ANEXA nr. 2  LA HCL nr. 135/28.07.2010
CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TARGOVISTE
DIRECTIA DE ADMINISTRARE A PATRIMONIULUI PUBLIC SI PRIVAT
STAT DE FUNCŢII
   
Nr. crt. STRUCTURA FUNCŢIE DE DEMNITATE PUBLICĂ Funcţia publică Clasa Gradul profesional Treapta de salarizare Nivelul studiilor Funcţia contractuală Treapta profesională Nivelul studiilor Nivelul de salarizare
    īnalt funcţionar public de conducere de execuţie / nivel de salarizare* de conducere de execuţie      
  DIRECŢIA  DE ADMINISTRARE  A PATRIMONIULUI PUBLIC SI PRIVAT                                
1       director executiv 3045                        
  SERVICIUL  ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI PUBLIC SI PRIVAT                                
2       şef serviciu 2639                        
  COMPARTIMENT INSTITUTII PUBLICE                                
3         consilier I principal 3 S                
4         consilier I superior 3 S                
5         referent de specialitate II superior 1 SSD                
6         consilier I superior 2 S                
  COMPARTIMENT FOND LOCATIV                                
7         consilier I superior 1 S                
8         consilier I superior 3 S                
9         referent III superior 1 M                
10         consilier I principal 1 S                
11         referent III superior 1 M                
  COMPARTIMENT ADMINISTRATIV                                
12                     administrator II   M 1195      
13                     administrator II   M 1080      
14                     administrator II   M 1196      
15                     administrator II   M 1196      
16                     secretar   M 1106      
17                     sofer I   M 1433      
18                     administrator II   M 1072      
  COMPARTIMENT AUTORIZATII                                
19         consilier I  superior 1 S                
20         consilier I  superior 1 S                
21         referent III superior 3 M                
22         consilier I  principal 3 S                
  SERVICIUL  RETELE LOCALE                                
23       şef serviciu 2025                        
  COMPARTIMENT  RETELE                                
24         consilier I principal 1 S                
25         consilier I superior 2 S                
26         consilier I asistent 3 S                
27         consilier I asistent 2 S                
  COMPARTIMENT  MONITORIZARE UTILITATI                                
28         consilier I asistent 3 S                
29         consilier I asistent 3 S                
30         consilier I asistent 3 S                
  COMPARTIMENT RESURSE UMANE                                
31         consilier I principal 3 S                
  SERVICIUL  ECONOMIC                                
32       şef serviciu 2022                        
  COMPARTIMENT  FINANCIAR                                
33         consilier I superior 3 S                
34         consilier I principal 3 S                
35         consilier I asistent 2 S                
36         consilier I principal 3 S                
37         referent III superior 3 M                
  COMPARTIMENT  CASIERIE                                
38                     casier   M 1004      
  COMPARTIMENT  CONTRACTE                                
39         consilier I principal 1 S                
40         consilier I principal 2 S                
41         consilier I principal 1 S                
42         referent III superior 1 M                
43         consilier I superior 1 S                
44         consilier I asistent 2 S                
  COMPARTIMENT  TRANSPORT- AUTORIZATII SI CONTROL                                
45         consilier I principal 2 S                
46         referent III superior 3 M                
47         consilier I asistent 2 S                
48         referent III superior 1 M                
49         consilier I asistent 3 S                
  SERVICIUL PIETE                                
50                   sef serviciu     S 2680      
51                     metrolog II M 1148      
52                     casier   M 1074      
53                     casier   M 1074      
54                     casier   M 1037      
55                     casier   M 1074      
56                     casier   M 1000      
57                     casier   M 1074      
58                     casier   M 1074      
59                     casier   M 1000      
60                     muncitor necalificat I M/G 915      
61                     muncitor necalificat I M/G 985      
  BIROUL   MEDIU                                
62       sef birou 2335                        
  COMPARTIMENT MEDIU                                
63         referent III principal 3 M                
64         consilier I  asistent 3 S                
  COMPARTIMENT  SALUBRITATE                                
65         referent III principal 3 M                
66         consilier I  asistent 3 S                
  COMPARTIMENT  D.E.E.E                                
67         consilier I asistent 3 S                
NR. TOTAL FUNCŢII PUBLICE 47
NR. TOTAL FUNCŢII PUBLICE DE CONDUCERE 5
NR. TOTAL FUNCŢII PUBLICE DE EXECUŢIE 42
NR. TOTAL FUNCŢII CONTRACTUALE DE CONDUCERE  1 PRIMAR,
NR. TOTAL FUNCŢII CONTRACTUALE DE EXECUŢIE 19 JR. GABRIEL FLORIN BORIGA
NR. TOTAL FUNCŢII ĪN INSTITUŢIE 67
* se va completa nivelul de salarizare aferent funcţiilor de conducere
  **sub fiecare şef de structură se vor trece toate funcţiile publice şi tot personalul contractual                    
  *** FIECARE INSTITUŢIE ĪŞI VA ADAPTA MODELUL ĪN FUNCŢIE DE SITUAŢIA CONCRETĂ