CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TARGOVISTE                                                  ANEXA nr. 8 B  la HCL nr. 137/28.07.2010
SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR DE EVIDENTA A PERSOANELOR 
 STAT DE FUNCŢII
   
Nr. crt. STRUCTURA FUNCŢIE DE DEMNITATE PUBLICĂ Funcţia publică Clasa Gradul profesional Treapta de salarizare Nivelul studiilor Funcţia contractuală Treapta profesională Nivelul studiilor Nivelul de salarizare
    īnalt funcţionar public de conducere de execuţie / nivel de salarizare* de conducere de execuţie      
1       sef serviciu 2428                  
  COMPARTIMENT  EVIDENTA SI ELIBERARE ACTE IDENTITATE                          
2         consilier I asistent 1 S                
3         consilier I asistent 3 S                
4         consilier I superior 2 S                
5         consilier I superior 2 S                
6         consilier I superior 2 S                
7         consilier I superior 2 S                
8         consilier I superior 2 S                
  COMPARTIMENT STARE CIVILA                                
9         referent III superior 1 M                
10         referent III superior 1 M                
11         consilier I superior 2 S                
  COMPARTIMENT INFORMATIC, VERIFICARE SI VALORIFICARE DATE, RELATII CU PUBLICUL, ADMINISTRATIV                                
12         consilier I asistent 1 S                
13         referent III superior 2 M                
14                     referent I M 1009      
                                   
NR. TOTAL FUNCŢII PUBLICE 13
NR. TOTAL FUNCŢII PUBLICE DE CONDUCERE 1
NR. TOTAL FUNCŢII PUBLICE DE EXECUŢIE 12
NR. TOTAL FUNCŢII CONTRACTUALE DE CONDUCERE  0 PRIMAR,
NR. TOTAL FUNCŢII CONTRACTUALE DE EXECUŢIE 1 JR. GABRIEL FLORIN BORIGA
NR. TOTAL FUNCŢII ĪN INSTITUŢIE 14
* se va completa nivelul de salarizare aferent funcţiilor de conducere
  **sub fiecare şef de structură se vor trece toate funcţiile publice şi tot personalul contractual                    
  *** FIECARE INSTITUŢIE ĪŞI VA ADAPTA MODELUL ĪN FUNCŢIE DE SITUAŢIA CONCRETĂ