Primăria Târgoviste

Starea Civilă

Nr.42567 /26.11.2011

 

 

PUBLICATIE

 

 

Astăzi 26.11.2011 a fost înregistrată declaratia de căsătorie a domnului  CRISTACHE VASILE în vârstă de……. ani, cu domiciliul în VISINA si a domisoarei OANĂ NICULINA în vârstă de …….    ani, cu domiciuliul în   TÂRGOVISTE  judet/sector   DÂMBOVITA

 

În temeiul art 131 din Codul Familiei, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunostintă de existenta unei piedici legale ori dacă alte cerinte ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afisării publicatiei.

 

                                                                   Ofiter de stare civilă,

                                                                       Luminita Dincă

 

 

Primăria Târgoviste

Starea Civilă

Nr. 42568/28.11.2011

 

 

PUBLICATIE

 

 

Astăzi   18.11.2011 a fost înregistrată declaratia de căsătorie a domnului ANDRONE ALEXANDRU în vârstă de……. ani, cu domiciliul în COMUNA GRIVITA judet/sector  IALOMITA  si a domisoarei  GRINDEI BEATRICE MARIANA, în vârstă de …….    ani, cu domiciuliul în   TÂRGOVISTE  judet/sector   DÂMBOVITA

 

În temeiul art 131 din Codul Familiei, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunostintă de existenta unei piedici legale ori dacă alte cerinte ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afisării publicatiei.

 

                                                                   Ofiter de stare civilă,

                                                                       Luminita Dincă

 

 

Primăria Târgoviste

Starea Civilă

Nr. 42569/29.11.2011

 

 

PUBLICATIE

 

 

Astăzi   29.11.2011 a fost înregistrată declaratia de căsătorie a domnului  DUMITRESCU ALIN MARIAN în vârstă de……. ani, cu domiciliul în TÂRGOVISTE  judet/sector  DÂMBOVITA  si a domisoarei  GORGOTEANU DANIELA, în vârstă de …….    ani, cu domiciuliul în TÂRGOVISTE   judet/sector   DÂMBOVITA

 

În temeiul art 131 din Codul Familiei, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunostintă de existenta unei piedici legale ori dacă alte cerinte ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afisării publicatiei.

 

                                                                   Ofiter de stare civilă,

                                                                       Luminita Dincă