SC Compania de Apa Targoviste-Dâmbovita SA, referitor la proiectul Modernizare si extindere sisteme de alimentare cu apa, canalizare si epurare ape uzate in judetul DâmbovitaAglomerarea Târgoviste, anunta publicul interesat asupra Deciziei Colectivului de Analiza tehnica, in cadrul Etapei de incadrare din data de 19.02.2009, ca proiectul face obiectul procedurii de mediu cu evaluarea impactului asupra mediului.

 

Persoanele care fac parte din publicul interesat sau organizatii neguvernamentale care promoveaza protectia mediului si indeplinesc conditiile cerute de legislatia in vigoare, care se considera vatamate intr-un drept al lor sau intr-un interes legitim, se pot adresa instantei de contencios administrativ competente, cu respectarea prevederilor Legii nr.554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

Informatii privind potentialul impact asupra mediului al proiectului propus, consultarea documentatiei tehnice sau contestarea deciziei de emitere, se pot efectua in termen de 10 zile lucratoare de la publicarea prezentului anunt public (6 martie 2009), la Agentia pentru Protectia Mediului Dâmbovita, din Municipiul Târgoviste, str.Calea Ialomitei nr.1, in zilele de lunivineri, intre orele 08:30 – 16:30.

 

Anunt publicat in perioada 6 – 23 martie 2009