CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÂRGOVIȘTE

SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR

DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR TÂRGOVIȘTE

 

 

       DATE CONTACT:   ADRESĂ: LOC. TÂRGOVIȘTE, B-DUL UNIRII, NR.24-26

                                        TELEFOANE: 0245/212.418- EVIDENȚA PERSOANELOR ȘI STARE CIVILĂ

                                                               245/610.090- STARE CIVILĂ

                                       FAX: 0245/212.418

                                       MAIL: spcep_tgv@pmtgv.ro

 

-     EVIDENȚA PERSOANELOR-

PROGRAM CU PUBLICUL

PRIMIRI DOCUMENTE NECESARE EMITERII

ACTELOR DE IDENTITATE ȘI ÎNSCRIERII MENȚIUNII DE REȘEDINȚĂ

ELIBERĂRI ACTE DE IDENTITATE ȘI MENȚIUNI DE REȘEDINȚĂ

 

PRIMIRI- ELIBERĂRI ADEVERINȚE,

CERTIFICATE, FORMULARE/

INFORMAREA CETĂȚENILOR

 CU PRIVIRE LA ACTIVITATEA SERVICIULUI

LUNI:

09.00 -15.00

LUNI:

 09.00-16.30

LUNI:

08.30-16.30

MARŢI:

13.00 -19.00

MARȚI:

09.00-19.00

MARŢI:

08.30-16.30 

MIERCURI:

13.00 -19.00

MIERCURI:

 09.00-19.00

MIERCURI:

08.30-18.30

JOI:

09.00 -15.00

JOI:

09.00-16.30

JOI:

08.30-16.30

VINERI:

09.00 -15.00

VINERI:

09.00-16.30

VINERI:

08.30-16.30

              

ELIBERARE BON ORDINE

 

SOLICITANȚII ÎȘI VOR PROCURA BON DE LA APARATUL SITUAT ÎN SALA DE AȘTEPTARE, ÎN ORDINEA SOSIRII, ÎNCEPÂND CU ORA 8.00, ÎN ZILELE LUCRĂTOARE ALE SĂPTĂMÂNII.

 

ACCESUL PERSOANELOR SE FACE ÎN FUNCȚIE DE BONUL DE ORDINE, ÎN LIMITA PROGRAMULUI DE

 LUCRU CU PUBLICUL, DUPĂ CUM URMEAZĂ:

LUNI

JOI

VINERI

08.30- 16.30

SUPORT INFORMAȚIONAL OFERIT CETĂȚENILOR (INFORMAȚII CU PRIVIRE LA DEPUNEREA CERERII ȘI

DOCUMENTAȚIEI NECESARE ELIBERĂRII C.I. ȘI ÎNSCRIERII MENȚIUNII DE REȘEDINȚĂ)

09.00- 15.00

DEPUNERE CERERI

09⁰⁰- 10⁰⁰

BONURILE: 01-15

10⁰⁰- 11⁰⁰

BONURILE: 16- 30

11⁰⁰- 12⁰⁰

BONURILE: 31- 45

12⁰⁰- 13⁰⁰

BONURILE: 46- 60

13⁰⁰- 14⁰⁰

BONURILE: 61-75

14⁰⁰- 15⁰⁰

BONURILE: 76- 90

MARȚI

MIERCURI

08.30- 19.00

SUPORT INFORMAȚIONAL OFERIT CETĂȚENILOR (INFORMAȚII CU PRIVIRE LA DEPUNEREA CERERII ȘI

DOCUMENTAȚIEI NECESARE ELIBERĂRII C.I. ȘI ÎNSCRIEREA MENȚIUNII DE REȘEDINȚĂ)

13.00- 19.00

DEPUNERE CERERI

13⁰⁰-14⁰⁰

BONURILE: 01- 15

14⁰⁰- 15⁰⁰

BONURILE: 16- 30

15⁰⁰- 16⁰⁰

BONURILE: 31- 45

16⁰⁰- 17⁰⁰

BONURILE: 46- 60

17⁰⁰- 18⁰⁰

BONURILE: 61-75

18⁰⁰- 19⁰⁰

BONURILE: 76- 90

 

 

 

     SE EMIT 90 DE BONURI PE ZI. ÎN SITUAȚIA ÎN CARE AU FOST PRIMITE CERERILE PENTRU CELE 90 DE PERSOANE ÎNAINTE DE FINALIZAREA PROGRAMULUI, VOR FI PRIMIȚI CETĂȚENII ÎN ORDINEA VENIRII.

 

 

PROGRAM DE AUDIENȚE

 

LUNI: 13.00- 15.00

 

ÎNSCRIERILE SE FAC ÎN ZIUA DE LUNI ÎNTRE ORELE 8.30- 11.30,

 LA DOAMNA SCARLAT DANIELA- SECRETARIAT

 

LOCALITĂȚI ARONDATE SERVICIULUI PUBLIC COMUNITAR DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR TÂRGOVIȘTE

 

1.          ANINOASA

2.          BUCȘANI

3.          BĂLENI

4.          COMIȘANI

5.          DOBRA

6.          DOICEȘTI

7.          GURA-OCNIȚEI

8.          LUCIENI

9.          NUCET

10.      PERȘINARI

11.      RACIU

12.      RĂZVAD

13.      TĂTĂRANI

14.      ULMI

15.      ȘOTÂNGA

16.      VĂCĂREȘTI

 

PLATĂ TAXE

 

                        Cetățenii au la dispoziție un automat selfpay pentru efectuarea plății taxelor și amenzilor aferente serviciilor prestate de  S.P.C.E.P.

          Târgoviște, pus în funcțiune în locația din Târgoviște, b- dul Unirii nr. 24-26(sediul S.P.C.E.P. Târgoviște).

                          Cetățenii pot achita la acest automat un număr de 5 taxe, după cum urmează:

               - taxă eliberare C.I.- 7 lei                        

 - taxă eliberare C.I.P.- 1 leu

 - taxă furnizare date- 1 leu

 - taxă divorț- 639 lei

 - taxă închiriere sală în vederea oficierii căsătoriei- 267 lei

De asemenea, pot fi achitate amenzile aplicate pentru sancționarea contravențiilor la regimul de evidență a persoanelor și eliberarea actelor de identitate în cuantumul stabilit de agentul constatator.

Echipamentul permite achitarea atât prin plata cu card bancar, cât și cu numerar, fără eliberare de rest.

 

 

SERVICII OFERITE CETĂŢENILOR:

 

♦ Eliberarea actului de identitate la împlinirea vârstei de 14 ani

♦ Eliberarea primului act de identitate după împlinirea vârstei de 18 ani

♦ Eliberarea actului de identitate ca urmare a expirării termenului de valabilitate, modificării datelor de stare civilă, anulării documentului, schimbării sexului sau a fizionomiei

♦ Eliberarea actului de identitate ca urmare a pierderii,furtului, distrugerii sau deteriorării actului de identitate

♦ Eliberarea actului de identitate ca urmare a schimbării domiciliului, schimbării denumirii străzii sau a renumerotării imobilelor

♦ Eliberarea cărţii de identitate la dobândirea cetăţeniei române

♦ Eliberarea actului de identitate la schimbarea domiciliului din străinătate în România

♦ Eliberarea cărţii de identitate provizorii

♦ Eliberarea cărţii de identitate provizorii cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate, care locuiesc temporar în România

♦ Înscrierea în actul de identitate a menţiunii privind stabilirea reşedinţei

♦ Obținerea unei adeverințe din care să rezulte datele cu care petentul figurează înregistrat în R.N.E.P. conform Regulamentului 679/2016 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulație a acestor date

♦ Obținerea unei adeverințe din care să rezulte datele cu care petentul figurează înregistrat în R.N.E.P. conform Regulamentului 679/2016 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulație a acestor date

♦ Obținerea unei adeverințe din care să rezulte datele cu care o terță persoană figurează înregistrată în R.N.E.P. conform Regulamentului 679/2016 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulaţie a acestor date

 

ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE LA

ÎMPLINIREA VÂRSTEI DE 14 ANI

 

        DOCUMENTE NECESARE:

-      cererea pentru eliberarea actului de identitate- DESCARCĂ (față-verso)

-      certificatul de naştere, original şi copie;

-      actul de identitate al unuia dintre părinţi sau al reprezentantului legal, original, document cu care se realizează și dovada adresei de domiciliu;

-      certificatul de căsătorie al părinţilor sau, după caz, certificatul de divorț însoțit de acordul parental/ hotărârea judecătorească- definitivă şi irevocabilă/definitivă, în cazul în care părinţii sunt divorţaţi, original şi copie. Copia certificatului de divorț însoțit de acordul parental/ hotărârea judecătorească se realizează în extras, doar pentru părțile care privesc aspectele relevante pentru eliberarea actului de identitate;

-      chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate (se achită la automatul selfpay amplasat în sediul S.P.C.E.P. Tgv. sau la Serviciul Taxe şi Impozite din cadrul Primăriei mun.Târgovişte – în spatele Casei de Cultură a Sindicatelor)/ documentul cu care se face dovada achitării contravalorii actului de identitate pentru toate celelalte metode legale de plată- 7 lei

 

ATENŢIE !

