ANEXA nr. 1 B la HCL nr. 137/28.07.2010
CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TARGOVISTE
APARAT DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI
 STAT DE FUNCŢII
       
Nr. crt. STRUCTURA FUNCŢIE DE DEMNITATE PUBLICĂ Funcţia publică Clasa Gradul profesional Treapta de salarizare Nivelul studiilor Funcţia contractuală Treapta profesională Nivelul studiilor Nivelul de salarizare
    īnalt funcţionar public de conducere de execuţie / nivel de salarizare* de conducere de execuţie      
1 BORIGA GABRIEL-FLORIN PRIMAR     4792                  
2 BRICEAG PAUL-ROBERT VICEPRIMAR     4088                  
3 ANA GEORGE-BOGDAN VICEPRIMAR     4088                        
4 SECRETAR     secretar 3343                        
5 ADMINISTRATOR PUBLIC                 adminstrator public     S 5772      
  DIRECTIA TEHNICA                                
6       director executiv 2923                        
  SERVICIUL PROIECTE-INVESTITII-ACHIZITII                                
7       sef serviciu 2533                        
  BIROUL MANAGEMENT PROIECTE-DEZVOLTARE COMUNITARA                                
8         consilier I superior 1 S                
9         consilier I superior 1 S                
10         consilier I superior 1 S                
11         consilier I principal 1 S                
12                     referent IA M 1212      
  BIROUL INVESTITII-ACHIZITII PUBLICE                                
13       sef birou 2335                        
  COMPARTIMENT INVESTITII                                
14         consilier I asistent 1 S                
15         consilier I asistent 1 S                
16         consilier I asistent 1 S                
17         consilier I asistent 3 S                
18         referent III superior 1 M                
  COMPARTIMENT ACHIZITII PUBLICE                                
19         consilier I asistent 3 S                
20         consilier I asistent 2 S                
21         consilier I principal 2 S                
22         consilier I asistent 2 S                
23         consilier I asistent 1 S                
24         consilier I asistent 1 S                
  COMPARTIMENT ENERGETIC                                
25         consilier I principal 1 S                
26         consilier I asistent 3 S                
27         referent III asistent 3 M                
  COMPARTIMENT INFORMATICA                                
28         consilier I superior 1 S                
  COMPARTIMENT IMPLEMENTARE PROIECTE                              
29                     inspector de specialitate IA S 1587      
30                     inspector de specialitate IA S 1587      
31                     inspector de specialitate IA S 1587      
32                     inspector de specialitate IA S 1587      
33                     inspector de specialitate IA S 1587      
34                     referent de specialitate IA S 1587      
35                     referent de specialitate IA SSD 1130,4      
36                     referent de specialitate IA SSD 1130,4      
37                     referent  IA M 1038      
38                     sofer I M 1026,3      
39 ARHITECT SEF     arhitect sef 3146                        
  SERVICIUL URBANISM                                
  COMPARTIMENT DISCIPLINA IN CONSTRUCTII                                
40         referent de specialitate II superior 1 SSD                
41         referent de specialitate II superior 1 SSD                
42         consilier I asistent 2 S                
  COMPARTIMENT PLANURI URBANISTICE, AMENAJAREA TERITORIULUI                                
43         referent III superior 1 M                
  COMPARTIMENT EMITERE AUTORIZATII, CERTIFICATE URBANISM, AVIZE                                
44         referent III asistent 2 M                
45         consilier I superior 3 S                
46         consilier I asistent 3 S                
  DIRECTIA ECONOMICA                                
47       director executiv 3532                        
48       director executiv- adjunct 3183                        
  COMPARTIMENT EVIDENTA VENITURI       consilier I superior 2 S                
49                     casier   M 1160      
50                                  
  COMPARTIMENT EVIDENTA CHELTUIELI                                
51         consilier I principal 1 S                
52         consilier I principal 1 S                
53         consilier I principal 1 S                
  COMPARTIMENT BUGET PROGNOZA                                
54         consilier I principal 3 S                
55         consilier I principal 1 S                
56         consilier I superior 2 S                
  SERVIVIUL STABILIRE, CONSTATARE, URMARIRE, INCASARE IMPOZITE SI TAXE LOCALE                                
57       sef serviciu 2639                        
58         consilier I principal 2 S                
59         consilier I principal 2 S                
60         consilier I principal 2 S                
61         consilier I asistent 1 S                
62         consilier I superior 2 S                
63         consilier I asistent 2 S                
64         consilier I asistent 2 S                
65         consilier I principal 1 S                
