Īn conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003, Primăria Municipiului Tārgovişte supune dezbaterii publice proiectul de hotărāre privind instituirea unor taxe speciale pentru activitatea de asistenta si reprezentare din cadrul Serviciului Comert, Compartimentul Autorizatii - DAPPP.
             Se instituie, incepānd cu data 02.02.2009, perioada de 10 zile in care se primesc propuneri si sugestii cu privire la acest proiect.

Propunerile, sugestiile sau opiniile cu privire la acest proiect de hotărāre se vor depune la Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat.

 

Publicat pe data de 29.01.2009

 

 

DEZBATERE   PUBLICA

privind  instituirea unor taxe speciale pentru activitatea de asistenta si reprezentare din cadrul Serviciului Comert, Compartimentul Autorizatii - DAPPP

Conform art.35, alin.(5) din OUG nr.44/2008, se instituie urmatoarele taxe speciale:

- taxa documentatie pentru inregistrare si autorizare -10 lei

- taxa reprezentare in fata Registrului Comertului in vederea obtinerii autorizatiei si inregistrarii in Registrul Comertului -100 lei

- taxa intocmire acord de constituire pentru intreprindere familiala -80 lei