Primăria Târgovişte

Starea Civilă

Nr. 43057 / 24.03.2012

 

 

PUBLICATIE

 

Astăzi 24.03.2012 a fost înregistrată declaratia de căsătorie a domnului CONSTANTINESCU ALEXANDRU ROBERT în vârstă de……. ani, cu domiciliul în TÂRGOVIŞTE judet/sector DÂMBOVIŢA si a domisoarei NEAGU MARINELA LAURA în vârstă de …….    ani, cu domiciliul în TÂRGOVIŞTE judet/sector DÂMBOVIŢA. 

 

În temeiul art 131 din Codul Familiei, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunostintă de existenta unei piedici legale ori dacă alte cerinte ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afisării publicatiei.

 

Ofiţer de stare civilă,

Luminiţa Dincă

 

 

 

Primăria Târgovişte

Starea Civilă

Nr. 43058 / 25.03.2012

 

 

PUBLICATIE

 

Astăzi 25.03.2012 a fost înregistrată declaratia de căsătorie a domnului TĂTULESCU IONUŢ ADRIAN în vârstă de……. ani, cu domiciliul în TÂRGOVIŞTE judet/sector DÂMBOVIŢA si a domisoarei DINCĂ FLORINA IULIANA în vârstă de …….    ani, cu domiciliul în COJASCA judet/sector DÂMBOVIŢA. 

 

În temeiul art 131 din Codul Familiei, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunostintă de existenta unei piedici legale ori dacă alte cerinte ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afisării publicatiei.

 

Ofiţer de stare civilă,

Luminiţa Dincă