Īn conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003, Primăria Municipiului Tārgovişte supune dezbaterii publice proiectul de hotărāre privind modificarea si completarea Regulamentului de organizare, functionare si autorizare a activitatii de transport in regim de taxi si in regim de inchiriere, pe raza municipiului Tārgoviste, aprobat prin HCL 125/2008.
             Se instituie, incepānd cu data 02.02.2009, perioada de 10 zile in care se primesc propuneri si sugestii cu privire la acest proiect.

Propunerile, sugestiile sau opiniile cu privire la acest proiect de hotărāre se vor depune la Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat - Biroul Transport.

 

Publicat pe data de 29.01.2009