Primăria Târgoviste

Starea Civilă

Nr.42571 /06.12.2011

 

 

PUBLICATIE

 

Astăzi 06.12.2011 a fost înregistrată declaratia de căsătorie a domnului  GROSU MARIAN în vârstă de……. ani, cu domiciliul în TÎRGOVISTE si a domisoarei ZGÂMBĂU MIHAELA în vârstă de …….    ani, cu domiciliul în   MORENI  judet/sector   DÂMBOVITA

 

În temeiul art 131 din Codul Familiei, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunostintă de existenta unei piedici legale ori dacă alte cerinte ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afisării publicatiei.

 

                                                                   Ofiter de stare civilă,

                                                                       Luminita Dincă

 

 

Primăria Târgoviste

Starea Civilă

Nr. 42572/07.12.2011

 

 

PUBLICATIE

 

Astăzi   07.12.2011 a fost înregistrată declaratia de căsătorie a domnului CĂPRARU ION în vârstă de……. ani, cu domiciliul în GURA OCNITEI judet/sector  DÎMBOVITA  si a domisoarei  BACRIU NICULINA GICA, în vârstă de …….    ani, cu domiciliul în   GURA OCNITEI judet/sector   DÂMBOVITA

 

În temeiul art 131 din Codul Familiei, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunostintă de existenta unei piedici legale ori dacă alte cerinte ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afisării publicatiei.

 

                                                                   Ofiter de stare civilă,

                                                                       Luminita Dincă

 

 

Primăria Târgoviste

Starea Civilă

Nr. 42573/08.12.2011

 

 

PUBLICATIE

 

Astăzi   08.12.2011 a fost înregistrată declaratia de căsătorie a domnului  VINTESCU ALIN FLORIN în vârstă de……. ani, cu domiciliul în TÂRGOVISTE  judet/sector  DÂMBOVITA  si a domisoarei  ENE ELENA RAMONA, în vârstă de …….    ani, cu domiciliul în    TÂRGOVISTE   judet/sector   DÂMBOVITA

 

În temeiul art 131 din Codul Familiei, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunostintă de existenta unei piedici legale ori dacă alte cerinte ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afisării publicatiei.

 

                                                                   Ofiter de stare civilă,

                                                                       Luminita Dincă

 

 

 

Primăria Târgoviste

Starea Civilă

Nr. 42574/08.12.2011

 

 

PUBLICATIE

 

Astăzi   08.12.2011 a fost înregistrată declaratia de căsătorie a domnului  SAVU ADRIAN în vârstă de……. ani, cu domiciliul în MORENI  judet/sector  DÂMBOVITA  si a domisoarei  BITIANU MIHAELA, în vârstă de …….    ani, cu domiciliul în    TÂRGOVISTE   judet/sector   DÂMBOVITA

 

În temeiul art 131 din Codul Familiei, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunostintă de existenta unei piedici legale ori dacă alte cerinte ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afisării publicatiei.

 

                                                                   Ofiter de stare civilă,

                                                                       Luminita Dincă

 

 

Primăria Târgoviste

Starea Civilă

Nr. 42575/12.12.2011

 

 

PUBLICATIE

 

Astăzi   12.12.2011 a fost înregistrată declaratia de căsătorie a domnului  SAVU FLORIN GABRIEL în vârstă de……. ani, cu domiciliul în TÂRGOVISTE  judet/sector  DÂMBOVITA  si a domisoarei  SAVU ELENA RALUCA, în vârstă de …….    ani, cu domiciliul în    TÂRGOVISTE   judet/sector   DÂMBOVITA

 

În temeiul art 131 din Codul Familiei, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunostintă de existenta unei piedici legale ori dacă alte cerinte ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afisării publicatiei.

 

                                                                   Ofiter de stare civilă,

                                                                       Luminita Dincă