În actul de identitate al părintelui şi/sau reprezentantului legal trebuie ca ADRESA DE DOMICILIU să fie actualizată; mediu rural: comuna…,sat…,str…, nr… sau mediu urban: denumire stradă actualizată…, bl…, apt….

 

La împlinirea vârstei de 14 ani, minorul se prezintă la ghişeul serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor, însoţit de unul dintre părinţi sau, după caz, de reprezentantul său legal, de persoana desemnată din cadrul structurii specializate aflate sub autoritatea serviciului public de asistenţă socială sau de persoana căreia i-  a fost încredinţat în plasament, actul de identitate urmând a fi eliberat în baza solicitării scrise a acestora.

De la vârsta de 14 ani și pănă la împlinirea a 18 ani, actul de identitate se solicită în condiții similare cu prima eliberare la împlinirea vârstei de 14 ani.

 

           ELIBERAREA PRIMULUI ACT DE IDENTITATE NU SE POATE FACE PE BAZĂ DE PROCURĂ SPECIALĂ.

 

ELIBERAREA PRIMULUI ACT DE IDENTITATE DUPĂ

ÎMPLINIREA VÂRSTEI DE 18 ANI

 

DOCUMENTE NECESARE:

-      cererea pentru eliberarea actului de identitate- DESCARCĂ (față-verso)

-      certificatul de naştere, original şi copie;

-      extrasul de carte funiară sau documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original şi copie;*

-      declaraţia unuia dintre părinţi ori a unei terţe persoane, din care să rezulte faptul că identitatea declarată în cererea de eliberare a actului de identitate, coroborată cu imaginea facială preluată ori cu fotografia ataşată cererii, aparţine solicitantului - se dă în faţa lucrătorului desemnat de S.P.C.E.P. Târgovişte;

-      chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate (se achită la automatul selfpay amplasat în sediul S.P.C.E.P. Tgv. sau la Serviciul Taxe şi Impozite din cadrul Primăriei mun.Târgovişte – în spatele Casei de Cultură a Sindicatelor)/ documentul cu care se face dovada achitării contravalorii actului de identitate pentru toate celelalte metode legale de plată- 7 lei

 

* A se vedea secțiunea ,, Dovada adresei de domiciliu/ reședință".

 

ATENŢIE!  PERSOANELE AFLATE ÎN ACEASTĂ SITUAŢIE O VOR CONTACTA PE D-  NA ROMAN ANCA- GABRIELA PRIN INTERMEDIUL OFIŢERULUI DE SERVICIU CARE ASIGURĂ PAZA CLĂDIRII.

 

 

ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE CA URMARE A EXPIRĂRII TERMENULUI DE VALABILITATE, MODIFICĂRII DATELOR DE STARE CIVILĂ; ANULĂRII DOCUMENTULUI; SCHIMBĂRII SEXULUI SAU A FIZIONOMIEI; ATRIBUIRII UNUI NOU C.N.P.;  PRESCHIMBĂRII ACTELOR DE IDENTITATE CARE NU SE MAI EMIT, DAR SUNT VALABILE

 

DOCUMENTE NECESARE:

-      cererea pentru eliberarea actului de identitate- DESCARCĂ (față-verso)

-      actul de identitate;

-      certificatul de naştere şi certificatul de căsătorie, dacă este cazul,  original şi copie;

-      certificatul de divorț/ hotărârea de divorţ*, definitivă şi irevocabilă/definitivă, după caz, original şi copie, în extras**;

-      extrasul de carte funciară sau documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original şi copie***;

-      chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate(se achită la automatul selfpay amplasat în sediul S.P.C.E.P. Tgv. sau la Serviciul Taxe şi Impozite din cadrul Primăriei mun.Târgovişte – în spatele Casei de Cultură a Sindicatelor)/ documentul cu care se face dovada achitării contravalorii actului de identitate pentru toate celelalte metode legale de plată- 7 lei

 

În cazul modificării numelui şi/sau prenumelui titularului, prenumele părinţilor, a datei ori a locului de naştere, precum şi în situaţia schimbării sexului, se prezintă şi hotărârea judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă/definitivă sau, după caz, actul administrativ în baza căruia s- au modificat datele de stare civilă.

  * În situația în care solicitantul nu poate prezenta certificatul/ hotărârea judecătorească de divorț, dovada statutului civil și, după

     caz, a numelui se pot face cu certificatul de naștere/ căsătorie cu mențiuni.

     ** În cazul sentinței de divorț se prezintă filele ce cuprind partea introductivă și dispozitivul hotărârii (ceea ce a hotărât instanța).

  *** A se vedea secțiunea ,, Dovada adresei de domiciliu/ reședință".

 

ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE CA URMARE A SCHIMBĂRII DOMICILIULUI

 

-      cererea pentru eliberarea actului de identitate- DESCARCĂ (față- verso);

-      actul de identitate;

-      certificatul de naştere şi certificatul de căsătorie, dacă este cazul,  original şi copie;

-      certificatul de divorț/ hotărârea de divorţ*, definitivă şi irevocabilă/definitivă, după caz, original şi copie, în extras**;

-      certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani care au domiciliul solicitantului, original şi copie;

-      extrasul de carte funciară sau documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original şi copie***;

-      chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate(se achită la automatul selfpay amplasat în sediul S.P.C.E.P. Tgv. sau la Serviciul Taxe şi Impozite din cadrul Primăriei mun.Târgovişte – în spatele Casei de Cultură a Sindicatelor)/ documentul cu care se face dovada achitării contravalorii actului de identitate pentru toate celelalte metode legale de plată- 7 lei

 

* În situația în care solicitantul nu poate prezenta certificatul/ hotărârea judecătorească de divorț, dovada statutului civil și, după

   caz, a numelui se pot face cu certificatul de naștere/ căsătorie cu mențiuni.

   De asemenea, certificat de stare civilă cu mențiuni, depun persoanele care și- au modificat statutul civil/ datele de stare civilă în  

   străinătate.

   ** În cazul sentinței de divorț se prezintă filele ce cuprind partea introductivă și dispozitivul hotărârii (ceea ce a hotărât instanța).

*** A se vedea secțiunea ,, Dovada adresei de domiciliu/ reședință".

 

    

 

ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE CA URMARE A

PIERDERII, FURTULUI, DISTRUGERII SAU DETERIORĂRII ACTULUI DE IDENTITATE DEŢINUT ANTERIOR

 

      DOCUMENTE NECESARE:

-      cererea pentru eliberarea actului de identitate- DESCARCĂ (față-verso)

-      actul de identitate, în cazul deteriorării;

-      certificatul de naştere şi certificatul de căsătorie, dacă este cazul,  original şi copie;

-      certificatul de divorț/ hotărârea de divorţ*, definitivă şi irevocabilă/definitivă, după caz, original şi copie, în extras**;

-      extrasul de carte funciară sau documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original şi copie*** ;

-      un document oficial cu fotografie de dată recentă (act emis cu cel mult 2 ani anterior datei depunerii cererii): permis de conducere, original și copie/ pașaport, original și copia filei cu imaginea și datele solicitantului;

-      chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate (se achită la automatul selfpay amplasat în sediul S.P.C.E.P. Tgv. sau la Serviciul Taxe şi Impozite din cadrul Primăriei mun.Târgovişte – în spatele Casei de Cultură a Sindicatelor)/ documentul cu care se face dovada achitării contravalorii actului de identitate pentru toate celelalte metode legale de plată- 7 lei

 

* În situația în care solicitantul nu poate prezenta certificatul/ hotărârea judecătorească de divorț, dovada statutului civil și, după caz, a numelui se pot face cu certificatul de naștere/ căsătorie cu mențiuni.

