HOTĂRĀRE

  privind constatarea īncetării de drept a mandatului de consilier municipal al domnului Bercu Adrian-Gheorghe

 

Consiliul Local Municipal Tārgoviște, īntrunit īn ședință ordinară, astăzi, 31.03.2021, avānd in vedere:

§ Demisia dlui. Bercu Adrian-Gheorghe din funcţia de consilier municipal, īnregistrată la Primăria Municipiului Tārgovişte cu nr. 9703 din data de 18.03.2021;

§ Referatul constatator nr. 9926/19.03.2021;

§ Prevederile art. 204 alin. 2 lit. a), alin. (6) și alin. (10) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§ Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Tārgovişte;

     Īn temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. ee) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRĀRE:

 

Art. 1 Consiliul Local Municipal Tārgovişte ia act de īncetarea de drept a mandatului de consilier municipal al domnului Bercu Adrian-Gheorghe, ca urmare a demisiei.

Art. 2 Īncepānd cu data prezentei, se declară vacant locul de consilier local din partea Partidului Național Liberal, ocupat pānă īn prezent de domnul Bercu Adrian Gheorghe.

Art. 3 Cu aducerea la īndeplinire şi comunicare celor īn cauză a prezentei hotărāri se obligă Secretarul General al Municipiului Targoviste.

 

                                                      CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

      PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,               SECRETARUL GENERAL

                                                               AL MUNICIPIULUI TĀRGOVIȘTE,

               prof. Monica Cezarina Ilie                     jr. Chiru-Cătălin Cristea

       

                 

 

Nr.   94

Tgv. 31.03.2021

 Redactat 2 ex.

          cons. DAPL Mariana-Luminița Ungureanu