+ Marire Font | - Micsorare Font
Anunt de dezbatere publica


            In conformitate cu prevederile Legii 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, art.6, alin.9, Primaria Municipiului Târgoviste supune dezbaterii publice proiectul de hotarâre privind Ajustarea tarifelor pentru prestarile de servicii de colectare, transport si depozitare a deseurilor menajere si Ajustarea tarifului pentru transport urban de calatori în Municipiul Târgoviste. (Vezi Anexele cuprinzând nivelul tarifelor).
            Incepând cu data de 04.01.2010 pâna la data de 15.01.2010, se stabileste termenul de 10 zile, in care se vor primi in scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la acest proiect de hotarâre.
            Acestea se vor depune la Registratura Primariei, corpul B, parter sau la sediul SC ECOL-SAL 2005 SA, str. Radu de la Afumati nr.7, respectiv la sediul SC ASOCIATIA INVESTITORILOR TRANSPORT TARGOVISTE SRL, bd.Unirii nr.6.

 

Publicat pe 28.12.2009