17.10.2013

Comunicat de presă

        Primăria Municipiului Târgoviste continuă să vină în sprijinul cetătenilor prin acordarea ajutorului pentru încălzirea locuintelor. Pentru târgovistenii care nu detin toate informatiile referitoare la documentatia ce trebuie întocmită pentru a intra în posesia ajutorului pentru încălzire, Primăria Municipiului Târgoviste va face cunoscută lista actelor necesare pentru întocmirea dosarului:

•    cerere şi declaraţie pe proprie răspundere pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei - formulare tip (puse la dispoziţie de către Direcţia de Asistenţă Socială Târgoviste)

•    copie după actele de identitate pentru toţi membrii familiei care au acelaşi domiciliu sau reşedinţă la adresa la care se solicită ajutorul, sau locuiesc şi se gospodăresc împreună, sunt înscrise în carte de imobil şi sunt luate în calcul la stabilirea cheltuielilor de întreţinere a locuinţei;

•    certificate de naştere pentru copiii minori sub 14 ani;

•    adeverinţă de la asociaţia de proprietari/locatari pentru persoanele care nu au domiciliul sau resedinţa la adresa pentru care solicită ajutorul, din care să rezulte că sunt înscrise în carte de imobil şi sunt luate în calcul la stabilirea cheltuielilor de întreţinere a locuinţei;

•    acte din care să rezulte calitatea titularului cererii faţa de locuinţa pentru care solicită ajutorul:

-     proprietar: copie contract de vânzare – cumpărare, extras de carte       funciară;

-     chirias:contract de închiriere valabil la data depunerii cererii;

-    comodatar: contract de comodat valabil la data depunerii cererii;

-    împuternicit: împuternicire din partea proprietarului locuinţei sau a titularului contractului de închiriere;

•    acte doveditoare privind veniturile nete lunare realizate de către membrii familiei în luna anterioară depunerii cererii :

-   adeverinţă de salariu cu venitul net, inclusiv valoarea bonurilor de masă; 

-    cupoane de pensii;

-    cupoane indemnizaţii pentru creşterea copilului până la vârsta de 2 sau 3 ani;

-    cupoane indemnizaţii lunare pentru persoanele cu handicap;

-    cupoane alocaţii de stat pentru copii;

-    alocaţii pentru minorii daţi în plasament familial sau încredinţaţi spre creştere şi educare;

-    acte doveditoare ale veniturilor provenite din închirieri, dobânzi, dividende, părţi sociale, renta/subvenţie agricolă, etc.;

-    declaraţie privind alte venituri realizate;

•    pentru ajutorul de încălzire a locuinţei cu gaze naturale –  factură de plată, proces verbal de punere în funcțiune centrală/convector.

•    pentru ajutorul de încălzire a locuinţei cu energie electrică –  factură de plată.

·        Certificat fiscal Taxe si Impozite cu viza de la Registrul Agricol.

·        Copie talon pentru proprietarii de autoturism/motocicletă.

Orice modificare intervenită în componenta familiei si a veniturilor acesteia se comunică primarului, în termen de 5 zile de la data modificarii, prin depunerea unei noi cereri si declaratii pe propria răspundere.

 

Pentru a evita neplăcerile cauzate de respingerea dosarelor, cetătenii municipiului Târgoviste trebuie să stie că în urma Hotărârii de Guvern nr. 778 din  9 octombrie 2013 există si o listă a bunurilor ce conduc la excluderea acordării acestui sprijin pentru încălzirea locuintelor

 

LISTA BUNURILOR CE CONDUC LA EXCLUDEREA ACORDĂRII AJUTORULUI PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINTEI / AJUTORULUI SOCIAL /ALOCATIEI PENTRU SUSTINEREA FAMILIEI

Conform HG nr. 778/09.10.2013

 

Bunuri imobile

1.     Clădiri sau alte spatii locative în afara locuintei de domiciliu si a anexelor gospodăresti.

2.     Terenuri de împrejmuire a locuintei si curtea aferentă si alte terenuri intravilane care depăsesc 1000 mp în zona urbană si 2000 mp în zona rurală.

 

Bunuri mobile*

1.     Autoturism/Autoturisme si/sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani,cu exceptia celor adaptate pentru persoanele cu handicap ori destinate transportului acestora sau persoanelor dependente, precum si pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile.

2.     Mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani.

3.     Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze.

4.     Salupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu exceptia bărcilor necesare pentru uzul persoanelor care locuiesc în Rezervatia Biosferei  ,,Delta Dunării”.

5.     Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată.

6.     Utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale.

7.     Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul actionate hidraulic, mecanic sau electric.

*) Aflate în stare de functionare.

 

Depozite bancare.

1.     Depozite bancare cu valoare de peste 3000 lei.

 

Terenuri/animale si/sau păsări.

1.     Suprafete de teren, animale si păsări a căror valoare netă de productie anuală depăseste suma de 1000 euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2500 euro pentru familie.

NOTĂ: Detinerea unuia dintre bunurile mentionate conduce la excluderea acordării ajutorului pentru încălzirea locuintei/ajutorului social/alocatiei pentru sustinerea familiei.

 

Biroul de presă