HOTĂRĀRE

pentru aprobarea metodologiei privind acordarea unui sprijin financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă

 

           Consiliul Local Municipal Tārgovişte, īntrunit īn şedinţă ordinară astăzi, 28.05.2020, avānd īn vedere:

§ Referatul de aprobare īnregistrat sub nr. 17258/18.05.2020, īntocmit īn conformitate cu prevederile art. 136 alin (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

§ Raportul de specialitate īnregistrat sub nr. 17259/18.05.2020, īntocmit īn conformitate cu prevederile art. 136 alin (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 35/2020 privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă;

§ Prevederile Legii nr. 167/2014 privind exercitarea profesiei de bonă;

§ Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Tārgovişte;

§  Prevederile art. 129 alin. (2) lit. d și (7) lit. b) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

           Īn temeiul art. 139 alin. (3) lit. a) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRĀRE:

 

Art. 1 Se aprobă metodologia privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă, conform anexei.

Art. 2 Cu aducerea la īndeplinire a prezentei hotărāri se obligă Primarul Municipiului Tārgovişte, Direcția de Asistență Socială, Direcția Economică şi pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Tārgoviște.

 

 

                                                                                               CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

                 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                 SECRETARUL GENERAL

                                                                                                       AL MUNICIPIULUI TĀRGOVIȘTE,

                     jr. Cătălin Rădulescu                                                              jr. Silvia-Elena Stanca

 

                                                                                                                             

 

Nr.   137

Tgv. 28.05.2020

Redactat 2 ex.

              cons. DAPL Diana Ion