BULETIN INFORMATIV

art. 5 alin. (2) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public,
cu modificările și completările ulterioare

 

ACTELE NORMATIVE CARE REGLEMENTEAZĂ
ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA  PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE

 

ü  O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ

ü  Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public

ü  Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala în administratia publica

ü  Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ

ü  H.C.L. nr. 382/2019 - Regulamentul de organizare şi funcţionare  al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Targoviste

ü  H.C.L. nr. 190/2015 Regulamentul de organizare si funcţionare al Serviciului public de evidenta a persoanelor

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ,  ATRIBUȚIILE DEPARTAMENTELOR, PROGRAMUL DE FUNCȚIONARE ȘI PROGRAMUL DE AUDIENȚE AL PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

Structura organizatorică a Primăriei Municipiului Târgoviște este prevăzută în anexa 1 a H.C.L. nr. 382 / 31.10.2019.

 

ATRIBUŢIILE DEPARTAMENTELOR

Atribuţiile direcţiilor, serviciilor, birourilor şi compartimentelor din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Târgoviște sunt stabilite prin regulamentele de organizare şi funcţionare.

 

PROGRAMUL DE FUNCŢIONARE AL INSTITUȚIEI

Luni – Vineri:  800 – 1600

 

PROGRAMUL DE REGISTRATURĂ

Luni:               800 – 1630

Marti:             800 – 1830

Miercuri:        800 – 1630

Joi:                  800 – 1630

Vineri:            800 - 1630

 

PROGRAMUL DE ÎNCASARE A TAXELOR  ȘI IMPOZITELOR  LOCALE

Luni:               800 – 1630

Marti:             800 – 1630

Miercuri:        800 – 1630

Joi:                  800 – 1830

Vineri:            800 - 1630

 

CONDUCEREA  PRIMĂRIEI  MUNICIPIULUI  TÂRGOVIȘTE

 

Primar - Daniel-Cristian Stan                                             - telefon: 0245 / 611222

Viceprimar - Cătălin Rădulescu                                          - telefon: 0245 / 611222

Viceprimar - Monica-Cezarina Ilie                                     - telefon: 0245 / 611222

Secretar General Municipiu – Chiru-Cătălin Cristea      - telefon: 0245 / 611222

 

FUNCŢIONARUL PUBLIC RESPONSABIL CU FURNIZAREA INFORMAŢIILOR PUBLICE

Safta Simona Cristina, consilier - Direcţia Administrație publică locală –
Compartiment Administrație locală, evidență electorală și arhivă

telefon: 0245/611222, int. 1150, fax: 0245/617160

 

 

COORDONATELE  DE  CONTACT ALE  PRIMĂRIEI  MUNICIPIULUI  TÂRGOVIȘTE

 

Denumire:  Primăria Municipiului Târgoviște

Sediu:         Municipiul Târgoviște, str. Revoluției, nr. 1-3, cod poștal 130011

Telefon:      0245 / 611222,     0786-122500,       0245-611378

Fax:            0245 / 217951

e-mail:        primarulmunicipiuluitargoviste@pmtgv.ro

site:             www.pmtgv.ro

 

APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI  - CONDUCEREA EXECUTIVĂ -

DIRECTIE / SERVICIU /

BIROU / COMPARTIMENT

conducere

telefon /

interior / fax

e-mail

 

ü  Direcția Economică

 

directia.economica@pmtgv.ro

 

Director executiv

dr. ec. Silviana Marin

1240

 

Director executiv adjunct

ec. Rodica Dogaru

1060,1061

 

Comp. Buget prognoza contabilitate

1050,1060

 

Comp. Evidenta patrimoniu public si privat

1050,1051

 

Comp. Informatica

 

3040

 

 

Serv. Stabilire, constatare și încasare impozite si taxe locale

ing. Iulian Crintescu

2070

impozitelocale@pmtgv.ro

 

ü  Direcția Managementul proiectelor

tel. 0245/630022

fax: 0245/630011

 

dmptgv@gmail.com

 

 

 

 

Director executiv

jr. Ciprian Stănescu

tel. 0245/630022

fax: 0245/630011

 

Director executiv adjunct

0245/630022

 

