Pimăria Tîrgoviste,

Jud Dîmbovita

SPCLEP  - Starea Civilă -

Nr.42072/27,03.2017

PUBLICATIE

 

 

Astăzi 27.03.2017 a fost înregistrată declaratia de căsătorie a domnului SANSAI CEVDET  cu domiciliul TURCIA în judet/sector  si a domnișoarei PREDA IONELA cu domiciliul TÎRGOVIȘTE  în judet/sector DÎMBOVIȚA

În temeiul art. 285 din Codul Civil, conform legii 287/2009, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunostintă de existenta unei piedici legale ori dacă alte cerinte ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afisării publicatiei.

 

Ofiter de stare civilă,

Luminita Dincă