De asemenea, certificat de stare civilă cu mențiuni, depun persoanele care și- au modificat statutul civil/ datele de stare civilă în străinătate.

** În cazul sentinței de divorț se prezintă filele ce cuprind partea introductivă și dispozitivul hotărârii (ceea ce a hotărât instanța).

   *** A se vedea secțiunea ,, Dovada adresei de domiciliu/ reședință"

 

ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE CA URMARE A

SCHIMBĂRII DENUMIRII SAU RANGULUI LOCALITĂȚILOR ȘI STRĂZILOR,  AL RENUMEROTĂRII IMOBILELOR SAU REARONDĂRII ACESTORA, AL ÎNFIINȚĂRII LOCALITĂȚILOR SAU STRĂZILOR

 

-      cererea pentru eliberarea actului de identitate- DESCARCĂ  (față-verso);

-      actul de identitate;

-      certificatul de naştere şi certificatul de căsătorie, dacă este cazul,  original şi copie;

-      certificatul de divorț/ hotărârea de divorţ*, definitivă şi irevocabilă/definitivă, după caz, original şi copie, în extras**;

-      extrasul de carte funciară sau documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original şi copie***;

-      chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate(se achită la automatul selfpay amplasat în sediul S.P.C.E.P. Tgv. sau la Serviciul Taxe şi Impozite din cadrul Primăriei mun.Târgovişte – în spatele Casei de Cultură a Sindicatelor)/ documentul cu care se face dovada achitării contravalorii actului de identitate pentru toate celelalte metode legale de plată- 7 lei

 

* În situația în care solicitantul nu poate prezenta certificatul/ hotărârea judecătorească de divorț, dovada statutului civil și, după caz, a numelui se pot face cu certificatul de naștere/ căsătorie cu mențiuni.

De asemenea, certificat de stare civilă cu mențiuni, depun persoanele care și- au modificat statutul civil/ datele de stare civilă în străinătate.

** În cazul sentinței de divorț se prezintă filele ce cuprind partea introductivă și dispozitivul hotărârii (ceea ce a hotărât instanța).

   ***A se vedea secțiunea ,, Dovada adresei de domiciliu/ reședință"

 

 

ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE CA URMARE A

DOBÂNDIRII/ REDOBÂNDIRII CETĂŢENIEI ROMÂNE

 

DOCUMENTE NECESARE:

-      cererea pentru eliberarea actului de identitate- DESCARCĂ (față-verso)

-      certificatul  de cetățenie română, eliberat potrivit legii, original şi 2 copii; în cazul minorilor care au împlinit vârsta de 14 ani dovada cetățeniei se face cu certificatul de cetățenie română sau, după caz, cu certificatul de naștere al minorului însoțit de certificatul de cetățenie al unuia dintre părinți;

-      certificatele de stare civilă ale solicitantului, naştere şi căsătorie, dacă este cazul, precum şi cele ale copiilor săi cu vârsta mai mică de 14 ani, care dobândesc cetăţenia română împreună cu părinţii, original şi copie (certificatele trebuie să fie eliberate de autorităţile române);

-      certificatul/hotărârea judecătorească privind statutul civil*, original și copie, în extras**;

-      extrasul de carte funciară sau documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original şi copie***;

-      un document cu fotografie cu care solicitantul poate face dovada identităţii, respectiv: paşaport, permis de conducere sau act de identitate străin, ori, după caz, documentul care atestă dreptul de ședere/ rezidență pe teritoriul României, original şi copie;

-      chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate (se achită la automatul selfpay amplasat în sediul S.P.C.E.P. Tgv. sau la Serviciul Taxe şi Impozite din cadrul Primăriei mun.Târgovişte – în spatele Casei de Cultură a Sindicatelor)/ documentul cu care se face dovada achitării contravalorii actului de identitate pentru toate celelalte metode legale de plată- 7 lei

 

La eliberarea actului de identitate, persoana în cauză va preda documentul care atestă dreptul de ședere/ rezidență pe teritoriul României eliberat de Inspectoratul General pentru Imigrări/ Structurile subordonate pentru a fi remis structurii emitente  împreună cu una dintre copiile certificatului de cetățenie, eliberat potrivit legii. În situația în care solicitantul nu mai deține acest document va da o declarație privind condițiile în care l- a pierdut sau i- a fost furat.

* În situația în care solicitantul nu poate prezenta certificatul/ hotărârea judecătorească de divorț, dovada statutului civil și, după caz, a numelui se pot face cu certificatul de naștere/ căsătorie cu mențiuni.

De asemenea, certificat de stare civilă cu mențiuni, depun persoanele care și- au modificat statutul civil/ datele de stare civilă în străinătate.

    ** În cazul sentinței de divorț se prezintă filele ce cuprind partea introductivă și dispozitivul hotărârii (ceea ce a hotărât instanța).

  *** A se vedea secțiunea ,, Dovada adresei de domiciliu/ reședință".

 

ATENŢIE!

  PERSOANELE AFLATE ÎN ACEASTĂ SITUAŢIE ÎL VOR CONTACTA PE D- NUL GHEORGHE TIBERIU- MARCEL     

 PRIN INTERMEDIUL OFIŢERULUI DE SERVICIU CARE ASIGURĂ PAZA CLĂDIRII

 

 

ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE CA URMARE A

SCHIMBĂRII DOMICILIULUI DIN STRĂINĂTATE ÎN ROMÂNIA

 

DOCUMENTE NECESARE:

-      cererea pentru eliberarea actului de identitate ca urmare a schimbării domiciliului din străinătate în România- DESCARCĂ (față-verso)

-      certificatul de naştere şi certificatul de căsătorie, dacă este cazul,  original şi copie;

-      certificatul de divorț/ hotărârea de divorţ*, definitivă şi irevocabilă/definitivă, după caz, original şi copie, în extras**;

-      certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani care au domiciliul solicitantului, original şi copie;

-      extrasul de carte funciară sau documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original şi copie***;

-      paşaportul românesc cu menționarea statului de domiciliu, valabil sau expirat, ori certificatul de cetăţenie română, original și copie;

-      actul de identitate şi/sau paşaportul, eliberat de autorităţile străine, original și copie;

-      chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate(se achită la automatul selfpay amplasat în sediul S.P.C.E.P. Tgv. sau la Serviciul Taxe şi Impozite din cadrul Primăriei mun.Târgovişte – în spatele Casei de Cultură a Sindicatelor)/ documentul cu care se face dovada achitării contravalorii actului de identitate pentru toate celelalte metode legale de plată- 7 lei

 

* În situația în care solicitantul nu poate prezenta certificatul/ hotărârea judecătorească de divorț, dovada statutului civil și, după caz, a numelui se pot face cu certificatul de naștere/ căsătorie cu mențiuni.

De asemenea, certificat de stare civilă cu mențiuni, depun persoanele care și- au modificat statutul civil/ datele de stare civilă în străinătate.

    ** În cazul sentinței de divorț se prezintă filele ce cuprind partea introductivă și dispozitivul hotărârii (ceea ce a hotărât instanța).

  *** A se vedea secțiunea ,, Dovada adresei de domiciliu/ reședință".

 

ATENŢIE!

  PERSOANELE AFLATE ÎN ACEASTĂ SITUAŢIE ÎL VOR CONTACTA PE D- NUL GHEORGHE TIBERIU- MARCEL PRIN INTERMEDIUL OFIŢERULUI DE SERVICIU CARE ASIGURĂ PAZA CLĂDIRII

 

 

ELIBERAREA

CĂRŢII DE IDENTITATE PROVIZORII

 

DOCUMENTE NECESARE:

-   cererea pentru eliberarea actului de identitate- DESCARCĂ (față-verso) 

-    2 fotografii mărimea 3x 4 cm cu o bandă albă de 7 mm. la bază;

-    documentele pe care solicitantul le poate prezenta, din categoria celor cu care, potrivit legii, se poate face dovada numelui de familie şi a prenumelui, a statutului civil, a cetăţeniei române, a adresei de domiciliu, original şi copie;

-    chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate provizorii (se achită la automatul selfpay amplasat în sediul S.P.C.E.P. Tgv. sau la Serviciul Taxe şi Impozite din cadrul Primăriei mun.Târgovişte – în spatele Casei de Cultură a Sindicatelor)/ documentul cu care se face dovada achitării contravalorii actului de identitate pentru toate celelalte metode legale de plată- 1 leu

 

Cartea de identitate provizorie se eliberează atunci când persoana fizică nu posedă toate documentele necesare pentru eliberarea cărţii de identitate

 

 

ELIBERAREA CĂRŢII DE IDENTITATE PROVIZORII

CETĂŢENILOR ROMÂNI CU

 DOMICILIUL ÎN STRĂINĂTATE, CARE LOCUIESC TEMPORAR ÎN ROMÂNIA

 

DOCUMENTE NECESARE:

-      cererea pentru eliberarea actului de identitate cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate şi reşedinţa în România- DESCARCĂ (față-verso)

-      paşaportul, aflat în termen de valabilitate, cu menționarea statului de domiciliu, original și copia filelor conținând datele personale și domiciliul;

-      certificatul de naştere şi/sau căsătorie  eliberate de oficiile de stare civilă române, dacă este cazul, original şi copie;

-      certificatul de divorț/ hotărârea de divorţ*, definitivă şi irevocabilă/definitivă, după caz, original şi copie, în extras**;

-      dovada adresei de reşedinţă din România, original și copie***;

-      2 fotografii mărimea 3x 4 cm, având la bază o bandă albă de 7 mm.;

-       chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate provizorii (se achită la automatul selfpay amplasat în sediul S.P.C.E.P. Tgv. sau la Serviciul Taxe şi Impozite din cadrul Primăriei mun.Târgovişte – în spatele Casei de Cultură a Sindicatelor)/ documentul cu care se face dovada achitării contravalorii actului de identitate pentru toate celelalte metode legale de plată- 1 leu

 

* În situația în care solicitantul nu poate prezenta certificatul/ hotărârea judecătorească de divorț, dovada statutului civil și, după caz, a numelui se pot face cu certificatul de naștere/ căsătorie cu mențiuni.

De asemenea, certificat de stare civilă cu mențiuni, depun persoanele care și- au modificat statutul civil/ datele de stare civilă în străinătate.

** În cazul sentinței de divorț se prezintă filele ce cuprind partea introductivă și dispozitivul hotărârii (ceea ce a hotărât instanța).

*** A se vedea secțiunea ,, Dovada adresei de domiciliu/ reședință".

      

ÎNSCRIEREA ÎN ACTUL DE IDENTITATE

A MENŢIUNII PRIVIND STABILIREA REŞEDINŢEI

 

DOCUMENTE NECESARE:

-      cererea pentru înscrierea în actul de identitate a menţiunii privind stabilirea reşedinţei-  DESCARCĂ (față- verso)

-      actul de identitate al solicitantului;

-      documentul cu care se face dovada adresei de reşedinţă, original şi copie*.

 

    * A se vedea secțiunea ,, Dovada adresei de domiciliu/ reședință"

 

TERMENUL DE ELIBERARE A ACTULUI DE IDENTITATE ȘI DE ÎNSCRIERE A

MENȚIUNII DE REȘEDINȚĂ

      5 zile lucrătoare(nu se ia în calcul data depunerii cererii)- pentru eliberarea actului de identitate;

 

     • 3 zile lucrătoare(nu se ia în calcul data depunerii cererii)- pentru înscrierea mențiunii de reședință.

 

          În situația în care se impun verificări, actul de identitate va fi eliberat în termenul legal de 30 zile, termen ce poate fi prelungit cu cel mult 15 zile de către șeful serviciului.

 

          În situații deosebite și prezentând documente justificative, solicitantul se poate adresa șefului serviciului (în cadrul programului de audiențe) pentru reducerea termenului de eliberare.

 

          Pentru eliberarea actului de identitate în situații deosebite, cetățenii se pot adresa și Direcției Publice Comunitare de Evidență a Persoanelor Dâmbovița (în spatele magazinului Muntenia- Mega Image)- art. 14 alin.6 din OUG nr.97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, cu modificările și completările ulterioare.

 

 

TAXELE NECESARE ELIBERĂRII ACTELOR DE IDENTITATE:

1. CARTEA DE IDENTITATE    - 7 LEI

2. CARTEA DE IDENTITATE PROVIZORIE  - 1 LEU

CONTRAVALOAREA  ACTELOR DE IDENTITATE  SE ACHITĂ LA AUTOMATUL SELFPAY  AMPLASAT  ÎN  SEDIUL S.P.C.E.P. TÂRGOVIȘTE  SAU LA SERVICIUL TAXE  ŞI  IMPOZITE DIN CADRUL PRIMĂRIEI MUN. TÂRGOVIŞTE – ÎN SPATELE CASEI DE CULTURĂ A  SINDICATELOR  SAU PRIN ORICE ALTĂ  METODĂ  LEGALĂ  DE  PLATĂ

 

                                                             EXTRASUL HOTĂRÂRII DE DIVORȚ

Solicitanții care au obligația prezentării hotărârii de divorț prezintă doar filele ce cuprind partea introductivă și dispozitivul hotărârii (ceea ce a hotărât instanța).

 

 

DOVADA ADRESEI DE DOMICILIU/REȘEDINȚĂ SE POATE FACE CU UNUL

DIN  URMĂTOARELE DOCUMENTE:

 

a)     extrasul de carte funciară sau acte încheiate în condiţiile de validitate prevăzute de legislaţia română în vigoare, privind titlul locativ;

b)     declaraţia scrisă a găzduitorului, persoană fizică sau juridică, de primire în spaţiu, însoţită de unul dintre documentele prevăzute la lit.a);

c)     declaraţia pe propria răspundere a solicitantului, însoţită de nota de verificare a poliţistului de ordine publică, prin care se certifică existenţa unui imobil şi faptul că solicitantul locuieşte efectiv la adresa declarată, pentru persoana fizică ce nu poate prezenta documentele prevăzute la literele a) şi b).

Pentru minorii şi persoanele fizice puse sub interdicţie, declaraţia se dă şi se semnează de către părinţi sau de către reprezentanţii  lor legali.

d)     documentul eliberat de primării, din care să rezulte că solicitantul sau, după caz, găzduitorul acestuia figurează înscris în Registrul agricol cu imobil cu destinație de locuință.

e)     actul de identitate al unuia dintre părinți sau al reprezentantului legal/permis de ședere permanentă, numai în situația minorilor  care solicită eliberarea primei cărți de identitate.

 

1.    Extrasul de carte funciară sau documentul eliberat de primării trebuie să fie obținut cu cel mult 30 de zile anterior datei depunerii cererii.

2.    Declaraţia de primire în spaţiu poate fi dată în faţa lucrătorului din cadrul serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor, a poliţistului din structurile teritoriale ale Poliției Române, a notarului public ori a funcţionarului misiunii diplomatice sau oficiului consular de carieră al României din străinătate ori la autoritățile străine competente(în acest caz, declarația de primire în spațiu va fi prezentată tradusă și legalizată potrivit normelor legale în vigoare).

3.    Declarația de primire în spațiu poate fi dată cu cel mult 90 de zile înainte de data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate la notarul public din țară ori în fața polițistului și cu cel mult 6 luni înainte de acestă dată, la misiunea diplomatică sau oficiul consular ori autoritățile străine competente.

