+ Marire Font | - Micsorare Font
Anunt de dezbatere publica


            In conformitate cu prevederile Legii 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, Primaria Municipiului Târgoviste supune dezbaterii publice proiectul de hotarâre privind aprobarea Regulamentului cu privire la parcarea vehiculelor, amenajarea, intretinerea si exploatarea locurilor de parcare situate pe raza municipiului Târgoviste si inventarul parcarilor existente.
            Se instituie perioada cuprinsa intre 24.08.2009 – 04.09.2009 in care persoanele interesate pot depune propuneri si sugestii referitoare la acest proiect la sediul Directiei Administrarea Patrimoniului Public si Privat, biroul Transport, persoana de contact: ing. Marian Cârstoiu – sef birou.

            Regulamentul cu privire la parcarea vehiculelor, amenajarea, intretinerea si exploatarea locurilor de parcare situate pe raza municipiului Târgoviste si inventarul parcarilor existente

Publicat pe 19.08.2009