TRASPARENTA DECIZIONALA

Legea 52/2003 privind transparenta decizionala (http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/41571)

Anunt dezbatere publica - PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Regulamentului privind parcurile incluzand locurile de joaca, locurile de odihna, locurile de agrement, terenurile de sport aflate in administrarea Directiei de Salubritate Targoviste

PROPUNERE - BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI AL MUNICIPIULUI TARGOVISTE PENTRU ANUL 2022 (05.01.2022) BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI AL MUNICIPIULUI TARGOVISTE PENTRU ANUL 2022 (04.02.2022)

Anunt dezbatere publica - PROIECT DE HOTARARE pentru modificarea H.C.L. nr. 379/30.09.2009 privind aprobarea Regulamentului cu privire la parcarea vehiculelor, amenajarea, intretinerea si exploatarea locurilor de parcare situate pe raza Municipiului Targoviste si inventarierea parcarilor existente

Anunt dezbatere publica - PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea indexarii impozitelor si taxelor locale pentru anul 2022

Anunt dezbatere publica - PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Construire hale de productie elemente beton armat", Municipiul Targoviste, str. Constructorilor, nr. 34D, judet Dambovita, beneficiar CGC GENERAL IMOBILIARE S.R.L.

Anunt dezbatere publica - PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "CONSTRUIRE ANSAMBLU REZIDENTIAL P+6" Targoviste, Tarla 7, Parcelele 510, 511, 512, 513, 514, 515 si 516 judet Dambovita, Beneficiar: SC LAMIGEO DEVELOPMENT SRL

Anunt dezbatere publica - PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "CONSTRUIRE LOCUINTA TIP DUPLEX D+P+M si IMPREJMUIRE TEREN " Targoviste, Aleea Coconilor nr. 2, judet Dambovita, Beneficiar: PICIORANG FLORIN LIVIU si PICIORANG MARIANA

Anunt dezbatere publica - PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "CONSTRUIRE LOCUINTE COLECTIVE D+P+5 CU SPATII COMERCIALE LA PARTER" Targoviste, str. Prof. Cornel Popa nr. 99, judetul Dambovita, Beneficiar: SITARU MARIAN ION, SITARU MIHAELA ANCA si SC ACVILA PREST SRL

Anunt dezbatere publica - PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Sistematizare zona centrala cu realizare racord circular intre Bdul. I.C. Bratianu, str. Lt. Stancu Ion cu deschidere la str. Arsenalului si infiintare parcare auto cu investitii conexe", Municipiul Targoviste, zona UPET, judet Dambovita, beneficiar Municipiul TargovistePROIECTE DE HOTARĂ‚RI privind aprobarea unor PLANURI URBANISTICE ZONALE

 

o   Formulare

o   Anexa 16  Formular on-line pentru colectarea de propuneri/ opinii/ recomandari – Descarca format editabil

o   Anexa 18  Formular on-line de inscriere in baza de date a persoanelor interesate de consultare conf. art. 7 al. 1 din Legea nr.52/2003 – Descarca format editabil

o   Anexa 19 Registrul organizatiilor luate in evidenta autoritatii conf. art. 52 al.1 si 2 din OG 26/2000 – Descarca format editabil

o   Rapoarte

o   Raport pe anul 2018

o   Raport pe anul 2019

o   Raport pe anul 2020

o   Raport pe anul 2021