Serv. Management proiecte, dezvoltare comunitara

ec. Violeta Ilie

0245/630022

 

Comp. Implementare proiecte

0245/630022

 

Comp. Investitii

 

0245/630022

 

Comp. Energetic

 

0245/630022

 

Bir. Protejare patrimoniu cultural si dezvoltare turistica

jr. Alice Stana

0732-100249

 

 

Centrul National de Informare si Promovare Turistica

tel./fax

0245/633341

cnipt.tgv@gmail.com

 

 

Comp. Promovare Turistica

 

 

ü  Direcția Urbanism

 

 

urbanism@pmtgv.ro

 

Arhitect Șef

urb. Alexandrina Soare

2080

 

Serv. Cadastru imobiliar si agricol, banca de date, registrul agricol

ing. Tinel Traian Nicolae

2090,2100

 

Comp. Dezvoltare urbana durabila

2110, 2120,

2130, 2140

 

Comp. Planuri urbanistice, amenajare teritoriu

 

Comp. Emitere autorizatii, certificate urbanism, avize

 


 COMPARTIMENTE SUBORDONATE SECRETARULUI GENERAL

 

 

ü  Directia Administratie publica locala

 

 

dapl@pmtgv.ro

 

Director executiv

jr. Silvia-Elena Stanca

4040

 

 

Birou Resurse umane, relatii externe, culturale si sociale

ec. Roxana Duică

4050

 

resurseumane.primariatgv@pmtgv.ro

 

 

Comp. Resurse umane si managementul calitatii

1170

 

Comp. Relatii externe, culturale, artistice si sociale

1130

 

Comp. Autoritate tutelara

2030

 

 

Comp. Administratie locala, evidenta electorala si arhiva

1150

 

 

Comp. Monitorul Oficial Local si relatii Consiliul Local

 

2050

 

 

Comp. Indrumare și coordonare asociatii de proprietari

1130

 

 

Centrul de Informare cetateni si registratura

4000, 2200

 

 

ü  Bir. Contencios - juridic

jr. Elena Epurescu

1330

 

 

 

 

 

 

 

COMPARTIMENTE SUBORDONATE PRIMARULUI

 

 

Serv. Urmărirea și executarea silita a obligațiilor fiscale

jr. Loredana Ionescu

 

executare_obligatii_fiscale@pmtgv.ro

 

Serv. Achizitii publice

ing. Magdalena Mihăescu

2190,2210

achizitii@pmtgv.ro

 

Birou Administrativ

ing. Liviu Ionescu

1230

 

 

Comp. Situatii de urgenta

1100

 

 

Comp. Audit public intern

3060

 

 

 

 

 

STRUCTURI SUBORDONATE

CONSILIULUI LOCAL MUNICIPAL TÂRGOVIȘTE

telefon / interior / fax

 

e-mail

 

ü  Directia de Administrare a Patrimoniului Public și Privat

0245-210670

 dappp_tgv@pmtgv.ro

 

Director executiv

ing. Ciprian Virgil Oprescu

3000, 3010

 

Serv. Administrare patrimoniu public si privat

jr. Ioana Madalina Sanda

3030

 

Comp. Institutii publice

3030

 

Comp. Fond locativ

3080

 

Comp. Administrativ

 

 

Comp. Juridic

3060

 

Serv. Retele locale

ing. Cristian Popescu

3020

 

Comp. Retele

 

3050

 

Comp. Monitorizare utilitati

 

3020

 

Comp. Transport, autorizatii, control

 

2220

 

Comp. Resurse umane

 

3110

 

Serv. Contracte-autorizatii

ec. Ion Dragomir

3150

 

Comp. Contracte

 

3150

 

Comp. Autorizatii

 

3150

 

Serv. Financiar contabil

ec. Laura Soare

3130

 

Comp. Financiar

 

3130

 

Comp. Casierie

 

3140

 

Comp. Achizitii

 

3060

 

 

Comp. Mediu

3070

 

 

Serv. Piete

0245/218220

 

 

 

 

 

 

 

ü  Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Targoviste

jr. Mirabela Ioniță

tel./fax 0245/212418

spcep_tgv@pmtgv.ro

 

