Primăria Târgoviste

Starea Civilă

Nr.42562 /17.11.2011

 

 

PUBLICATIE

 

 

Astăzi 17.11.2011 a fost înregistrată declaratia de căsătorie a domnului  CAO MENGJUN în vârstă de……. ani, cu domiciliul în ANHUI - CHINA si a domisoarei CHIRITĂ IOANA ANDREEA în vârstă de …….    ani, cu domiciliul în   TÂRGOVISTE  judet/sector   DÂMBOVITA

 

În temeiul art 131 din Codul Familiei, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunostintă de existenta unei piedici legale ori dacă alte cerinte ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afisării publicatiei.

 

                                                                   Ofiter de stare civilă,

                                                                       Luminita Dincă

 

 

Primăria Târgoviste

Starea Civilă

Nr. 42563/17.11.2011

 

 

PUBLICATIE

 

 

Astăzi   17.11.2011 a fost înregistrată declaratia de căsătorie a domnului CRISTEA CRISTIAN CĂTĂLIN în vârstă de……. ani, cu domiciliul în TÂRGOVISTE judet/sector  DÂMBOVITA  si a domisoarei  MACÂRU FLORENTINA, în vârstă de …….    ani, cu domiciliul în   CONSTANTA judet/sector   CONSTANTA

 

În temeiul art 131 din Codul Familiei, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunostintă de existenta unei piedici legale ori dacă alte cerinte ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afisării publicatiei.

 

                                                                   Ofiter de stare civilă,

                                                                       Luminita Dincă

 

Primăria Târgoviste

Starea Civilă

Nr. 42564/25.11.2011

 

 

PUBLICATIE

 

 

Astăzi   25.11.2011 a fost înregistrată declaratia de căsătorie a domnului  BĂLOSU MUHA PETRE în vârstă de……. ani, cu domiciliul în TÂRGOVISTE  judet/sector  DÂMBOVITA  si a domisoarei  POPESCU CORINA ELENA, în vârstă de …….    ani, cu domiciuliul în    TÂRGOVISTE   judet/sector   DÂMBOVITA

 

În temeiul art 131 din Codul Familiei, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunostintă de existenta unei piedici legale ori dacă alte cerinte ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afisării publicatiei.

 

                                                                   Ofiter de stare civilă,

                                                                       Luminita Dincă

 

 

 

 

Primăria Târgoviste

Starea Civilă

Nr.42566/17.11.2011

PUBLICATIE

 

 

Astăzi   17.11.2011 a fost înregistrată declaratia de căsătorie a domnului  SARAP BRANISLAV  în vârstă de……. ani, cu domiciliul în CROATIA  si a domisoarei  TUDORACHE LAVINIA, în vârstă de …….    ani, cu domiciuliul în  TÂRGOVISTE  judet/sector   DÂMBOVITA

 

În temeiul art 131 din Codul Familiei, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunostintă de existenta unei piedici legale ori dacă alte cerinte ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afisării publicatiei.

 

                                                                                    Ofiter de stare civilă,

                                                                       Luminita Dincă