66         consilier I principal 1 S                
67         consilier I principal 1 S                
68         referent de specialitate II superior 1 SSD                
69         consilier I asistent 2 S                
70         consilier I asistent 2 S                
71         consilier I superior 1 S                
72         consilier I superior 1 S                
73         consilier I superior 1 S                
74         consilier I superior 1 S                
75         consilier I principal 1 S                
76                     casier   M 1116      
77                     casier   M 1243      
78                     casier   M 1326      
  COMPARTIMENTE SUBORDONATE SECRETARULUI                                
  DIRECTIA ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA                                
79       director executiv 3045       S                
  BIROUL CADASTRU IMOBILIAR SI AGRICOL, BANCA DE DATE, REGISTRUL AGRICOL                                
80       sef birou 2558                        
81         referent III superior 2 M                
82         consilier I superior 1 S                
83         consilier I superior 2 S                
84         consilier I superior 2 S                
85         consilier I superior 2 S                
   COMPARTIMENT AUTORITATE TUTELARA                                
86         referent III superior 1 M                
87         referent III superior 2 M                
88         consilier I principal 1 S                
89         referent III principal 2 M                
  COMPARTIMENT ADMINISTRATIE LOCALA, INFORMATII PUBLICE, ARHIVA, REGISTRATURA                                
90         consilier I principal 2 S                
91         consilier I asistent 2 S                
92         consilier I asistent 1 S                
93         referent III superior 1 M                
94                     referent I M 1210      
95                     muncitor necalificat I M 952      
  BIROUL JURIDIC CONTENCIOS-EXECUTARE SILITA                                
96       sef birou 2558                        
97         consilier juridic I principal 1 S                
98         consilier juridic I principal 1 S                
99         consilier juridic I superior 1 S                
100         consilier juridic I asistent 1 S                
101         consilier I asistent 1 S                
  COMPARTIMENTE SUBORDONATE PRIMARULUI                                
  COMPARTIMENT RESURSE UMANE SI ASIGURAREA CALITATII                                
102         consilier I superior 1 S                
103         consilier I superior 1 S                
104         consilier I superior 1 S                
  BIROUL ADMINISTRATIV                                
105                   sef birou     S 2528      
106                     inspector de specialitate IA S 1442      
107                     magaziner   M 1243      
108                     referent de specialitate II S 1198      
109                     referent II M 943      
110                     referent de specialitate II S 1140      
111                     sofer I M 1400      
112                     sofer I M 1446      
113                     sofer I M 1539      
114                     muncitor calificat III M 886      
  SERVICIUL  RELATII EXTERNE, RELATII CU PUBLICUL                                
115       sef serviciu 2639                        
  COMPARTIMENT RELATII EXTERNE                                
116         consilier I superior 1 S                
117         referent de specialitate II asistent 3 SSD                
  COMPARTIMENT RELATII CU PUBLICUL, ASOCIATIILE DE PROPRIETARI                                
118         consilier I superior 1 S                
119         consilier I superior 1 S                
120         consilier I asistent 2 S                
121         consilier I principal 1 S                
122         referent III superior 1 M                
  CENTRU DE INFORMARE PENTRU CETATENI                                
123         consilier I asistent 3 S                
  COMPARTIMENT SITUATII DE URGENTA                                
124         referent III principal 1 M                
  COMPARTIMENT AUDIT PUBLIC INTERN                                
125         auditor I superior 2 S                
126         auditor I superior 2 S                
  CABINET PRIMAR                                
127                     consilier   S 2052      
128                     referent de specialitate   SSD 1791      
129                     referent   M 1208      
130                     referent   M 1165      
                                   
FUNCTII DE DEMNITATE PUBLICA 3
NR. TOTAL FUNCŢII PUBLICE 95
NR. TOTAL FUNCŢII PUBLICE DE CONDUCERE 12
NR. TOTAL FUNCŢII PUBLICE DE EXECUŢIE 83
NR. TOTAL FUNCŢII CONTRACTUALE DE CONDUCERE  2 PRIMAR,
NR. TOTAL FUNCŢII CONTRACTUALE DE EXECUŢIE 20 JR. GABRIEL FLORIN BORIGA
NR. TOTAL FUNCŢII CONTRACTUALE DE EXECUŢIE (PERIOADA DETERMINATA) 10
NR. TOTAL FUNCŢII ĪN INSTITUŢIE 130
* se va completa nivelul de salarizare aferent funcţiilor de conducere
  **sub fiecare şef de structură se vor trece toate funcţiile publice şi tot personalul contractual                    
  *** FIECARE INSTITUŢIE ĪŞI VA ADAPTA MODELUL ĪN FUNCŢIE DE SITUAŢIA CONCRETĂ