 

 

 

 

ACTE ÎNCHEIATE ÎN CONDIȚIILE DE VALIDITATE

PREVĂZUTE DE LEGISLAȚIA ÎN VIGOARE PRIVIND TITLUL LOCATIV-  ÎNSCRIS CU CARACTER EXEMPLIFICATIV

 

1.    EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ, emis cu cel mult 30 zile înainte de data depunerii cererii

 

2.    CONTRACT DE VÂNZARE- CUMPĂRARE și PROCES-VERBAL DE PREDARE- PRIMIRE(după caz) a unui imobil cu destinație locuință, autentificat sau înregistrat la nivelul persoanei juridice care a deținut fondul locativ( original și copie)

 

3.    CONTRACT DE DONAȚIE A UNUI IMOBIL cu destinație locuință, autentificat (original și copie)

 

4.    CONTRACT DE SCHIMB a unui imobil cu destinație locuință, autentificat ( original și copie)

 

5.    CONTRACT DE ÎNTREȚINERE, autentificat (original și copie)

 

6.    CONTRACT DE RENTĂ VIAGERĂ, autentificat (original și copie)

 

7.    CONTRACT DE ÎNCHIRIERE/ SUBÎNCHIRIERE ȘI PROCES- VERBAL DE PREDARE- PRIMIRE (după caz) a unui imobil cu destinație locuință, autentificat/ înregistrat la Agenția Națională de Administrare Fiscală sau contractul în care  părțile, conținutul, semnătura și data certă sunt atestate de către avocat/ înregistrat în registrul unei persoane juridice (original și copie)

 

8.    CONTRACT DE COMODAT, autentificat/ înregistrat în registrul unei persoane juridice sau contractul  

    în care părțile, conținutul, semnătura și data certă sunt atestate de către avocat (original și copie)

 

9.CERTIFICAT DE MOȘTENITOR legal sau testamentar (original și copie)

 

10.  ACT DE PARTAJ VOLUNTAR, autentificat (original și copie)

 

11.  HOTĂRÂRE JUDECĂTOREASCĂ DEFINITIVĂ ȘI IREVOCABILĂ SAU DEFINITIVĂ privind constatarea dreptului de proprietate, uzucapiunea, accesiunea imobiliară, revendicarea sau partajarea unui imobil cu destinație locuință( original și copie)

 

12.  AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE a unui imobil cu destinație locuință însoțită de procesul verbal de recepție sau de adeverința eliberată de către Primărie din care să rezulte că a fost încheiat procesul- verbal de recepție a lucrărilor

 

13. ACT DE ADJUDECARE A UNUI IMOBIL (original și copie)

 

14. CONTRACT DE LEASING IMOBILIAR (original și copie)

 

15. CONTRACT DE DARE ÎN PLATĂ A UNUI IMOBIL CU DESTINAȚIE DE LOCUINȚĂ, autentificat                (original și copie)

 

16. CONTRACT PENTRU CONSTRUIREA DE LOCUINȚE ȘI PROCESUL- VERBAL DE PREDARE- PRIMIRE/RECEPȚIE A LOCUINȚEI (original și copie)

 

 

DOCUMENTE NECESARE PENTRU OBȚINEREA UNEI ADEVERINȚE DIN CARE SĂ REZULTE DATELE CU CARE PETENTUL FIGUREAZĂ ÎNREGISTRAT ÎN R.N.E.P. CONFORM REGULAMENTULUI 679/2016  PENTRU PROTECȚIA PERSOANELOR CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ȘI LIBERA CIRCULAȚIE A ACESTOR DATE   

 

• CERERE PRIN CARE PETENTUL SOLICITĂ COMUNICAREA DATELOR CU CARE FIGUREAZĂ ÎNREGISTRATĂ ÎN R.N.E.P;

BULETINUL/ CARTEA DE IDENTITATE A SOLICITANTULUI- ORIGINAL ȘI COPIE;

•CHITANȚA REPREZENTÂND CONTRAVALOARE ,, TAXĂ FURNIZARE DATE″ ÎN VALOARE DE 1 LEU SE ACHITĂ LA AUTOMATUL SELFPAY AMPLASAT  ÎN SEDIUL S.P.C.E.P. TGV. SAU LA SERVICIUL TAXE ȘI IMPOZITE DIN CADRUL PRIMĂRIEI MUN. TÂRGOVIȘTE ( ÎN SPATELE CASEI DE CULTURĂ A SINDICATELOR)/ DOCUMENTUL CU CARE SE FACE DOVADA ACHITĂRII ,, TAXĂ FURNIZARE DATE" PENTRU TOATE CELELALTE METODE LEGALE DE PLATĂ- 1 LEU

 

 

DOCUMENTE NECESARE PENTRU OBŢINEREA UNEI ADEVERINŢE DIN CARE SĂ REZULTE DATELE CU CARE O TERŢĂ PERSOANĂ FIGUREAZĂ ÎNREGISTRATĂ ÎN R.N.E.P. CONFORM REGULAMENTULUI 679/2016 PENTRU PROTECŢIA PERSOANELOR CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ŞI LIBERA CIRCULAŢIE A ACESTOR DATE

 

          SITUAŢII:

A)              CÂND PETENTUL ARE CONSIMŢĂMÂNTUL SCRIS AL TERŢEI PERSOANE DESPRE CARE SE SOLICITĂ DATE

          DOCUMENTE NECESARE:

 • CERERE PRIN CARE PETENTUL SOLICITĂ COMUNICAREA DATELOR CU CARE TERȚA  PERSOANĂ   FIGUREAZĂ  ÎNREGISTRATĂ ÎN R.N.E.P.;
 • BULETINUL/CARTEA DE IDENTITATE A SOLICITANTULUI (ORIGINAL ŞI COPIE);
 • CHITANȚA REPREZENTÂND CONTRAVALOARE ,, TAXĂ FURNIZARE DATE″ ÎN VALOARE DE 1 LEU SE ACHITĂ LA AUTOMATUL SELFPAY AMPLASAT  ÎN SEDIUL S.P.C.E.P. TGV. SAU LA SERVICIUL TAXE ȘI IMPOZITE DIN CADRUL PRIMĂRIEI MUN. TÂRGOVIȘTE ( ÎN SPATELE CASEI DE CULTURĂ A SINDICATELOR)/ DOCUMENTUL CU CARE SE FACE DOVADA ACHITĂRII              ,, TAXĂ FURNIZARE DATE" PENTRU TOATE CELELALTE METODE LEGALE DE PLATĂ- 1 LEU
 • DECLARAŢIE NOTARIALĂ DIN PARTEA TERŢEI PERSOANE A CĂROR DATE URMEAZĂ A FI COMUNICATE.

 

 

    B) CÂND NU EXISTĂ  CONSIMŢĂMÂNTUL   TERŢEI PERSOANE ÎNSĂ EXISTĂ TEMEI LEGAL JUSTIFICAT

 

DOCUMENTE NECESARE:

 • CERERE PRIN CARE PETENTUL SOLICITĂ COMUNICAREA DATELOR CU CARE TERŢA PERSOANĂ FIGUREAZĂ  ÎNREGISTRATĂ ÎN R.N.E.P. – ÎN CERERE SĂ SE MENŢIONEZE TEXTUL LEGAL CARE ÎL ÎNDREPTĂŢEŞTE PE PETENT SĂ SOLICITE DATELE TERŢEI PERSOANE;
 • BULETINUL/CARTEA DE IDENTITATE A SOLICITANTULUI (ORIGINAL ŞI COPIE);
 • CHITANȚA REPREZENTÂND CONTRAVALOARE ,, TAXĂ FURNIZARE DATE″ ÎN VALOARE DE 1 LEU SE ACHITĂ LA AUTOMATUL SELFPAY AMPLASAT  ÎN SEDIUL S.P.C.E.P. TGV. SAU LA SERVICIUL TAXE ȘI IMPOZITE DIN CADRUL PRIMĂRIEI MUN. TÂRGOVIȘTE ( ÎN SPATELE CASEI DE CULTURĂ A SINDICATELOR)/ DOCUMENTUL CU CARE SE FACE DOVADA ACHITĂRII                   ,, TAXĂ FURNIZARE DATE" PENTRU TOATE CELELALTE METODE LEGALE DE PLATĂ- 1 LEU

 

 

EX: PENTRU A SE ÎNDEPLINI PROCEDURA DE CITARE ÎN VEDEREA SOLUŢIONĂRII UNUI LITIGIU AFLAT PE ROLUL INSTANŢELOR JUDECĂTOREŞTI SE IMPUN DOCUMENTELE PREZENTATE ANTERIOR SI CERTIFICAT DE GREFĂ ÎN ORIGINAL SAU CERTIFICAT PENTRU CONFORMITATE CU ORIGINALUL DIN CARE SĂ REZULTE NUMĂRUL DOSARULUI, INSTANŢA ŞI FAPTUL CĂ SOLICITANTUL ŞI PERSOANA DESPRE CARE SE SOLICITĂ DATE SUNT PĂRŢI ÎN PROCES.

 

 

            DOCUMENTE NECESARE PENTRU OBŢINEREA

CERTIFICATULUI DE ATESTARE A DOMICILIULUI

 

 

 • CERERE DIN CARE SĂ REZULTE DATELE DE STARE CIVILĂ ALE SOLICITANTULUI (NUME, PRENUME, LOC NAŞTERE, DOMICILIUL, SERIA ŞI NUMĂRUL B.I./C.I.), MOTIVUL PENTRU CARE SE SOLICITĂ DOCUMENTUL ȘI ȚARA ÎN CARE SE FOLOSEȘTE DOCUMENTUL;
 • BULETINUL/CARTEA DE IDENTITATE A SOLICITANTULUI – ORIGINAL ŞI COPIE.

