HOTĂRÂRE

privind modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Târgoviște

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în ședință ordinară, astăzi, 26.05.2022, având în vedere:                                     

§  Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 16950/20.05.2022, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

§  Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 16951/20.05.2022, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§  Declarația pe propria răspundere nr. 17715/26.05.2022 a Secretarului General al Municipiului Târgoviște, dată în condițiile art. 289 alin. (6) lit. b) din Codul Administrativ;

§  Prevederile Legii nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată;

§  Prevederile H.C.L. nr. 156/2014 referitoare la privind actualizarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Târgovişte, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 129 alin. (2) lit. c), art. 286 alin. (4), art. 287 lit. b), art.  289 din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

         În temeiul art. 139 alin. (3) lit. g) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1. Se aprobă actualizarea poziţiilor: * 632 - Teren Baza de Agrement - Lotul 1, 636 - Teren Baza de Agrement - Calea Ialomiţei nr. 9, 1790 - Clădire Poliţia Locală, 1791 - Clădire sala de instruire Poliţia Locală, 1792 - Teren aferent clădire Poliţia Locală, 2183 - Teren - Fortificaţii medievale ale Târgoviştei Iazul Morilor - Tronson 2b, 2414 - Teren Aleea Trandafirilor, 2482 - Teren Aleea Trandafirilor, 2931 - Clădire magazie şi arhivă, 3781 - Bazin acoperit Complex Turistic de Nataţie, 3782 - Anexa acces strand corp A Complex Turistic de Nataţie, 3783 - Anexa acces strand corp B Complex Turistic de Nataţie, 3784 - Vestiar tenis şi baschet Complex Turistic de Nataţie, 3785 - Vestiar fotbal Complex Turistic de Nataţie, 3786 - Cabină portar Complex Turistic de Nataţie, 3787 - Camera pompe splash pool Complex Turistic de Nataţie, 3789 - Bazin subteran Complex Turistic de Nataţie, 3790 - Spaţiu tehnic Complex Turistic de Nataţie, 4076 - Teren Calea Ialomiţei T10 P1, 4081 - Teren drum tronson 2 Strada profesor Cornel Popa, înscrise în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Târgovişte, după cum urmează:

- la poziţia 632, coloana 2 va avea următorul cuprins: „ Teren Complex Turistic de Natație - Lotul 1 coloana 3 va avea următorul cuprins: „Calea Ialomiţei nr. 9; categoria CC - Curţi construcţii; cvartal 145; parcela 7; Vecinatăţi: Nord – teren municipiu, Est – Râul Ialomița, Sud – teren municipiu număr cadastral 75589 și 75584, Vest – Calea Ialomiței; Suprafaţa = 98.457 mp, număr cadastral 75588; iar în coloana 6 se va modifica cu ,,Carte Funciară nr. 75588 Municipiul Târgovişte

- la poziţia 636, coloana 2 va avea următorul cuprins: „ Teren Complex Turistic de Natație - Lotul 2 coloana 3 va avea următorul cuprins: „Calea Ialomiţei nr. 9; categoria CC - Curţi construcţii; cvartal 145; parcela 7; Vecinatăţi: Nord, Est, Vest, Sud – teren municipiu număr cadastral 75588; Suprafaţa = 7.500 mp, număr cadastral 5527 “, iar în coloana 6 se va modifica cu ,,Carte Funciară nr. 79780 Municipiul Târgovişte

- la poziţia 1790, coloana 3 va avea următorul cuprins: „ Calea Ploieşti nr. 85; clădire tip P+1E din cărămidă acoperită cu tablă; suprafaţa construită la sol = 397 mp, formată din 20 încăperi, 4 holuri şi 3 grupuri sanitare la parter şi 12 încăperi, 3 holuri şi 5 grupuri sanitare la etaj, număr cadastral 82451-C1, iar coloana 6 se va completa cu ,,Carte Funciară nr. 82451 Municipiul Târgovişte

- la poziţia 1791, coloana 3 va avea următorul cuprins: „ Calea Ploieşti nr. 85; clădire tip P din cărămidă acoperită cu tablă; suprafaţa = 62 mp, număr cadastral 82451-C2; “, iar coloana 6 se va completa cu ,,Carte Funciară nr. 82451 Municipiul Târgovişte

- la poziţia 1792 , coloana 3 va avea următorul cuprins: ” Calea Ploieşti nr. 85; categoria de folosinţă CC - Curţi construcţii, Vecinatăţi: Nord - Iazul Morilor, Est  şi Vest – proprietăţi particulare, Sud - Calea Ploieşti; suprafaţa = 3.491 mp, număr cadastral 82451 “, coloana 5 va avea următorul cuprins: „ 486.820 lei”, iar coloana 6 se va completa cu ,,Carte Funciară nr. 82451 Municipiul Târgovişte

