ANEXA nr. 8 A  la HCL nr. 137/28.07.2010
CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL  TARGOVISTE
SERVICIULUI PUBLIC COMUNITAR DE EVIDENTA A PERSOANELOR AL MUNICIPIULUI TARGOVISTE
ORGANIGRAMA 
TOTAL POSTURI =                      14
FUNCTII PUBLICE =                   13
PERSONAL CONTRACTUAL =     1
PRIMAR,
JR. GABRIEL FLORIN BORIGA