CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÂRGOVIŞTE ANEXA NR. ……..LA HCL NR………………. 7 B 
POLIŢIA COMUNITARĂ A MUNICIPIULUI TÂRGOVIŞTE
Nr. crt Numele şi Prenumele Funcţia publică Clasa Gradul profesional Treapta de salarizare Nivelul studiilor Funcţia contractuală Treapta profesională Nivelul studiilor Nivelul de salarizare
VACANT - dacă este cazul înalt funcţionar public de conducere de execuţie/ nivel de salarizare de conducere de execuţie
1 1     director executiv 3045     1 S          
SERVICIU ORDINE PUBLICĂ
2 1     şef serviciu 2639 I     S          
FORMATIUNE DISPECERAT ŞI INTERVENŢIE
3 1       Agent comunitar I P 2 S          
4 2       Agent comunitar III S 1 M          
5 3       Agent comunitar III P 2 M          
6 4       Agent comunitar III P 2 M          
7 5       Agent comunitar III P 2 M          
8 6       Agent comunitar III P 2 M          
9 7       Agent comunitar III P 2 M          
10 8       Agent comunitar III P 2 M          
11 9       Agent comunitar III P 2 M          
12 10       Agent comunitar III P 2 M          
13 11       Agent comunitar III P 2 M          
14 12       Agent comunitar III P 2 M          
15 13       Agent comunitar III P 3 M          
16 14       Agent comunitar III P 3 M          
17 15       Agent comunitar III P 3 M          
18 16       Agent comunitar III P 2 M          
19 17       Agent comunitar III P 2 M          
20 18       Agent comunitar III P 2 M          
21 19       Agent comunitar III A 2 M          
22 20       Agent comunitar III A 2 M          
23 21       Agent comunitar III A 2 M          
24 22       Agent comunitar III A 2 M          
FORMATIUNE ÎNDRUMAREA ŞI DIRIJAREA CIRCULATIEI
25 1       Agent comunitar I P 2 S          
26 2       Agent comunitar III S 1 S          
27 3       Agent comunitar III P 2 M          
28 4       Agent comunitar III P 2 M          
29 5       Agent comunitar III P 2 M          
30 6       Agent comunitar III P 2 M          
31 7       Agent comunitar III A 2 M          
32 8       Agent comunitar III A 2 M          
33 9       Agent comunitar III A 2 M          
34 10       Agent comunitar III A 2 M          
35 11       Agent comunitar III A 2 M          
36 12       Agent comunitar III A 2 M          
37 13       Agent comunitar III A 1 M          
38 14       Agent comunitar III A 2 M          
39 15       Agent comunitar III A 1 M          
40 16       Agent comunitar III A 2 M          
41 17       Agent comunitar III A 2 M          
FORMATIUNE ORDINE PUBLICĂ ÎN PIETE, PARCURI ŞI ZONE DE AGREMENT
42 1       Agent comunitar I P 2 S          
43 2       Agent comunitar III S 1 M          
44 3       Agent comunitar III P 2 M          
45 4       Agent comunitar III P 2 M          
46 5       Agent comunitar III P 2 M          
47 6       Agent comunitar III P 2 M          
48 7       Agent comunitar III P 2 M          
49 8       Agent comunitar III P 2 M          
50 9       Agent comunitar III A 3 M          
51 10       Agent comunitar III A 2 M          
52 11       Agent comunitar III A 1 M          
53 12       Agent comunitar III A 2 M          
54 13       Agent comunitar III A 2 M          
55 14       Agent comunitar III A 2 M          
56 15       Agent comunitar III A 1 M          
57 16       Agent comunitar III A 2 M          
FORMATIUNE ECHIPAJE AUTO SI PATRULE PEDESTRE ORDINE PUBLICA
58 1       Agent comunitar I P 2 S          
59 2       Agent comunitar III S 1 M          
60 3       Agent comunitar III S 1 M          
61 4       Agent comunitar III P 2 M          
62 5       Agent comunitar III P 2 M          
63 6       Agent comunitar III P 3 M          
64 7       Agent comunitar III P 3 M          
65 8       Agent comunitar III P 3 M          
66 9       Agent comunitar III P 3 M          
67 10       Agent comunitar III P 2 M          
68 11       Agent comunitar III P 2 M          
69 12       Agent comunitar III P 2 M          
70 13       Agent comunitar III P 2 M          
71 14       Agent comunitar III P 2 M          
72 15       Agent comunitar III P 2 M          
73 16       Agent comunitar III A 2 M          
74 17       Agent comunitar III A 2 M          
75 18       Agent comunitar III A 2 M          
76 19       Agent comunitar III A 1 M          
77 20       Agent comunitar III A 1 M          
78 21       Agent comunitar III A 1 M          
79 22       Agent comunitar III A 2 M          
80 23       Agent comunitar III A 1 M          
81 24       Agent comunitar III A 2 M          
82 25       Agent comunitar III A 2 M          
83 26       Agent comunitar III A 2 M          
 
COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL , JURIDIC SI RESURSE UMANE
84 1       Consilier I S 2 S          
85 2       Consilier I S 1 S          
86 3       Consilier I A 2 S          
87 4       Consilier juridic I P 1 S          
88 5       Referent III S 1 M          
NUMĂR TOTAL FUNCŢII PUBLICE 88 PRIMAR,  [1]
JR. GABRIEL FLORIN BORIGA
NUMĂR TOTAL FUNCŢII PUBLICE DE CONDUCERE 2
NUMĂR TOTAL FUNCŢII PUBLICE DE EXECUŢIE 86

[1]
IntelP4: