CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TĀRGOVIŞTE ANEXA NR. 7 A LA  HCL NR. 137/28.07.2010
POLIŢIA COMUNITARĂ A MUNICIPIULUI TĀRGOVIŞTE
PRIMAR
DIRECTOR  EXECUTIV 
SERVICIU ORDINE PUBLICĂ COMPARTIMENT FINANCIAR, JURIDIC, RESURSE UMANE
1 ŞEF SERVICIU 3 CONSILIERI
1 CONSILIER JURIDIC
1 REFERENT
FORMATIUNE DISPECERAT ŞI INTERVENŢIE  FORMATIUNE ĪNDRUMAREA ŞI DIRIJAREA CIRCULATIEI  FORMATIUNE ORDINE PUBLICĂ IN PIEŢE PARCURI ŞI ZONE DE AGREMENT  FORMATIUNE ECHIPAJE AUTO ŞI PATRULE PEDESTRE ORDINE PUBLICĂ I
LEGENDA
DIRECTOR EXECUTIV- 1
SEF SERVICIU - 1
CONSILIERI - 3
CONSILIER JURIDIC- 1
REFERENT - 1
AGENTI COMUNITARI - 81
TOTAL PERSONAL  - 88
1AGENT  COMUNITAR CONSILIER PRINCIPAL                                      16 AGENTI COMUNITARI PR.       5 AGENTI COMUNITARI AS. 1 AGENT COMUNITAR CONSILIER PRINCIPAL                                  4 AGENTI COMUNITARI PR.       12 AGENTI COMUNITARI AS. 1 AGENT COMUNITAR CONSILIER PRINCIPAL                                 6 AGENTI COMUNITARI PR.      9 AGENTI COMUNITARI AS. 1 AGENT COMUNITAR CONSILIER PRINCIPAL                        1AGENT COMUNITAR SUP.         12 AGENTI COMUNITARI PR.       12 AGENTI COMUNITARI AS.
PRIMAR, 
JR. GABRIEL FLORIN BORIGA