 

CÂND SOLICITANTUL ESTE ÎN IMPOSIBILITATEA DEPLASĂRII LA SEDIUL S.P.C.E.P. TÂRGOVIŞTE SUNT NECESARE URMĂTOARELE DOCUMENTE:

 

 • CERERE COMPLETATĂ DE PERSOANA ÎMPUTERNICITĂ CU DATELE DE STARE CIVILĂ. ÎN CERERE SE PRECIZEAZĂ: NUMĂR PROCURĂ, NUMELE ŞI PRENUMELE PERSOANEI PENTRU CARE SE SOLICITĂ CERTIFICATUL, MOTIVUL ŞI ŢARA UNDE ESTE NECESAR DOCUMENTUL;
 • PROCURA DATĂ LA AMBASADA/CONSULATUL ROMÂNIEI DIN ŢARA RESPECTIVĂ SAU NOTARIAT;
 • PROCURA DATĂ LA UN BIROU NOTARIAL DIN STRĂINĂTATE TREBUIE APOSTILATĂ ŞI SE DEPUNE ÎN ORIGINAL ŞI TRADUCERE, LEGALIZATĂ LA UN NOTARIAT DIN ROMÂNIA. ÎN PROCURĂ SĂ SE MENŢIONEZE OBIECTUL MANDATULUI RESPECTIV, DEPUNERE CERERE SI RIDICARE CERTIFICAT DE ATESTARE A DOMICILIULUI;
 • B.I./C.I. ÎMPUTERNICIT – ORIGINAL ŞI COPIE.

 

- STARE CIVILĂ -

        PROGRAM CU PUBLICUL

                         

                                                          LUNI , MARȚI, JOI, VINERI 

    08:30 - 12:00

               PRIMIRI ACTE

    13:30 - 14:30  

PRIMIRI CERERI TRANSCRIERE ȘI ELIBERARE CERTIFICATE ÎN BAZA TRANSCRIERILOR

     14:30 - 16:30

ELIBERĂRI ACTE

                                                           M I E R C U R I

    08:30 - 12:00

             PRIMIRI ACTE

    13:30 - 14:30  

PRIMIRI CERERI TRANSCRIERE ȘI ELIBERARE CERTIFICATE ÎN BAZA TRANSCRIERILOR

    14:30 - 16:30

ELIBERĂRI ACTE

    16:30 - 18:30

PRIMIRI ȘI ELIBERĂRI ACTE STARE CIVILĂ

 

Programul pentru transcrierea certificatelor/ extraselor de stare civilă/ extraselor multilingve ale actelor de stare civilă privind cetățenii care au redobândit sau cărora li s- a acordat cetățenia română, în temeiul art. 10 și 11 din Legea cetățeniei române nr. 21/1991, republicată , cu modificările și completările ulterioare, precum și pentru transcrierea actelor întocmite în străinătate după obținerea cetățeniei române de către persoanele care și- au stabilit domiciliul în municipiul Târgoviște:

LUNI- VINERI: 13.30- 14.30

 

Soluționarea cererilor de transcriere formulate în temeiul art.41 alin 7 din Legea 119/ 1996 privind actele de stare civilă, se face în termen de 60 de zile de la depunerea cererii.

 

 

       Informații privind circulația anumitor documente oficiale între statele membre

ale Uniunii Europene

 

 

      În temeiul Regulamentului (UE) 2016/1191 al Parlamentului European și al Consiliului din 6 iulie 2016, care promovează libera circulație a cetățenilor, începând cu data de 16 februarie 2019 anumite documente oficiale și copiile lor certificate sunt scutite de obligația de legalizare și de formalitatea apostilei pentru a fi utilizate în statele membre ale Uniunii Europene.

      Astfel, pentru aceste documente puteți solicita un fomular standard multilingv, pentru a evita necesitatea traducerii și apostilării acestora. Scutirea de obligația de legalizare și de formalitatea apostilei se aplică numai documentelor și copiilor lor certificate eliberate de autoritățile publice ale unui stat membru și prezentate autorităților publice ale unui alt stat membru. Este vorba de următoarele documente:

- documentele eliberate de o instanță sau de un funcționar al unei instanțe;

- documente administrative;

- actele notariale;

- certificatele oficiale înscrise pe documente private;

- documentele diplomatice și consulare.

 În plus, scutirea se aplică exclusiv documentelor care stabilesc unul sau mai multe dintre elementele enumerate mai jos:

- nașterea;

- decesul;

- faptul că o pesoană este în viață;

- numele;

- căsătoria, inclusiv capacitatea de căsătorie și starea civilă;

- divorțul, separarea de drept sau anularea căsătoriei;

- parteneriatul înregistrat, capacitatea de a încheia un parteneriat înregistrat și statutul de

  parteneriat înregistrat;

   - desfacerea unui parteneriat înregistrat, separarea de drept sau anularea unui parteneriat înregistrat;

- filiația sau adopția;

- domiciliul și/ sau reședința;

- cetățenia;

- absența cazierului judiciar;

- calitatea de candidat sau participarea la vot la alegerile pentru Parlamentul European sau  la alegerile locale într- un alt stat membru. 

Mențiunile cu caractere evidențiate indică existența unui formular standard multilingv pentru aceste documente. Atragem atenția asupra faptului că, nu toate formularele standard se eliberează în toate statele membre.

Formularul standard multilingv poate fi utilizat doar într- un alt stat membru și trebuie prezentat împreună cu documentul oficial pe care îl însoțește.

Atunci când un stat membru permite prezentarea unei copii certificate a unui document oficial în locul originalului, autoritățile respectivului stat membru trebuie să accepte o copie certificată întocmită în statul membru în care a fost eliberat documentul.

Mai multe informații cu privire la regulament și la formularele standard multilingve pot fi găsite pe portalul european e- justiție:  https://beta.e-justice.europa.eu/35981/RO/public_documents_forms.

 

 

SERVICII OFERITE CETĂȚENILOR:

 

• Înregistrarea nașterii;

• Înregistrarea căsătoriei;

• Înregistrarea decesului;

• Înregistrarea divorțului pe cale administrativă;

• Transcriere acte de stare civilă;

• Schimbarea numelui pe cale administrativă;

• Eliberare certificate de stare civilă în caz de pierdere, distrugere, furt sau preschimbare;

• Eliberare extrase multilingve;

Rectificarea actelor de stare civilă și a mențiunilor înscrise pe marginea acestora;

Eliberare Anexa 9( dovadă de stare civilă).

 

ÎNREGISTRAREA NAȘTERII

 

        Înregistrarea nașterii  se face în termen de:

-  30 zile de la data producerii evenimentului, pentru copilul născut viu;

-  3 zile pentru copilul născut mort;

- 24 ore de la data decesului, pentru copilul născut viu care a decedat înauntrul termenului de 30 zile;

- 30 zile pentru copilul cu vârsta de până la un an, găsit sau părăsit de mamă în maternitate/ unitate sanitară.

După expirarea termenului de 30 zile, dar până la un an, întocmirea actului de naștere se face la cererea scrisă a declarantului cu aprobarea primarului în termen de până la 30 de zile de la data solicitării; dacă declarația este făcută după trecerea unui an, întocmirea actului de naștere se face la cererea scrisă a declarantului, cu avizul conform al D.P.C.E.P. Dâmbovița și aprobarea primarului.
      Declararea nașterii se poate face de oricare dintre părinți, iar dacă, din diferite motive, nu o pot face, obligația declarării revine medicului, persoanelor care au fost de față la naștere sau personalului din unitatea medicala în care a avut loc nașterea, rudelor ori vecinilor care au luat cunoștință despre nașterea unui copil. 


SITUATII: 

1. Înregistrarea nașterii copilului din căsătorie - Acte necesare:

 • certificatul medical constatator al nașterii – original;
 • certificatul de căsătorie a părinților copilului - original si fotocopie;
 • actele  de identitate ale părinților și al declarantului în cazul când acesta este altcineva decât unul dintre părinți - original si fotocopie.


2. Înregistrarea nașterii copilului din afara căsătoriei - Acte necesare:

 • certificatul medical constatator al nașterii – original;
 • certificatul de naștere al mamei copilului - original si fotocopie;
 • actul de identitate al mamei  și al declarantului - original si fotocopie.


