targoviste , Cod postal:  130011 , Romania, Email:  primar@pmtgv.ro , Fax:  +40 245217951 Tel.  +40 245611222, doreşte achiziţionarea următoarelor servicii pentru promovarea contractului de finantare

1413/ 26.03.2011”Complex turistic de natatie Targoviste”, cod SMIS 14788 , finantare obtinuta prin prin Programul Operational Regional 2007-2013 – Axa prioritară 5 “Dezvoltarea durabila si promovarea turismului” – Domeniul de interventie 5.2 –“Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale si cresterea calitatii serviciilor turistice ”:Comunicat de presa privind inceperea implementarii proiectului, Montare panou  provizoriu,Campanie de promovare Complex Turistic de Natatie Targoviste,Comunicat de presa privind finalizarea implementarii proiectului,Publicare articol de informare asupra proiectului si a rezultatelor sale,Montare placa permanenta.

Context/premise  : Municipiul Targoviste , in urma incheierii contractului de finantare 1413/ 26.03.2011desfasoara activitatea de implementare a acestuia. Activitatea este cuprinsa in bugetul contractului de finantare 1413/ 26.03.2011cod SMIS 14788. Activitatea de publicitate a proiectului se va realiza in conformitate cu prevederile Regulamentului CE Nr. 1083/2006 privind normele generale asupra Fondurilor Structurale, Regulamentului CE Nr. 1828/2006 privind regulile de implementare a Regulamentului CE Nr. 1083/2006 si a Regulamentului Nr. 1080/2006 al Parlamentului si al Consiliului privind Fondul European de Dezvoltare Regionala ce definesc masurile de informare si publicitate privind operatiunile finantate din instrumente structurale, precum si cu prevederile Regulamentului CE Nr. 846/2009 privind modificarile aduse Regulamentului CE nr. 1828/2006.Serviciile de publicitate vor fi desfasurate cu respectarea cerintelor AM POR/OI, respectarea prevederilor din Manualul de Identitate Vizuala Regio al Programului Operational Regional editia a III-a consolidata martie2012 si a prevederilor Contractului  finantare nr. 1413/26.03.2011 pentru obiectivul mentionat mai sus, prevederi cuprinse in Ghidul solicitantului pentru POR – Axa prioritara 5 – Dezvoltarea durabila si promovarea turismului, Domeniul major de interventie 5.2- Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale si cresterea calitatii serviciilor turistice.

 

Serviciile vizate: elaborarea unui comunicat de presa care va anunta inceperea derularii proiectului, realizarea si montarea pe toata durata de implementare a proiectului a unui panou de informare in locatia unde va fi construit noul Complex Turistic de Natatie, realizarea si derularea unei campanii de promovare a Complexului Turistic de Natatie Targoviste, elaborarea unui comunicat de presa in care se va anunta finalizarea proiectului, elaborarea si publicarea unui articol de informare asupra proiectului si a rezultatelor sale in ziarul local cu cea mai mare audienta, realizarea si montarea unei  placi permanente.

 

Motivele pentru care este necesară achiziţionarea acestor servicii:

Obiectivul specific consta in asigurarea unor servicii corespunzatoare, in vederea respectarii obligatiilor asumate de Primaria Municipiul Targoviste in ceea ce priveste masurile de publicitate si informare necesare implementarii in bune conditii a proiectului prezentat mai sus. Asigurarea derularii in termenele mentionate a activitatii de publicitate , conform Anexei II a Contractului de finantare si cu respectarea prevederilor Manualului de Identitate Vizuala Regio pentru Programul Operational Regional editia a III-a consolidata martie2012 reprezinta rezultatul asteptat al acestui contract.

 

Obiectivele vizate de materialele difuzate prin serviciile de publicitate

Această activitate urmăreşte conştientizarea populaţiei pentru ca investiţia să nu fie deteriorată de intervenţia factorului uman, precum şi informarea despre acest proiect şi despre sprijinul primit de la Uniunea Europeană în realizarea sa.

   Se va urmari asigurarea vizibilitatii maxime pentru POR si pentru contributia financiara a Uniunii Europene.

 

Publicul ţintă vizat de materialele realizate prin serviciile de publicitate

Comunitatea locala, ca si turistii si vizitatorii municipiului Targoviste

Materialele propuse a fi difuzate/realizate

Comunicat de presa privind inceperea implementarii proiectului,

Comunicatul va include urmatoarele elemente: sigla Guvernului Romaniei, Logo-ul Regio si sloganul: “Initiativa locala. Dezvoltare regionala.”, sigla Fondurilor Structurale in Romania, sigla Uniunii Europene, valoarea proiectului, titlul proiectului, numele beneficiarului, precum si inscriptia „Investim in viitorul tau! Proiect selectat in cadrul Programului Operational Regional si cofinantat de Uniunea Europeana prin Fondul European de Dezvoltare Regionala.”