ü  Politia Locala a Municipiului Targoviste

jr. Mihai Tudorache

tel./fax

0245/631895

 

polcomtgv2005@yahoo.com 

 

ü  Teatrul Municipal

”Tony Bulandra” Targoviste

conf. univ. dr.

regizor-scenograf

Mihai Constantin

0245/614992

0345/100261

tm_tgv@yahoo.com

 

ü  Club Sportiv Municipal Targoviste

prof. Cristian Savu

tel. 0245/640644

fax 0245/640646

csm_tgv@yahoo.com

 

ü  Directia de Asistenta Sociala

jr. Marcela Iordache

tel. 0372/764198

fax 0245/640694

office@das-targoviste.ro

 

ü  Cresa pentru Educatie Timpurie Targoviste

prof. Domnița Cătănoiu (exercitare cu caracter temporar)

0758-097013

concursuridct@gmail.com

 

ü  Directia Gradina Zoologica

ing. Florina Pârvescu

tel./fax

0245/616558

zootgv@yahoo.com

 

ü  Directia de Salubritate

jr. Dănuț Badea

tel./fax

0245/216995

directiadesalubritate@yahoo.com

 

ü  Directia Complex Turistic

de Natatie

prof. Ciprian Prisăcaru

0245/708713

0757-093152

dctntargoviste@gmail.com

 

ü  Serviciul Public Local de Paza Targoviste

ec. Mihai-Andrei Paunescu

0245-218220

splp@pmtgv.ro

 

ü  Societatea ECO-SAL 2005 S.A.

ing. Traian Daniel Ivanovici

0245/616583

0345-408245

ecosal2005@gmail.com

 

ü  Societatea MUNICIPAL CONSTRUCT S.R.L.

ing. Mihail Stanciu

0245/614992

contact@municipalconstruct.ro

 

ü  Societatea SERVICII PUBLICE MUNICIPALE S.A.

ing. Ionut Oprea

0374-968644

0374-090786

serviciipublicemunicipaletgv@ gmail.com

 

ü  Societatea COMPANIA DE APA TARGOVISTE-DAMBOVITA

ec. Adrian Dumitru

tel. 0245/222023

fax 0245/611774

office@catd.ro

 

ü  Societatea

MUNICIPAL SECURITY S.R.L.

0245/218220

mstargoviste@yahoo.com

 

 

 

SURSELE FINANCIARE, BUGETUL SI BILANTUL CONTABIL

 

Informaţii referitoare la sursele financiare, bugetul si bilantul contabil pot fi vizualizate pe site-ul Primăriei Municipiului Targoviste, www.pmtgv.ro  secțiunea Monitorul Oficial Local.

 

 

PROGRAMELE ŞI STRATEGIILE PROPRII

 

- PROIECTE FINANTATE PRIN PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL 2014-2020

- PROGRAM ACHIZITII

- PLANUL DE ACȚIUNE PENTRU ENERGIE DURABILĂ AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE

- PROGRAMUL NATIONAL DE REABILITARE TERMICA

- PLAN DE MOBILITATE URBANA DURABILA SI STRATEGIA DE DEZVOLTARE URBANA


LISTA CUPRINZÂND DOCUMENTELE DE INTERES PUBLIC

COMUNICATE DIN OFICIU, POTRIVIT ART. 5 DIN LEGEA NR. 544/2001

PRIVIND LIBERUL ACCES LA INFORMATIILE DE INTERES PUBLIC

 

·       Actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea Primariei municipiului Targoviste;

·       Structura organizatorica, atributiile departamentelor, programul de functionare, programul de audiente al Primariei municipiului Targoviste;

·       Numele si prenumele persoanelor din conducerea Primariei municipiului Targoviste si ale functionarului responsabil cu difuzarea informatiilor publice;

·       Coordonatele de contact ale Primariei municipiului Targoviste, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail si adresa paginii de internet;

·       Sursele financiare, bugetul si bilantul contabil;

·       Programele si strategiile proprii, alte documente publicate pe site-ul institutiei;

·       Lista documentelor produse si/sau gestionate, potrivit legii;

·       Modalitatile de contestare a deciziei autoritatii sau a institutiei publice in situatia in care persoana se considera vatamata in privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate.

