Home - Relatii cu publicul - Actele emise de primarie

PROGRAMUL NATIONAL PENTRU SPRIJINIREA
CONSTRUIRII DE LOCUINTE PROPRIETATE PERSONALA


- Ordonanta de Urgenta 51/2006 pentru aprobarea Programului national privind sprijinirea construirii de locuinte proprietate personala
- Legea 351/2007 pentru modificarea Programului national privind sprijinirea construirii de locuinte proprietate personala, aprobat prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 51/2006
- Ordinul 697/2008 privind modificarea si completarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a Programului national privind sprijinirea construirii de locuinte proprietate personala, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltarii, lucrarilor publice si locuintelor si al ministrului internelor si reformei administrative nr. 166/216/2007

ACTE NECESARE OBȚINERII SUBVENȚIEI PREVĂZUTE ÎN PROGRAMUL NAȚIONAL PRIVIND SPRIJINIREA CONSTRUIRII DE LOCUINȚE PROPRIETATE PERSONALĂ CONFORM ORDONANȚEI NR. 51/2006

                Pot beneficia de subventie următoarele categorii de persoane fizice:

 

1.      tinerii care au vârsta până în 35 de ani la data depunerii la consiliul local a cererii de subvenţie;

2.      persoane sau familii rămase fără adăpost în urma avarierii grave sau distrugerii locuintelor proprii, datorită unor calamităti naturale sau unor dezastre ori accidente de care nu se fac vinovati;

3.      persoane si familii evacuate din locuinte situate în constructii expuse unui risc major, cum ar fi alunecările de teren, seismele, inundatiile;

4.      persoane sau familii evacuate si chiriasii din locuinte ce fac obiectul unor legi de restituire către fostii proprietari a imobilelor trecute în proprietatea statului.

 

            Solicitantii vor depune odată cu cererea de subventie următoarele documente justificative:

1.      copie  după actul de identitate al titularului cererii;

2.       dacă este cazul, o adeverintă eliberată de primarul unitătii administrativ-teritoriale de domiciliu, din care să rezulte că se află în cel putin una din următoarele situatii:

a.       au ramas fără adăpost în urma avarierii grave sau distrugerii locuintelor proprii,  datorită unor calamităti naturale sau unor dezastre ori accidente de care nu se fac vinovati;

b.       sunt evacuati din locuinte situate în constructii expuse unui risc major, cum ar fi alunecările de teren, seismele, inundatiile;

c.       sunt evacuati din locuinte ce fac obiectul unor legi de restituire către fostii proprietari a imobilelor trecute în proprietatea statului sau sunt chiriasi în astfel de locuinte;

3.      declaratii notariale ale titularului cererii si, respectiv, ale membrilor familiei – sot/sotie si/sau copii aflati în întretinerea acestuia -, în care să se specifice:

a.      că nu detin o altă locuintă în proprietate sau, după caz, că detin o singură locuintă în proprietate, dar aceasta nu are o suprafată construită desfăsurată mai mare de 50 m2 si că este singura locuintă detinută în proprietate de unul sau mai multi dintre membrii familiei;

b.       că nu au primit sprijin de la bugetul de stat sub formă de subventii pentru construirea sau cumpărarea unei locuinte;

c.      este prima locuintă pe care o construiesc prin credit ipotecar.

4.      extras de carte funciară din care să rezulte ca solicitantul de subventie detine un drept real sau de folosintă asupra terenului pe care se realizează constructia locuintei;

5.      documente edificatoare care să dovedească o formă de înregistrare ca persoană juridică autorizată în domeniul constructiilor civile, în conformitate cu prevederile legale, a antreprenorului prin care se realizează constructia locuintei (certificatul de înmatriculare/înregistrare la Registrul comertului si obiectul de activitate, pe domenii, în conformitate cu prevederile din statutul propriu);

6.      o copie a contractului de construire a locuintei;

7.      graficul de executie a lucrărilor de constructie;

8.      un deviz general de cheltuieli, întocmit si certificat de antreprenorul general.

 

            Dosarele  de subventie se depun la Registratura Primăriei Municipiului Târgoviste de luni pâna vineri între orele 8-16.  Alte informatii se pot obtine la  cam. 14, etaj 2,  corpul B. Persoana de contact: ing. Cerasela Paraschiva.

              Inapoi