Recunoașterea nou-nascutului de catre tata:

 • actul de identitate al tatălui - original si fotocopie;
 • certificatul de naștere al tatalui - original si fotocopie;
 • declaratie scrisă de recunoaștere a minorului de catre tată, dată în fața ofițerului de stare civilă, din care să rezulte și numele de familie pe care îl dobândește copilul, la care se anexează consimțământul mamei.

 

 
NUMELE COPILULUI

 Situatii:

1.     Numele de familie al copilului este comun cu al părinților, când aceștia au același nume de familie.

2.     Când părinții au nume de familie diferite, copilul poate avea numele de familie al unuia dintre aceștia sau numele de familie reunite ale acestora, în conformitate cu declarația scrisă a ambilor parinți dată în fața ofiterului de stare civilă.

NOTĂÎn cazul părinților care nu se înteleg cu privire la numele copilului, instanța de tutelă în a cărei circumscriptie își are domiciliul unul dintre părinți va decide numele copilului.

 

INREGISTRAREA CĂSĂTORIEI

Declararea căsătoriei 


Declarația de căsătorie, se face personal, de către viitori soți, în scris (pe formular tipizat), când cel puțin unul dintre viitori soți are domiciliul sau reședința în municipiul Târgoviște. 

SITUATII: 
1
Căsătoria între doi cetățeni români  

 

Acte necesare:

 • actele de identitate, original și fotocopie;
 • certificatele de naștere, original și fotocopie;
 • certificatele medicale prenupțiale- valabile 14 zile de la data eliberarii.

 

Daca este cazul:

 • aviz medical în cazul minorului cu vârsta de minimum 16 ani- original;

§    autorizarea instanței de tutelă în a cărei circumscriptie își are domiciliul cel care cere încuviințarea - in cazul existenței unor impedimente rezultate din condițiile de rudenie firească sau adopție/ impedimente legate de vârsta matrimonială- original;

 • încuviintarea scrisă a părinților /tutorelui în cazul minorilor cu vârsta de minimum 16 ani- original;

§   certificatul de deces al fostului soț- original si copie;

§   sentința de divorț în original și în fotocopie, cu mențiunea că aceasta a rămas definitivă și irevocabilă sau definitiva- original și    

  copie;

 • proces-verbal încheiat de către ofițerul stării civile si un interpret, în cazul în care unul dintre viitori soți este surdo-mut- original;
 • încuviințarea primarului pentru încheierea căsătoriei înainte de împlinirea termenului de 11 zile de la data înregistrării declarației de căsătorie (dacă starea de sănătate a unuia dintre soți impune aceasta)- original;
 • aprobarea primarului pentru încheierea căsătoriei în afara sediului primăriei;
 • dovada achitării taxei de închiriere ,,Sală florentină"- 267 lei (se achită la automatul selfpay amplasat  în sediul S.P.C.E.P. Târgoviște sau la Serviciul Taxe și Impozite din cadrul Primăriei municipiului Târgoviște- în spatele Casei de Cultură a Sindicatelor)/ documentul cu care se face dovada achitării taxei de închiriere Sală florentină pentru toate celelalte metode legale de plată- 267 lei


2
Căsătoria unui cetățean român cu un cetățean străin 

 

Acte necesare pentru cetățeanul străin:

 

 • documentul de identitate (pentru cetățenii Uniunii Europene sau Spatiului Economic European) ori pașaportul, dupa caz- original și fotocopie;
 • certificatul de naștere în original apostilat sau supralegalizat conform Codului de Procedura Civila – în original, fotocopie și traducerea în limba română- legalizată;
 • sentința de divorț, ramasă definitivă apostilată sau supralegalizată conform Codului de Procedură Civila (dacă este cazul) – în original, fotocopie şi traducere în limba română și legalizată la un notariat din România;
 • certificatul de deces al soțului, apostilat sau supralegalizat conform Codului de procedura civila ( daca este cazul) – în original, fotocopie şi traducere in limba româna și legalizată la un notariat din România;
 • certificat medical prenupțial- original;
 • declarații notariale ale viitorilor soți din care să rezulte că îndeplinesc condițiile necesare încheierii căsătoriei în România- original;
 • dovada eliberată de autoritățile competente ale statului de cetățenie (pentru cetățenii statelor cu care România a încheiat tratate de asistentă juridică în materie de stare civilă) - din care să rezulte că cetățeanul străin îndeplinește condițiile de fond cerute de legea sa națională și că nu exista impedimente la căsătorie- tradusă in limba româna si legalizata- original;
 • dovada eliberata sau autentificata de misiunea diplomatica acreditata în România a tarii al carei cetățean este (pentru cetățenii statelor cu care România nu a încheiat tratate de asistenta juridica în materie de stare civila), din care sa rezulte ca cetățeanul străin îndeplineste conditiile de fond cerute de legea sa nationala şi ca nu exista impedimente la căsătorie - tradusa in limba româna si legalizata;
 • procesul-verbal incheiat impreuna cu un interpret autorizat, in cazul in care cetățeanul străin nu cunoaște limba română.

 

 

INREGISTRAREA DECESULUI

 

             Declararea decesului

Termenul legal de declarare a decesului:

-      3 zile de la data încetării din viață, când cauza decesului este naturală;

-      3 zile de la data eliberării certificatului medical constatator al decesului, când decesul se datorează unei sinucideri, accident sau alte cauze violente, precum și în cazul găsirii unui cadavru;

 

Declararea decesului se face de catre membrii familiei decedatului, iar in lipsa acestora de catre orice persoană care are cunoştinţă despre deces ori medicul sau alt cadru din unitatea sanitară.


Acte necesare:

 • actul de identitate al celui care declara decesul – original si fotocopie;
 • certificatul medical constatator al decesului – original;
 • actul de identitate al celui decedat - original si fotocopie;
 • certificatul de naștere si cel de căsătorie al celui decedat (daca este cazul) - original si fotocopie;
 • daca este cazul, livretul militar sau adeverinta de recrutare a celui decedat.

 

 

TRANSCRIEREA ACTULUI DE STARE CIVILĂ

 

     Transcrierea reprezintă înregistrarea în documentele de stare civilă româneşti a actelor sau faptelor de stare civilă ale cetăţenilor români încheiatate în străinătate de autorităţile locale.

 

1.    Transcrierea certificatelor sau extraselor de pe actele de naştere eliberate de autorităţile străine: 

 

    Competenţă:

A. Unul dintre părinţi are sau a avut ultimul domiciliu în municipiul Târgoviște.
În cazul copiilor a căror naştere s-a produs în străinătate şi care au fost înregistraţi la autorităţile străine competente, părinţii cetăteni români, sunt obligaţi în termen de 6 luni de la înregistrarea actului sau faptului de stare civilă la autoritățile străine, să ceară transcrierea certificatelor de naştere străine în actele de naştere româneşti, la ultimul domiciliu pe care l-au avut sau îl au în ţară. 

B. Persoanele care au obținut cetățenia română în baza art.10 sau 11 din Legea nr 21/1991 privind cetățenia română cu modificările și completările ulterioare depun actele personal sau prin reprezentanții lor legali.
    Acte necesare:

cererea de transcriere adresată primarului municipiului Târgoviște; 
- certificatul de naştere original simplu/supralegalizat/apostilat eliberat de autoritățile din străinătate;
- copie a certificatului de naștere;

- traducerea legalizată a certificatului de naștere;

- actul de identitate al solicitantului sau părintelui care solicită transcrierea, original și copie; 
- certificatele de stare civilă ale părinților (naştere şi căsătorie, dacă este cazul), original și copie;
- declaraţie dată în faţa ofiţerului de stare civilă de părintele care solicită transcrierea din  care să reiasă domiciliul minorului, la unul dintre aceştia, în cazul în care părinţii au domicilii diferite;

- declarație cu privire la faptul că nu există un alt act transcris în registrele de stare civilă române;

certificatul de cetățenie in original și copie pentru persoanele de la pct. B precum și pașaportul eliberat de autoritățile străine.