 

Se exceptează de la accesul liber al cetăţenilor următoarele informaţii (art. 12 alin. 1 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare):

a)     informaţiile din domeniul apărării naţionale, siguranţei şi ordinii publice, dacă fac parte din categoriile informaţiilor clasificate, potrivit legii;

b)     informaţiile privind deliberările autorităţilor, precum şi cele care privesc interesele economice şi politice ale României, dacă fac parte din categoria informaţiilor clasificate, potrivit legii;

c)     informaţiile privind activităţile comerciale sau financiare, dacă publicitatea acestora aduce atingere dreptului de proprietate intelectuală ori industială, precum şi principiului concurenţei loiale, potrivit legii;

d)     informaţiile cu privire la datele personale, potrivit legii;

e)     informaţiile privind procedura în timpul anchetei penale sau disciplinare, dacă se periclitează rezultatul anchetei, se dezvăluie surse confidenţiale ori se pun în pericol viaţa, integritatea corporală, sănătatea unei persoane în urma anchetei efectuate sau în curs de desfăşurare;

f)      informaţiile privind procedurile judiciare, dacă publicitatea acestora aduce atingere asigurării unui proces echitabil ori interesului legitim al oricăruia dintre părţile implicate în proces;

g)     informaţiile a căror publicare prejudiciază măsurile de protecţie a tinerilor. 

 

LISTA CUPRINZÂND CATEGORIILE DE DOCUMENTE

PRODUSE ŞI / SAU GESTIONATE POTRIVIT LEGII

 

Informatiile de interes public comunicate din oficiu, potrivit art. 5 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public:

o   ordinea de zi a sedintelor de consiliu local;

o   hotarâri adoptate in sedintele consiliului local;

o   procese-verbale sedinte de consiliu local;

o   declaratii de avere si interese;

o   oportunitati de angajare – anunturi concursuri, formulare tip înscriere

o   taxe si impozite locale

o   rapoarte;

o   studii;

o   prognoze;

o   proiecte de strategii;

o   planuri urbanistice de detaliu sau zonale;

o   planul urbanistic general;

o   autorizatii de construire/desfiintare;

o   certificate de urbanism

o   lista strazilor si imobilelor din municipiul Târgoviste;

o   Buletin informativ întocmit conform art. 5 alin. (2) din Legea nr. 544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;

o   Raport anual privind implementarea Legii nr. 544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public.

 

 

 

 

 


 

MODALITATEA DE CONTESTARE A DECIZIEI AUTORITĂŢII SAU INSTITUŢIEI PUBLICE ÎN SITUAŢIA ÎN CARE PERSOANA SE CONSIDERĂ VĂTĂMATĂ ÎN PRIVINŢA DREPTULUI DE ACCES LA INFORMAŢIILE DE INTERES PUBLIC

 

Modalitaţile de contestare a deciziei autorităţii sau instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public sunt prevazute in art. 21 si 22 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, şi în H.G. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001, la capitolul SANCŢIUNI. 

Potrivit acestor acte normative, persoana care consideră că i s-a încălcat dreptul de acces la informaţiile de interes public poate adresa reclamaţie administrativă conducătorului instituţiei, în termen de 30 de zile de la data la care a luat cunoştinţă refuzul explicit sau tacit de furnizare a datelor solicitate.

În urma cercetării administrative, în situaţia în care reclamaţia administrativă se consideră întemeiată, răspunsul se transmite persoanei reclamante în termen de 15 zile de la depunerea reclamaţiei şi va conţine atât informaţiile de interes public solicitate, cât şi sancţiunile disciplinare aplicate funcţionarului public responsabil.

Dacă solicitantul se consideră, în continuare, lezat în drepturile sale prevăzute de lege, poate face plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul autorităţii ori instituţiei publice. Plângerea se sdresează nu mai târziu de 30 de zile de la expirarea termenelor în care autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia să răspundă la solicitarea informaţiilor de interes public, respectiv 10 zile sau, după caz, cel mult 30 de zile de la înregistrarea solicitării (în funcţie de dificultatea, complexitatea, volumul lucrărilor documentare şi urgenţa solicitării – art. 7 din Legea nr. 544/2001).

