CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TARGOVISTE
  DIRECTIA DE ADMINISTRARE A PATRIMONIULUI PUBLIC SI PRIVAT   ANEXA nr. 2 A    
        la HCL  nr.  137/28.07.2010  
         
  ORGANIGRAMĂ     
         
         
         
 
  CONSILIUL LOCAL        
PRIMAR  TOTAL POSTURI  67  
  FUNCTII PUBLICE 47  
PERSONAL CONTRACTUAL 20
-
ADMINISTRATOR PUBLIC VICEPRIMAR I
DIRECTIA DE ADMINISTRARE A PATRIMONIULUI PUBLIC SI PRIVAT
DIRECTOR EXECUTIV
                     
 
                         
 
     
 
SERVICIUL APPP 17 Compartiment Autorizatii 4 SERVICIUL  RETELE LOCALE 8 SERVICIUL  ECONOMIC 13 COMPARTIMENT  1 COMPARTIMENT TRANSPORT-AUTORIZATII SI CONTROL 5 BIROUL MEDIU 6
1 0 1 1 RESURSE 0 1
16 4 7 12 UMANE 1 5
       
    Compartiment  Institutii Publice    4     Compartiment  Retele 4     Compartiment  Financiar 5     Compartiment  Mediu 2
        12    
      1 SERVICIUL PIETE  
    Compartiment  Fond Locativ   5     Compartiment  Monitorizare Utilitati 3     Compartiment  Casierie 1 11         Compartiment  salubritate 2
       
     
    Compartiment  Administrativ   7   PRIMAR,     Compartiment  DEEE 1
  Compartiment  Contracte 6 JR. GABRIEL FLORIN BORIGA