CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TARGOVISTE   Anexa nr. 6 A la HCL nr. 137/28.07.2010

               
DIRECTIA DE SALUBRITATE       
         
 ORGANIGRAMĂ     
   
 
  CONSILIUL LOCAL        
TOTAL POSTURI = 224 PRIMAR 
VICEPRIMAR II
DIRECTOR  
SERVICIUL FINANCIAR CONTABIL 8 COMPARTIMENT
 Protectia mediului
si Tqm  =  1
COMPARTIMENT
 SSM si SU  =  1
SECTIA
SALUBRITATE
152 SECTIA
MECANIZARE
26 SERVICIUL SPATII VERZI, SUPRAVEGHERE ANIMALE FARA STAPAN, CIMITIRE 30
1 12 1 1
 
7 140 25 29  
   
 
COMP.
MARCAJ
 RUTIER
3 COMP.
D.D.D
2 COMPARTIMENT SPATII VERZI
22
 
1 1  
2 1  
COMPARTIMENT SUPRAVEGHERE ANIMALE FARA STAPAN
2
 
 
 
PRIMAR, COMPARTIMENT CIMITIRE
5
 
JR. GABRIEL FLORIN BORIGA