 

 


Model - Formular-tip cerere de informaţii de interes public
 

    Denumirea autorităţii sau instituţiei publice . . . . . . . . . . 

    Sediul/Adresa . . . . . . . . . . 

    Data . . . . . . . . . .
 

    Stimate domnule/Stimată doamnă . . . . . . . . . ., 

    Prin prezenta formulez o cerere conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare. Doresc primesc o copie de pe următoarele documente (petentul este rugat enumere cât mai concret documentele sau informaţiile solicitate): 

    . . . …………………………………………….. . . . . . . 

    Doresc ca informaţiile solicitate îmi fie furnizate: 

Pe e-mail, la adresa . . . . . . . . . .

Pe e-mail în format editabil: . . . . . . . . . . la adresa . . . . . . . . . .

Pe format de hârtie, la adresa . . . . . . . . . .

 

    Sunt dispus plătesc costurile aferente serviciilor de copiere a documentelor solicitate (dacă se solicită copii în format scris). 

    mulţumesc pentru solicitudine,
 

. . . ……… . . . . . .
semnătura petentului (opţional)

Numele şi prenumele petentului . . . . . . . . . . 

    Adresa la care se solicită primirea răspunsului/E-mail . . . . . . . . . . 

    Profesia (opţional) . . . . . . . . . . 

    Telefon (opţional) . . . . . . . . . . 

 

 

Model - Reclamaţie administrativă (1)
 

    Denumirea autorităţii sau instituţiei publice . . . . . . . . . . 

    Sediul/Adresa . . . . . . . . . . 

    Data . . . . . . . . . .
 

    Stimate domnule/Stimată doamnă . . . . . . . . . ., 

    Prin prezenta formulez o reclamaţie administrativă, conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, întrucât la cererea nr. . . . . . . . . . . din data de . . . . . . . . . . am primit un răspuns negativ, la data de . . . . . . . . . ., de la . . . . . . . . . . (completaţi numele respectivului funcţionar) 

    Documentele de interes public solicitate erau următoarele: 

    . . . . . . . . . . 

    Documentele solicitate se încadrează în categoria informaţiilor de interes public, din următoarele considerente: 

    . . . . . . . . . . 

    Prin prezenta solicit revenirea asupra deciziei de refuz al comunicării/netransmitere în termenul legal a informaţiilor de interes public solicitate în scris/în format electronic, considerând dreptul meu la informaţie, conform legii, a fost lezat. 

    mulţumesc pentru solicitudine, 

. . . . . . . . . .
(semnătura petentului)

 

    Numele şi adresa petentului . . . . . . . . . . 

    Adresa . . . . . . . . . . 

    Telefon . . . . . . . . . . 

    Fax . . . . . . . . . .
 


 

Model - Reclamaţie administrativă (2)
 

    Denumirea autorităţii sau instituţiei publice . . . . . . . . . . 

    Sediul/Adresa . . . . . . . . . . 

    Data . . . . . . . . . .
 

    Stimate domnule/Stimată doamnă . . . . . . . . . ., 

    Prin prezenta formulez o reclamaţie administrativă, conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, întrucât la cererea nr. . . . . . . . . . . din data de . . . . . . . . . . nu am primit informaţiile solicitate în termenul legal, stabilit de lege. 

    Documentele de interes public solicitate erau următoarele: 

    . . . . . . . . . . 

    Documentele solicitate se încadrează în categoria informaţiilor de interes public, din următoarele considerente: 

    . . . . . . . . . . 

    Prin prezenta solicit revenirea asupra deciziei de a nu primi informaţiile de interes public solicitate în scris/în format electronic, considerând dreptul meu la informaţie, conform legii, a fost lezat. 

    mulţumesc pentru solicitudine, 

. . . . . . . . . .
(semnătura petentului)

 

    Numele şi adresa petentului . . . . . . . . . . 

    Adresa . . . . . . . . . . 

    Telefon . . . . . . . . . . 

    Fax . . . . . . . . . .