 

 2. Transcrierea certificatelor sau extraselor de pe actele de căsătorie eliberate de autorităţile străine:

    Competenţă:

 - unul dintre soţi are sau a avut ultimul domiciliu în municipiul Târgoviște sau persoanele care au obținut cetățenia română în baza art. 10 sau 11 din Legea nr 21/1991 privind cetățenia română cu modificările și completările ulterioare

    Acte necesare:

- cererea de transcriere adresată primarului localităţii în raza căreia îşi are domiciliul solicitantul;
- certificatul de căsătorie original simplu/supralegalizat/apostilat eliberat de autoritățile străine;
- copie a certificatului de căsătorie;

- traducerea legalizată a certificatului; 

- actele de identitate ale soților, original și copie;

- declaraţii notariale din partea ambilor soţi, dacă sunt cetăţeni români, sau numai a soţului cetăţean român, cu privire la numele purtat  după căsătorie, în situaţia în care în certificatul/extrasul procurat din străinătate nu se face referire la numele soţilor după căsătorie;
- certificatele de naştere ale soţilor , original și copie;

- hotărârea de divorţ, definitivă sau irevocabilă (dacă este cazul), original și copie;
- certificatul de deces al fostului soţ, în cazul în care solicitantul a mai fost căsătorit, original și copie;

- convenția matrimonială încheiată în străinătate simplă/supralegalizată/apostilată, original și traducere legalizată. În situația în care nu a fost încheiată, soții dau o declarație privind legea aplicabilă regimului matrimonial;

- certificatul de cetățenie în original și copie pentru persoanele care au dobândit cetățenia română în baza art.10 sau 11 din Legea nr 21/1991 privind cetățenia română cu modificările și completările ulterioare precum și pașaportul eliberat de autoritățile străine;
     Depunerea dosarului de transcriere 
se poate face personal de către unul dintre soţi sau de către o altă persoană împuternicită prin procură specială. Din procura specială trebuie să rezulte faptul că solicitantul este împuternicit de către unul din soţi, să-l reprezinte la oficiul de stare civilă al municipiului Târgoviște, pentru transcrierea căsătoriei în actele de stare civilă române şi ridicarea certificatului românesc.

 

2.    Transcrierea certificatelor sau extraselor de pe actele de deces eliberate de autorităţile străine:

 

    Competenţă: ultimul domiciliu al decedatului sau domiciliul solicitantului să fie în municipiul Târgoviște.

 

    Acte necesare:

     - cererea de transcriere adresată primarului  municipiului Târgoviște;

     - certificatul sau extrasul de pe actul de deces simplu/supralegalizat/apostilat emis de autorităţile din străinătate;

    - copie a certificatului sau extrasul de deces emis de autorităţile străine; 

    - traducerea legalizată a certificatului/extresului de deces; 

    - certificatul de naştere şi de căsătorie ale persoanei decedate, original și copie;

    - actul de identitate al persoanei decedate;

    - actul de identitate al persoanei care solicită transcrierea certificatului de deces, original i copie;

    - declarație cu privire la faptul că nu există un alt act transcris în registrele de stare civilă române.

 

 

ÎNREGISTRAREA DIVORȚULUI PE CALE ADMINISTRATIVĂ

 

 

Cererea de divorț pe cale administrativă se face în scris, se depune și se semnează personal, de ambii soți, în fața ofițerului de stare civilă delegat de la primăria care are în păstrare actul de căsătorie sau pe raza căreia se află ultima locuință comună a soților.

Condiții:

-         soții sunt de acord cu divoțul;

-         nu au copii minori;

-         niciunul dintre soți nu este pus sub interdicție;

-         nu au solicitat altor autorități desfacerea căsătoriei.

 

Acte necesare:

-         certificatul de căsătorie, în original și copie;

-         certificatele de naștere ale soților, în original și copie;

-         documentele cu care se face dovada identității, în original și copie;

-         dovada  plății ,,taxă divorț" (se achită la automatul selfpay amplasat  în sediul S.P.C.E.P. Târgoviște sau la Serviciul Taxe și Impozite din cadrul Primăriei mun. Târgoviște - în spatele Casei de Cultură a Sindicatelor)/ documentul cu care se face dovada achitării ,,taxă divorț" pentru toate celelalte metode legale de plată- 639 lei

 

După expirarea termenului de 30 de zile de la depunerea dosarului este necesară prezența ambilor soți pentru a completa  formularul de menținere a declarației inițiale de divorț. În caz de neprezentare dosarul va fi clasat.

În caz de renunțare sau neprezentare, suma achitată nu se restituie.

 

 

 

 

SCHIMBAREA NUMELUI PE CALE ADMINISTRATIVĂ

 

Cetățeanul român, personal sau prin împuternicit, pentru motive temeinice prevăzute in art. din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, cu modificările și completările ulterioare adresează cerere de schimbare de nume/ prenume  la structura de stare civilă în a cărei rază teritorială își are domiciliul persoana interesată.

Acte necesare:

-         exemplarul din Monitorul Oficial în care a fost publicată cererea de schimbare a numelui/ prenumelui, original, exemplar de la publicarea căruia să nu fi trecut mai mult de un an;

-         act de identitate, original și copie;

-         certificate de stare civilă, original și copie;

-         certificat de  cazier judiciar (valabilitate 6 luni), în original, pentru solicitanții care au împlinit vârsta de 14 ani;

-        declarație notarială sau în fața ofițerului de stare civilă de consimțământ al celuilalt părinte, în cazul în care schimbarea numelui/prenumelui minorului este făcută de unul dintre părinți,  în original;

-   consimțământul persoanei al cărei nume se solicită a fi purtat, dat în formă autentică sau în fața ofițerului de stare civilă;

-         acte doveditoare în sprijinul motivării cererii de schimbare de nume/prenume, original și copie;

-         procură specială, dacă este cazul, în original;

-         act de identitate mandatar (împuternicit), în original și copie;

-         MEMORIU- în care se prezintă motivul pentru care se solicită schimbarea numelui.

 

ELIBERARE CERTIFICATE DE STARE CIVILĂ ÎN CAZ DE PIERDERE, DISTRUGERE, FURT SAU PRESCHIMBARE

  

1.    Certificatul de naștere se poate elibera:

-         titularului;

-         pentru minorii care nu au acte de identitate, se eliberează părintelui sau reprezentantului legal;

-         persoanei împuternicite de către titular prin procură specială autentificată de notar (după caz – simplă/cu apostilă/supralegalizată –funcție de țara în care a fost întocmită) sau împuternicire avocațială.

 

2.    Certificatul de căsătorie se poate elibera:

 

-         unuia dintre soți sau, la cerere, ambilor soți;

-         persoanei împuternicite de către unul dintre soți prin procură specială autentificată de notar (după caz – simplă/cu apostilă/supralegalizată –funcție de țara în care a fost întocmită) sau împuternicire avocațială.

 

3.    Certificatul de deces se poate elibera:

 

-         membrilor familiei;

-         altor persoane îndreptățite (depun documente din care rezultă această calitate).

Solicitantul trebuie să prezinte un act de identitate valabil.

 

ELIBERARE EXTRASE MULTILINGVE

 

Extrase multilingve ale actelor de stare civilă sunt eliberate în condițiile Convenției de la Viena nr. 16 / 1976, de către autoritățile competente ale statelor părți. Sunt recunoscute fără traducere, legalizare sau alte formalități echivalente și se utilizează în aceleași condiții ca și certificalele de stare civilă pe domeniul teritorial al Convenției.

 

Actele necesare eliberării:

 

-         cerere tip;

-         actul de identitate al titularului extrasului (pentru naștere și căsătorie), al persoanei îndreptățite (pentru extras deces), al persoanei împuternicite (pentru extras naștere, căsătorie, deces), în original;

-         procură specială în cazul persoanelor împuternicite, în original.

 

 

RECTIFICAREA ACTELOR DE STARE CIVILA SI A MENTIUNILOR ÎNSCRISE PE MARGINEA ACESTORA

 

Rectificarea presupune indreptarea erorilor comise cu ocazia inregistrărilor de stare civila.

 

         Actele necesare:

-         cerere tip;

-         act de identitate- copie si original;

-        act de identitate împuternicitși procură specială- copie si original (daca este cazul);

-        documentele din care rezultă eroarea comisă- copie si original.

 

            ELIBERARE ANEXA 9

 

 

Anexa 9 ofera informatii cu privire la mentiunile existente pe marginea actelor de stare civila

Actele necesare eliberarii:

 

-         cerere tip;

-         act de identitate- original si copie;

-         certificat de naștere- original și copie.

 

Cererea se depune de titularul actului sau de persoana imputernicita de titularul actului prin procura speciala, autentificata de notar (dupa caz- simpla/ cu apostila/ supralegalizata- functie de tara in care a fost intocmita) sau împuternicire avocațială.