HOTĂRĀRE

        privind modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al Municipiului Tārgoviște

 

Consiliul Local Municipal Tārgoviște, īntrunit īn ședință ordinară, astăzi, 28.04.2022, avānd īn vedere:                                     

§  Referatul de aprobare īnregistrat sub nr. 13522/20.04.2022, īntocmit īn conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

§  Raportul de specialitate īnregistrat sub nr. 13523/20.04.2022 īntocmit īn conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată;

§ Prevederile H.C.L. nr. 157/2014 privind actualizarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului privat al Municipiului Tārgovişte, cu modificările și completările ulterioare;

§  Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Tārgoviște;

§  Prevederile art. 129 alin. (2) lit. c) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

      Īn temeiul art. 139 alin. (3) lit. g) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRĀRE:

 

Art. 1 Se aprobă eliminarea din Inventarul bunurilor care aparțin domeniul privat al Municipiului Tārgovişte a următoarelor bunuri imobile:

-   Casă naţionalizată Calea Domnească nr. 182, număr de inventar 1000617, valoare aferentă  20.475 lei;

-   Casă naţionalizată Calea Domnească nr. 208, număr de inventar 1000635, valoare aferentă 41.895 lei;

-   Casă naţionalizată Calea Domnească nr. 306, număr de inventar 1000644, valoare aferentă 61.087,50 lei;

-   Casă naţionalizată strada Boerescu Zaharia nr. 9, număr de inventar 1000628, valoare aferentă 6.155 lei;

-   Casă naţionalizată strada Ion Heliade Rădulescu nr. 12, număr de inventar 1000630, valoare aferentă 8.309 lei;

-   Casă naţionalizată strada Ion Heliade Rădulescu nr. 5-7, număr de inventar 1000696, valoare aferentă 26.731 lei;

-   Casă naţionalizată strada Nicolae Filipescu nr. 13, număr de inventar 1000643, valoare aferentă 23.122 lei;

-   Casă naţionalizată strada Nicolae Filipescu nr. 13 A, număr de inventar 1012736, valoare aferentă 23.792 lei;

-   Casă naţionalizată strada Popa Şapcă nr. 27, număr de inventar 1000613, valoare aferentă 15.388 lei;

-   Casă naţionalizată strada Revoluţiei nr. 11 C, număr de inventar 1000694, valoare aferentă 18.641 lei;

-   Casă naţionalizată strada Stoica Ludescu nr. 13, număr de inventar 1000616, valoare aferentă 5.232 lei;

-   Casă naţionalizată strada locotenent Pārvan Popescu nr. 22, număr de inventar 1000623, valoare aferentă 43.785 lei;

-   Casă naţionalizată strada locotenent Pārvan Popescu nr. 29 A, număr de inventar 1000639, valoare aferentă 40.162,50 lei;

-   Casă naţionalizată strada poet Grigore Alexandrescu nr. 15, număr de inventar 1000629, valoare aferentă 38.909 lei;

-   Casă naţionalizată strada maior Coravu nr. 51-53, număr de inventar 1000624, valoare aferentă 25.060 lei;

-   Casă naţionalizată strada poet Grigore Alexandrescu nr.11, număr de inventar 1000636, valoare aferentă 48.937,50;

-     Teren Calea Domnească nr. 182, număr de inventar 70000853, valoare aferentă 94.736 lei;

-     Teren Calea Domnească nr. 306, număr de inventar 70000827, valoare aferentă 158.113 lei;

-     Teren strada Boerescu Zaharia nr. 9, număr de inventar 70000942, valoare aferentă 14.850 lei;

-     Teren strada Ion Heliade Rădulescu nr. 12, număr de inventar 70000856, valoare aferentă 88.464 lei;

-     Teren strada Ion Heliade Rădulescu nr. 5 - 7, număr de inventar 70000751, valoare aferentă 78.210 lei;

-     Teren strada Ion Heliade Rădulescu nr. 5 - 7 (cotă parte indiviză), număr de inventar 701075, valoare aferentă 7.922 lei;

-     Teren strada Nicolae Filipescu nr. 13 A, număr de inventar 7013211, valoare aferentă 31.359 lei;

-     Teren strada Nicolae Filipescu nr. 13, număr de inventar 700238, valoare aferentă 62.717 lei;

-     Teren strada Popa Şapcă nr. 27, număr de inventar 700895, valoare aferentă 44.232 lei;

-     Teren strada Stoica Ludescu nr. 13, număr de inventar 70000841, valoare aferentă 194.423 lei;

-     Teren strada locotenent Pārvan Popescu nr. 22, număr de inventar 70000866, valoare aferentă 176.597 lei;

-     Teren strada maior Coravu nr. 51 - Valul Cetăţii, număr de inventar 70000790, valoare aferentă 70.969 lei;

-     Teren strada poet Grigore Alexandrescu nr. 11 (fost 25) , număr de inventar 70000802, valoare aferentă 79.881 lei ;

-     Teren strada poet Grigore Alexandrescu nr. 15, număr de inventar 70000806, valoare aferentă 181.879 lei.

Art. 2 Inventarul bunurilor care aparţin domeniului privat al Municipiului Tārgovişte se modifică īn mod corespunzător.

Art. 3 Cu aducerea la īndeplinire a prezentei hotărāri se obligă Direcţia Economică - Compartiment Evidenţa Patrimoniului şi pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Tārgovişte.

 

                CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

            PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                         SECRETARUL GENERAL

                                                                                 AL MUNICIPIULUI TĀRGOVIȘTE,

            jurnalist Constantin Cozma                                 jr. Chiru-Cătălin Cristea

                         

 

 

Nr.   175

Tgv. 28.04.2022

Redactat 2 ex.

cons. Mariana-Luminița Ungureanu