Montare panou provizoriu

Panourile vor fi confectionate dintr-un material rezistent si vor fi suficient de vizibile, astfel incat trecatorii sa poata citi si intelege natura proiectului. Dimensiunea minima a panoului va fi de 2 x 1.2 m, iar 25% din suprafata panoului va fi alocata contributiei Uniunii Europene si va include urmatoarele informatii:• Logo-ul Uniunii Europene si cuvintele: “Uniunea Europeana”, fara abrevieri;• Mentionarea Fondului European de Dezvoltare Regională (FEDR);• Textul “Investim in viitorul tau! Proiect selectat in cadrul Programul Operational Regional si cofinantat de Uniunea Europeana prin Fondul European de Dezvoltare Regionala.”Panoul va mai include si urmatoarele informatii:• Logo-ul Guvernului Romaniei; numele Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor;• Logo-ul Regio si sloganul: “Initiativa locala. Dezvoltare regionala.”;• Logo-ul Fondurilor Structurale;• Numele proiectului;• Numele beneficiarului;• Data inceperii proiectului;• Data finalizarii proiectului;• Valoarea proiectului;• Contributia financiara a Uniunii Europene;• Numele organismelor intermediare

Campanie de promovare Complex Turistic de Natatie Targoviste- va include cel putin urmatoarele: - Articole in ziare locale si nationale, precum si reclame in reviste de specialitate-minim 5 articole;- Conceperea si tiparirea de pliante informative despre noile infrastructuri de agrement, ce vor fi distribuite in unitatile de cazare si in Gara Targoviste. -50.000 flyere tiparite si distribuite;autocolante pentru dotari - Montarea a 5 panouri/bannere outdoor care sa informeze publicul despre existenta noului Complex Turistic de Natatie in Municipiul Targoviste. Panourile/bannerele vor fi montate la intrarile in oras dinspre urmatoarele orase: Bucuresti, Pitesti, Ploiesti, Culoarul Rucar Bran, Pucioasa.;- Montarea unui numar de 20 de indicatoare in oras, care sa indrume posesorii de autoturisme catre locatia Complexului Turistic de Natatie.- Realizarea unui website, care sa ofere turistilor mai multe informatii cu privire la noul complex si promovarea Complexului Turistic de Natatie in mediul online, prin bannere pe diferite site-uri.- Realizarea unui spot radio si difuzarea acestuia timp de cel putin 2 luni pe posturile nationale si locale de radio;

Comunicat de presa privind finalizarea implementarii proiectului- Acest comunicat va cuprinde aceleasi elemente prezente si in comunicatul privind inceperea proiectului.

Publicare articol de informare asupra proiectului si a rezultatelor sale-

La finalizarea proiectului se va publica un articol de informare asupra proiectului si a rezultatelor sale in ziarul local cu cea mai mare audienta. Articolul va include urmatoarele elemente obligatorii: sigla Guvernului Romaniei, sigla si sloganul POR, sigla Fondurilor Structurale in Romania sigla Uniunii Europene, valoarea proiectului, titlul proiectului/ investitiei, numele beneficiarului.

Montare placa permanenta- dimensiuni 70 x 45 cm, in locul cu o vizibilitate cat mai buna pentru toti vizitatorii. Placa permanenta va fi confectionata din tabla si va avea inscriptionate informatii specifice proiectului, conform Manualului de Identitate Vizuala.

Evaluarea rezultatului obţinut

Criteriile de evaluare a rezultatului obţinut: gradul de informare a publicului larg privind proiectul - rapoartele de activitate realizate de prestatorul de servicii  - vor cuprinde caracteristicile fiecarui articol (perioada publicarii, numărul de aparitii, dimensiunile anuntului, numarul cotidienelor in care a fost publicat, contravaloarea prestaţiei, eventuale discount-uri daca este cazul, locul amplasarii panourilor, precum si pentru materialele tiparite , un exemplar sau modelul aprobat s.a.).

Prezentul Referat de oportunitate poate fi descărcat de pe pagina de Internet proprie: www.pmtgv.ro,  sistemul informatic de utilitate publică, accesibil prin Internet, la adresa www.publicitatepublica.ro