ANEXA NR. 4B LA HCL NR. 137/28.07.2010
CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TARGOVISTE
TEATRUL MUNICIPAL TARGOVISTE    
 STAT DE FUNCŢII
   
Nr. crt. STRUCTURA FUNCŢIE DE DEMNITATE PUBLICĂ Funcţia publică Clasa Gradul profesional Treapta de salarizare Nivelul studiilor Funcţia contractuală Treapta profesională Nivelul studiilor Nivelul de salarizare
    înalt funcţionar public de conducere de execuţie / nivel de salarizare* de conducere de execuţie      
  PERSONAL DE CONDUCERE                          
1                   MANAGER GENERAL   IA S 4235
2                   DIRECTOR ADJUNCT ARTISTIC   IA S 3560
3                   DIRECTOR EVENIM.   III S 3560
4                   DIRECTOR ECONOMIC   IA S 3141
  COORDONATORI SECŢIUNI                          
5                     COORD. SECŢIUNE EVENIMENTE CULTURALE   S 3003
6                     COORD. CENTRUL DE INFORMARE ŞI MARKETING   S 3003
7                     COORDONATOR SECŢIUNEA TEATRU DRAMATIC   S 3003
8                     COORDONATOR SECŢIUNEA TEATRU PENTRU COPII   S 4285
9                     COORDONATOR TEHNIC   S 3003
  ACTIVITATEA ADMINISTRATIVĂ, ECONOMICĂ ŞI JURIDICĂ                          
  SERVICIUL ADMINISTRATIV                          
10                     ADMINISTRATOR IA S 1620
11                     MAGAZIONER-GESTIONAR II M 930
12                     ŞOFER I M 1505
13                     POMPIER I M,G 821
14                     MUNCITOR NECALIFICAT - ÎNGRIJITOR I M 846
15                     MUNCITOR NECALIFICAT - ÎNGRIJITOR I M,G 822
16                     MUNCITOR NECALIFICAT - ÎNGRIJITOR I M,G 822
17                     MUNCITOR NECALIFICAT - ÎNGRIJITOR I M,G 822
  SERVICIUL FINANCIAR-CONTABIL                          
18                     ECONOMIST (CONTABIL)     1240
  BIROUL ACHIZIŢII                          
19                     REFERENT ACHIZIŢII I S 1650
  CASIERIE                          
20                     CASIER-VÂNZĂTOR BILETE I M 1082
21                     CASIER-VÂNZĂTOR BILETE I M 781
22                     PLASATOR III M 709
23                     PLASATOR III M 750
  BIROUL RESURSE UMANE, SALARIZARE                          
24                     INSPECTOR SPECIALITATE RU     1801
25                     REFERENT SALARIZARE-COLABORATORI II S 1061
  OFICIUL JURIDIC                          
26                     CONSILIER JURIDIC II S 1061
  SERVICIUL TEHNIC                          
  SERVICIILE DE SCENĂ                          
27                     REGIZOR TEHNIC II S,M 930
28                     REGIZOR TEHNIC II S,M 868
29                     REGIZOR TEHNIC II S,M 868
30                     MAISTRU SUNET III M,G 914
31                     MAISTRU SUNET III M,G 914
32                     MAISTRU LUMINI II G 990
33                     MUNCITOR CALIFICAT - ELECTRICIAN     844
34                     MUNCITOR CALIFICAT - MÂNUITOR DECOR III M 705
35                     MUNCITOR CALIFICAT - MÂNUITOR DECOR III M 810
36                     MUNCITOR CALIFICAT - MÂNUITOR DECOR III M 810
37                     MUNCITOR CALIFICAT - MÂNUITOR DECOR III M 810
38                     MUNCITOR CALIFICAT - MÂNUITOR DECOR III M 810
39                     MUNCITOR CALIFICAT - MÂNUITOR DECOR III M 810
40                     MUNCITOR CALIFICAT - COSTUMIER-CABINIER I M 846
41                     MUNCITOR CALIFICAT - COSTUMIER-CABINIER I M 846
42                     MUNCITOR CALIFICAT - COSTUMIER-CABINIER I M 846
43                     MUNCITOR CALIFICAT - RECUZITER     810
  SERVICIILE DE PRODUCŢIE                          
44                     ŞEF PRODUCŢIE I M 1036
45                     ŞEF PRODUCŢIE I M 1036
46                     MUNCITOR CALIFICAT - TÂMPLAR  III M 990
47                     MUNCITOR CALIFICAT - TÂMPLAR  III M 990
48                     MUNCITOR CALIFICAT - LĂCĂTUŞ-MONTATOR     1069
49                     MUNCITOR CALIFICAT - CROITOR  I M 1252
50                     MUNCITOR CALIFICAT - CROITOR  I M 1252
  SECRETARIAT                          
51                     REFERENT SECRETARIAT III S 1191
  SECŢIUNI TEATRU                          
52                     REGIZOR ARTISTIC     1466
53                     SECRETAR LITERAR I S 1466
54                     IMPRESAR ARTISTIC III S 1068
55                     ACTOR II S 877
56                     ACTOR II S 877
57                     ACTOR II S 877
58                     ACTOR II S 995
59                     ACTOR II S 1009
60                     ACTOR I S 1763
61                     ACTOR I S 1763
62                     ACTOR I S 1763
63                     ACTOR I S 1763
64                     ACTOR I S 1763
65                     ACTOR I S 1763
66                     ACTOR I S 1763
67                     ACTOR I S 1763
68                     ACTOR I S 1763
69                     ACTOR I S 1763
70                     ACTOR I S 1763
71                     ACTOR I S 1763
72                     ACTOR I S 1763
73                     ACTOR I S 1763
74                     ACTOR MÂNUITOR PĂPUŞI III M 861
  SECŢIUNEA EVENIMENTE CULTURALE                          
75                      REFERENT SPECIALITATE IA M 1376      
76                     CONSULTANT  II S 1765      
77                     REFERENT DE SPECIALITATE (colaborari) II S,M 1765      
  CENTRUL DE INFORMARE ŞI MARKETING                                
78                     REFERENT MARKETING CULTURAL PROMOVARE    S 1765      
79                     SPECIALIST RELAŢII PUBLICE   S 1765      
NR. TOTAL FUNCŢII CONTRACTUALE DE CONDUCERE       4  
NR. TOTAL FUNCŢII CONTRACTUALE DE EXECUŢIE          75   PRIMAR,
JR. GABRIEL FLORIN BORIGA
NR. TOTAL FUNCŢII ÎN INSTITUŢIE                                       79  
* se va completa nivelul de salarizare aferent funcţiilor de conducere
  **sub fiecare şef de structură se vor trece toate funcţiile publice şi tot personalul contractual                    
  *** FIECARE INSTITUŢIE ÎŞI VA ADAPTA MODELUL ÎN FUNCŢIE DE SITUAŢIA CONCRETĂ