- la poziţia 2183, coloana 3 va avea următorul cuprins: ” De la Grădina ZOO până la adăpost Grădina ZOO; lungime 187 metri liniari; suprafaţa = 1.580 mp; număr cadastral 76004 “, iar coloana 6 se va completa cu ,,Carte Funciară nr. 76004 Municipiul Târgovişte

- la poziţia 2414, coloana 3 va avea următorul cuprins: ” Categoria CAT- Alte terenuri; cvartal 189; parcela 49; Vecinătăţi: Nord- număr cadastral 75785 şi teren municipiu, Est- număr cadastral 3695, Sud - număr cadastral 83492, Vest- număr cadastral 83577, 76114 şi 75975;  suprafaţa = 2.840 mp, număr cadastral 84896“, iar coloana 6 se va completa cu ,,Carte Funciară nr. 84896 Municipiul Târgovişte

- la poziţia 2482, coloana 3 va avea următorul cuprins: ” Categoria CC - Curţi construcţii; cvartal 189, parţial parcela  21, adiacent Teatru; Vecinatăţi: Nord – Bulevardul I.C.Brătianu, Est  şi Sud – teren municipiu, Sud – Aleea trandafirilor; suprafaţa = 1.480 mp; Carte Funciară 75785, număr cadastral 75785 “, iar coloana 6 se va completa cu ,,Carte Funciară nr. 75785 Municipiul Târgovişte

- la poziţia 2931, coloana 3 va avea următorul cuprins: „ Calea Ploieşti nr. 85; construcţie tip P din cărămidă acoperită cu tablă; suprafaţa  = 187 mp, număr cadastral 82451-C3 “, iar coloana 6 se va completa cu ,,Carte Funciară nr. 82451 Municipiul Târgovişte

- la poziţia 3781, coloana 3 va avea următorul cuprins: „ Calea Ialomiţei nr. 9 ; construcţie tip S+P+1E structură de beton şi cărămidă, suprafaţa construită = 4.410 mp, suprafaţa desfăşurată = 7.582 mp, Hmax = 20 metri; parter: holuri acces, vestiare, birouri, cabinet medical, grupuri sanitare, spaţii depozitare, cuvă bazin olimpic 25 x 50 metri, tribună gradenă metalică 7 randuri; etaj: sală forţă , două încăperi saună, grupuri sanitare; subsol cu instalaţii termoventilatii: - camera centralelor cu 3 centrale Rima, staţie dedurizare, 3 vase expansiune, 8 pompe, tablou automatizare/comandă; cameră staţie clorinare cu 3 pompe; cameră staţie filtrare cu 4 filtre, 1 schimbator caldură, 1 vas expansiune, 4 pompe;  cameră hidrofor cu 2 pompe, schimbător căldură, 2 boilere, 3 vase expansiune, tank PVC compensare; instalaţii electrice, instalaţii sanitare apă- canal; instalaţii gaze; chiller/CTA montat pe acoperişul clădirii, număr cadastral 75588-C1 “, iar coloana 6 se va completa cu ,,Carte Funciară nr. 75588 Municipiul Târgovişte

- la poziţia 3782, coloana 3 va avea următorul cuprins: „ Calea Ialomiţei nr. 9; construcţie tip P din zidărie în suprafaţă construită = 485 mp, Hmax = 5,22 metri; holuri, vestiare, toalete şi lavoare, duşuri, vestiar şi toaletă persoane cu dizabilităţi, 2 încăperi din care o încăpere obiecte pierdute şi o încăpere cabină pază cu toaletă,  instalaţii electrice, instalaţii sanitare apă-canal şi gaze; aer condiţionat, număr cadastral 75588-C2 “, iar coloana 6 se va completa cu ,,Carte Funciară nr. 75588 Municipiul Târgovişte

- la poziţia 3783, coloana 3 va avea următorul cuprins: „ Calea Ialomiţei nr. 9; construcţie tip P din zidărie în suprafaţă construită = 485 mp, Hmax = 5,22 metri; holuri, vestiare, toalete, duşuri, 2 încăperi spaţiu depozitare, magazin cu două încăperi, cabinet medical, casa bilete, o încăpere în care funcţionează instalaţia termoventilatie termică comună si pentru anexa strand C2A echipată cu: 2 cazane Rima 825 kw, staţie dedurizare, staţie hidrofor; instalaţii electrice, instalaţii sanitare apă-canal; aer condiţionat, număr cadastral 75588-C3 “, iar coloana 6 se va completa cu ,,Carte Funciară nr. 75588 Municipiul Târgovişte

- la poziţia 3784, coloana 3 va avea următorul cuprins: „ Calea Ialomiţei nr. 9; construcţie din zidarie tip P suprafaţa construită = 167 mp, Hmax = 5,22 metri; holuri, vestiare, toalete, duşuri, camera centrală; centrală murală proprie Tahiti cu staţie dedurizare, aer condiţionat; utilităţi: instalaţii electrice, apă-canal şi gaze, număr cadastral 75588-C4 “, iar coloana 6 se va completa cu ,,Carte Funciară nr. 75588 Municipiul Târgovişte

- la poziţia 3785, coloana 3 va avea următorul cuprins: „ Calea Ialomiţei nr. 9; construcţie din zidărie tip P suprafaţa construită = 167 mp, Hmax = 5,22 metri; holuri, vestiare, toalete, duşuri, camera centrală; centrală murală proprie Tahiti cu staţie dedurizare, aer condiţionat; instalaţii electrice, apă-canal şi gaze, număr cadastral 75588-C5 “, iar coloana 6 se va completa cu ,,Carte Funciară nr. 75588 Municipiul Târgovişte

- la poziţia 3786, coloana 3 va avea următorul cuprins: „ Calea Ialomiţei nr. 9; construcţie din zidărie tip P suprafaţa construită = 43 mp, Hmax = 3,80 metri; 3 încăperi şi grup sanitar; convector căldură şi aer condiţionat; utilităţi: instalaţii electrice, apă-canal; în camera principală sunt amplasate sistemul video, sistemul de sonorizare, centrala de incendiu, număr cadastral 75588-C6 “, iar coloana 6 se va completa cu ,,Carte Funciară nr. 75588 Municipiul Târgovişte

- la poziţia 3787, coloana 3 va avea următorul cuprins: „ Calea Ialomiţei nr. 9; construcţie tip S din beton compartimentata, suprafaţa construită = 417 mp, Hmax = 2,76 metri, în care functionează instalatii şi echipamente: 3 tancuri compensatorii, staţie de filtrare cu 7 filtre, 3 vase expansiune, 10 pompe, două schimbătoare de apă caldă, staţie de clorinare cu 10 pompe, staţie mişcare Lazy river din 15 pompe, instalaţii automatizare; instalaţii electrice, apă-canal, număr cadastral 75588-C7 “, iar coloana 6 se va completa cu ,,Carte Funciară nr. 75588 Municipiul Târgovişte

- la poziţia 3789, coloana 3 va avea următorul cuprins: „ Calea Ialomiţei nr. 9; construcţie tip S din beton, suprafaţa construită = 185 mp, 2 rezervoare tip tanc 2 x 200 metri cubi, cameră de vane, cămin de golire, 2 pompe incendiu, 2 pompe apă menajeră, vas expansiune; instalaţii electrice, apă-canal, număr cadastral 75588-C8 “, iar coloana 6 se va completa cu ,,Carte Funciară nr. 75588 Municipiul Târgovişte

- la poziţia 3790, coloana 3 va avea următorul cuprins: „ Calea Ialomiţei nr. 9; construcţie tip P structură metalică, suprafaţa = 135 mp, Hmax = 4,33 metri; tablou electric general şi instalaţii electrice; grup electrogen cu inversor de sursă, model ESE 70DWR, 63KVA - 50 KW în valoare de 81.600 lei, număr cadastral 75588-C9 “, iar coloana 6 se va completa cu ,,Carte Funciară nr. 75588 Municipiul Târgovişte

- la poziţia 4076, coloana 3 va avea următorul cuprins: ” Teren situat în tarlaua 10 parcela 1, zona lac Crizantema, categoria de folosinţă CC - curţi construcţii; vecinătăţi: Nord- Râul Ialomiţa, Est- teren proprietate u.a.t. Răzvad şi Râul Ialomiţa, Sud- nr. cadastral 87269, drum exploatare DE, Vest- drum exploatare DE; suprafaţa = 256.952 mp, număr cadastral 88109“, iar coloana 6 se va completa cu ,,Carte Funciară nr. 88109 Municipiul Târgovişte

- la poziţia 4081, coloana 3 va avea următorul cuprins: ” Categoria de folosinţă DR- drum; lungime 92 metri; începe din numărul cadastral 75037 Strada profesor Cornel Popa până la numărul cadastral 75740; suprafaţa = 263 mp, număr cadastral 88090 “, iar coloana 6 se va completa cu ,,Carte Funciară nr. 88090 Municipiul Târgovişte

Art. 2. Se aprobă includerea în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Târgovişte a bunului imobil prezentat în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Târgovişte se modifică în mod corespunzător.

Art. 4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Direcţia Economică - Compartimentul Evidenţa Patrimoniului şi pentru comunicare, Secretarul General Municipiului Târgovişte.              

 

 

                  CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

            PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                           SECRETARUL GENERAL

                                                                                 AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

                ing. Paul-Ciprian Patic                                  jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 

Nr.   214

Tgv. 26.05.2022

Redactat 2 ex.

cons. Diana Ion